SpalarNIE

Przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich, w minioną sobotę wzięli udział
w konferencji pt. „Społeczeństwo obywatelskie w przeddzień rewolucji odpadowej w Polsce” poświęconej spalarniom odpadów, coraz częściej budowanym w Polsce.

Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch, zaś organizacją zajęła się koalicja S.E.R.I.O. W ocenie większości prelegentów mamy do czynienia ze „spalarniowym kryzysem”, który został spowodowany dramatycznie źle przygotowanym programem budowy obiektów termicznej utylizacji odpadów. Wszystkie projekty są oparte o jedyną, nie najnowszą technologię.

Wiele uwagi poświęcono konsultacjom społecznym, które w opinii uczestników wciąż są fikcją, a decyzje podejmują arbitralnie urzędnicy. Większość konsultacji, miało na celu przekonanie społeczeństwa do decyzji, które już zapadły lub znajdują się w trybie administracyjnym. Celem było „urobienie” obywateli i odhaczenie unijnych wymogów, nie zaś wysłuchanie i uwzględnienie głosu społeczeństwa.

Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że decyzje o budowie spalarni, podejmowane były w czasie gdy w-ce ministrem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego był pan Janusz Mikuła, obecnie związany ze spółkami Socotec oraz Południe II. Obie firmy sporządzają raporty oddziaływania na środowisko we wszystkich miastach, w których mają powstać spalarnie.

Z uwagi na typ odpadów z polskich gospodarstw domowych spalarnie w większości wybranych do projektu miast nie będą miały czym palić, co może doprowadzić także do ostrej konkurencji z sortowniami odpadów, a w konsekwencji do bankructwa jednego z obiektów. Warto zauważyć, że w polskich realiach politycy chętniej patrzą na spalarnie, niż obiekty zajmujące się odzyskiem, co wydaje się przesądzać o tym, który ze sposobów zagospodarowania odpadów ostatecznie się utrwali. Podsumowując: większość uczestników zdecydowanie opowiedziała się przeciw dalszemu rozwojowi projektu budowy spalarni śmieci w Polsce.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: