Spotkanie organizacji strażniczych z pełnomocnikiem rządu

logo Obywatele KOntrolują

16 lutego 2016 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem spotkali się z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Celem spotkania było  pokazanie różnorodności organizacji i specyfiki ich działania na szczeblu lokalnym i centralnym, podjęcie tematu wpływania na decyzje, monitorowania działań biznesu, lobbingu, ochrony sygnalistów i dziennikarzy obywatelskich oraz, co okazało się być jednym z najważniejszych problemów, z którymi borykają się organizacje strażnicze, wsparcia finansowego z budżetu i dostępu do mediów.

W spotkaniu wzięli udział: Agnieszka Zdanowicz z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Paulina Lota z Instytutu Spraw Obywatelskich, Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska, Przemysław Żak z Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka oraz Krzysztof Jakubowski z lubelskiej Fundacji Wolności.

Pan minister zapewnił o chęci i gotowości do współpracy z III sektorem oraz zapowiedział powołanie zespołów eksperckich złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji pomagających w  skutecznej realizacji programu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

„Większość prodemokratycznych i aktywizujących funkcji sektora obywatelskiego, szczególnie takich jak funkcja kontrolna wobec władzy, partycypacja obywatelska w procesach podejmowania decyzji politycznych czy funkcja ekspercka, wymaga wzmocnienia. Wzmocnienia potrzebują także instytucje dialogu obywatelskiego i społecznego. Sektor obywatelski w Polsce powinien być realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych sektorów władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.”

Więcej o pełnomocniku rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Polecamy również wywiad z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem na portalu www.ngo.pl.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również: