fbpx
Jesteś społecznikiem? Wykorzystaj prawo. Bezpłatne szkolenie

Spotkanie organizacji strażniczych z pełnomocnikiem rządu

logo Obywatele KOntrolują

16 lutego 2016 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem spotkali się z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Celem spotkania było  pokazanie różnorodności organizacji i specyfiki ich działania na szczeblu lokalnym i centralnym, podjęcie tematu wpływania na decyzje, monitorowania działań biznesu, lobbingu, ochrony sygnalistów i dziennikarzy obywatelskich oraz, co okazało się być jednym z najważniejszych problemów, z którymi borykają się organizacje strażnicze, wsparcia finansowego z budżetu i dostępu do mediów.

W spotkaniu wzięli udział: Agnieszka Zdanowicz z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Paulina Lota z Instytutu Spraw Obywatelskich, Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska, Przemysław Żak z Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka oraz Krzysztof Jakubowski z lubelskiej Fundacji Wolności.

Pan minister zapewnił o chęci i gotowości do współpracy z III sektorem oraz zapowiedział powołanie zespołów eksperckich złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji pomagających w  skutecznej realizacji programu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

„Większość prodemokratycznych i aktywizujących funkcji sektora obywatelskiego, szczególnie takich jak funkcja kontrolna wobec władzy, partycypacja obywatelska w procesach podejmowania decyzji politycznych czy funkcja ekspercka, wymaga wzmocnienia. Wzmocnienia potrzebują także instytucje dialogu obywatelskiego i społecznego. Sektor obywatelski w Polsce powinien być realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych sektorów władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.”

Więcej o pełnomocniku rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Polecamy również wywiad z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem na portalu www.ngo.pl.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Co dalej po powodzi?

Organizacje pozarządowe i przedstawiciele środowisk naukowych zajmujący się gospodarką wodną przekazali dziś Ministrowi Środowiska apel do rządu o naprawę anachronicznego, nieskutecznego systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Apel zawiera charakterystykę najważniejszych błędów ochrony przeciwpowodziowej oraz wskazuje środki naprawcze, których wdrożenie pozwoliłoby ograniczyć skalę strat.

Lepszy transport
Miasto w ruchu
Obywatele decydują

List Otwarty organizacji i inicjatyw społecznych Kongresu Ruchów Miejskich

Solidaryzując się z stanowiskiem Kongresu Ruchów Miejskich, przedstawiamy list otwarty Kongresu w sprawie zmian w prawie budowlanym: LIST OTWARTY organizacji i inicjatyw społecznych KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) opublikowano informację o rozpoczęciu w dn. 12 czerwca konsultacji społecznych do założeń do projektu nowej ustawy prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pismo podsekretarza stanu  MTBiGM Janusza Żbika przesłano do 51 podmiotów, związanych z budownictwem, m.in. izb branżowych i organizacji zawodowych, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej, przedstawicieli samorządu. Wśród w/w adresatów brak jest organizacji obywatelskich, w tym ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), które od lat i na co dzień działają w obszarze ładu/chaosu przestrzennego.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.