Spalarnia w Łodzi. Dioksyny i wzrost opłat za śmieci

Spalarnia w Łodzi. Dioksyny i wzrost opłat za śmieci
Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Rady na odpady” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Z kominów spalarni na EC4 w czasie 1 h będzie emitowane 199 ton spalin. To są dane z raportu środowiskowego. W tych spalinach będą związki kancerogenne z plastiku, gumy, resztek papy, innych węglowodorów wielopierścieniowych, których nie ma przy spalaniu węgla i drewna. To będą setki ton spalin, gazów rakotwórczych, na które praktycznie nie ma norm. 30 procent z tego w postaci stałych odpadów, takich jak popioły i żużle, musi wyjechać. Na dzień dzisiejszy to około 200 potężnych ciężarówek dziennie, które co robią…? Również emitują dioksyny. Mamy więc nie tylko zanieczyszczenie wychodzące kominem, ale także spaliny emitowane przez transport.
Teresa Adamska, Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Z Teresą Adamską, działaczką Centrum Zrównoważonego Rozwoju, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

  1. Dlaczego spalarnia w Łodzi jest zagrożeniem dla mieszkańców?
  2. Kto straci, a kto zyska na budowie spalarni?
  3. Jak Pani skomentuje „List do mieszkańców Łodzi”, który przygotowała korporacja Veolia?
  4. Jaka jest historia protestów przeciwko spalarni na Widzewie?
  5. Czy to prawda, że korporacja Veolia dostała w prezencie od Prezydent Hanny Zdanowskiej decyzję środowiskową dotyczącą spalarni? Decyzję, która kosztowała nas, mieszkańców, 4 mln złotych.
  6. Jakie są alternatywy dla spalarni?
  7. W jaki sposób mieszkańcy powinni protestować przeciwko spalarni i czego domagać się od Prezydent Hanny Zdanowskiej?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 116 / (12) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Polityka # Zdrowie Czy masz świadomość? Rady na odpady

Być może zainteresują Cię również: