Sondaż uliczny o pracy domowej

4 kwietnia zespół inicjatywy „Dom to praca” przeprowadził sondę uliczną. Pytałyśmy przechodniów, jak rozumieją oni pojęcie pracy domowej, z czym się ono kojarzy oraz jak nazwaliby osobę, która wykonuje tego rodzaju pracę.

50% pytanych osób, proszonych o podanie pierwszego skojarzenia ze sformułowaniem „praca domowa”, przytaczało pracę zarobkową wykonywaną zdalnie, czyli w domu. Propozycje, jakie padały, to praca z komputerem, skręcanie długopisów i rękodzieło. 2 kolejne osoby – mężczyzna i kobieta, stwierdziły, że zajmowanie się domem jest obowiązkiem, a nie pracą. 7 przechodniów od razu wskazało na pracę niezarobkową na rzecz rodziny, obejmującą sprzątanie, gotowanie i wychowywanie dzieci.

Jak nazwać osobę wykonującą taką pracę? Najczęściej pojawiającą się propozycją była gospodyni domowa, na drugim miejscu uplasowała się pani domu. Padły również: kura domowa, pracoholik, niewolnik, zawód-mama.

Jakie uczucia budzą w pytanych te określenia? Na ogół pozytywne; podkreślali ogromną ilość czynności mieszczących się pod pojęciem pracy domowej i zwracali uwagę na indywidualny wybór osoby, która pracuje w domu. 3 osoby odczuwają negatywny charakter określenia „gospodyni domowa”, zauważając, że brak własnych dochodów oznacza uzależnienie od drugiej osoby i na ogół również brak docenienia wykonywanej pracy. Jedna osoba odpowiedziała, że negatywny wydźwięk tych określeń spowodowany jest faktem, że taka osoba siedzi w domu i nie chce jej się pracować.

Sondaż został przeprowadzony w Łodzi. W sumie na nasze pytania odpowiedziało 20 osób.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Miasto w ruchu

O uspokojeniu ruchu na miastowruchu.pl

W naszym serwisie o zrównoważonym transporcie miejskim rozpoczynamy publikację materiałów o uspokojeniu ruchu. Przedstawiamy miasta, które już teraz realizują tę koncepcję, podnosząc bezpieczeństwo i jakość życia. W Graz model "łagodnej mobilności jest wprowadzany już od 1992 roku. Prędkość 30 km/h jest wprowadzona na prawie wszystkich ulicach w mieście, a 50 km/h dopuszczona jest tylko jako wyjątek.

Brett Scott i książka Cloudmoney

The war on cash

We talk to Brett Scott about the war on our wallets, who is working to eradicate cash and how you can defend it. Brett…

Instytut Spraw Obywatelskich

Mieszkańcy decydują?

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Czy masz świadomość?”, która odbędzie się 26 czerwca (sobota) w godzinach 15.00 – 18.00 w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Tematem najbliższej audycji będzie udział obywateli w procesach decyzyjnych w ich miastach. Wspólnie zastanowimy się, czy istnieją kanały, poprzez które możemy decydować o najważniejszych kwestiach dotyczących naszej okolicy oraz w jaki sposób organizować się, aby kształtować świadome społeczeństwo obywatelskie.