fbpx

Sondaż uliczny o pracy domowej

4 kwietnia zespół inicjatywy „Dom to praca” przeprowadził sondę uliczną. Pytałyśmy przechodniów, jak rozumieją oni pojęcie pracy domowej, z czym się ono kojarzy oraz jak nazwaliby osobę, która wykonuje tego rodzaju pracę.

50% pytanych osób, proszonych o podanie pierwszego skojarzenia ze sformułowaniem „praca domowa”, przytaczało pracę zarobkową wykonywaną zdalnie, czyli w domu. Propozycje, jakie padały, to praca z komputerem, skręcanie długopisów i rękodzieło. 2 kolejne osoby – mężczyzna i kobieta, stwierdziły, że zajmowanie się domem jest obowiązkiem, a nie pracą. 7 przechodniów od razu wskazało na pracę niezarobkową na rzecz rodziny, obejmującą sprzątanie, gotowanie i wychowywanie dzieci.

Jak nazwać osobę wykonującą taką pracę? Najczęściej pojawiającą się propozycją była gospodyni domowa, na drugim miejscu uplasowała się pani domu. Padły również: kura domowa, pracoholik, niewolnik, zawód-mama.

Jakie uczucia budzą w pytanych te określenia? Na ogół pozytywne; podkreślali ogromną ilość czynności mieszczących się pod pojęciem pracy domowej i zwracali uwagę na indywidualny wybór osoby, która pracuje w domu. 3 osoby odczuwają negatywny charakter określenia „gospodyni domowa”, zauważając, że brak własnych dochodów oznacza uzależnienie od drugiej osoby i na ogół również brak docenienia wykonywanej pracy. Jedna osoba odpowiedziała, że negatywny wydźwięk tych określeń spowodowany jest faktem, że taka osoba siedzi w domu i nie chce jej się pracować.

Sondaż został przeprowadzony w Łodzi. W sumie na nasze pytania odpowiedziało 20 osób.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca”

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Rozmowa / dr Beata Mikuta

Pracę domową kobiet analizowała Pani na potrzeby swojej pracy doktorskiej, która w końcu lat 90. wydobyła to zagadnienie na światło dzienne w naszym kraju. Kobiety dowiedziały…

Instytut Spraw Obywatelskich

Mieszkańcy decydują?

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Czy masz świadomość?”, która odbędzie się 26 czerwca (sobota) w godzinach 15.00 – 18.00 w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Tematem najbliższej audycji będzie udział obywateli w procesach decyzyjnych w ich miastach. Wspólnie zastanowimy się, czy istnieją kanały, poprzez które możemy decydować o najważniejszych kwestiach dotyczących naszej okolicy oraz w jaki sposób organizować się, aby kształtować świadome społeczeństwo obywatelskie.