Spotkanie w Ministerstwie Energii

Instytut Spraw Obywatelskich jest członkiem europejskiej federacji Transport&Environment (T&E) oraz współpracuje z BirdLife Europe, T&E oraz European Environmental Bureau w kwestiach związanych z problematyką zrównoważonej energii. Bioenergia i biopaliwa to jeden z ważnych tematów, którymi się zajmujemy.

Zleciliśmy kancelarii prawnej wykonanie analizy poprawności implementacji dyrektywy ILUC 2015/1513 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Ponieważ sama dyrektywa, jak i zmiany w ustawie, które mają dostosować do niej polskie przepisy, od początku budziły nasze wątpliwości, poprosiliśmy o spotkanie w Ministerstwie Energii.

28 marca spotkaliśmy się z Panem Tomaszem Pańczyszynem, Naczelnikiem Wydziału w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, aby omówić proponowane zmiany w polskim prawie.

Szczególnie istotnym dla nas zagadnieniem – w świetle zleconej przez INSPRO analizy – była kwestia biopaliw pierwszej generacji. Powstają one z roślin tradycyjnie stanowiących źródło pożywienia. Ich wykorzystywanie powoduje wylesienia, zagrabianie gruntów, wzrost cen żywności.

Przekazaliśmy również naszą publikację „Pułapki i potencjał. Rola bioenergii w polityce energetycznej Unii Europejskiej po 2020. Rekomendacje NGO”:

Przedstawiliśmy postulaty, które naszym zdaniem Ministerstwo powinno uwzględnić w regulacjach związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy:

  • wprowadzić górny pułap dla wykorzystywania biomasy do produkcji energii do poziomu, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie;

  • zapewnić optymalny i wydajny system wykorzystywania źródeł biomasy, zgodny z zasadą kaskadowego wykorzystywania;

  • włączyć poprawne rozliczanie śladu węglowego z biomasy;

  • przedstawić kompleksowe i wiążące kryteria zrównoważonego rozwoju;

 

Część wątpliwości w trakcie dyskusji udało się rozwiać, jednak niektóre nasze obawy okazały się uzasadnione. Zostaliśmy jednak zapewnieni, że Ministerstwo robi wszystko, by zmiana w polskim prawie dotyczącym biopaliw miała jak najkorzystniejsze skutki dla obywateli i dla środowiska.

Będziemy się temu uważnie przyglądać.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: