fbpx

Spotkanie w Ministerstwie Energii

Instytut Spraw Obywatelskich jest członkiem europejskiej federacji Transport&Environment (T&E) oraz współpracuje z BirdLife Europe, T&E oraz European Environmental Bureau w kwestiach związanych z problematyką zrównoważonej energii. Bioenergia i biopaliwa to jeden z ważnych tematów, którymi się zajmujemy.

Zleciliśmy kancelarii prawnej wykonanie analizy poprawności implementacji dyrektywy ILUC 2015/1513 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Ponieważ sama dyrektywa, jak i zmiany w ustawie, które mają dostosować do niej polskie przepisy, od początku budziły nasze wątpliwości, poprosiliśmy o spotkanie w Ministerstwie Energii.

28 marca spotkaliśmy się z Panem Tomaszem Pańczyszynem, Naczelnikiem Wydziału w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, aby omówić proponowane zmiany w polskim prawie.

Szczególnie istotnym dla nas zagadnieniem – w świetle zleconej przez INSPRO analizy – była kwestia biopaliw pierwszej generacji. Powstają one z roślin tradycyjnie stanowiących źródło pożywienia. Ich wykorzystywanie powoduje wylesienia, zagrabianie gruntów, wzrost cen żywności.

Przekazaliśmy również naszą publikację „Pułapki i potencjał. Rola bioenergii w polityce energetycznej Unii Europejskiej po 2020. Rekomendacje NGO”:

Przedstawiliśmy postulaty, które naszym zdaniem Ministerstwo powinno uwzględnić w regulacjach związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy:

  • wprowadzić górny pułap dla wykorzystywania biomasy do produkcji energii do poziomu, który będzie umożliwiał jej zrównoważone dostarczanie;

  • zapewnić optymalny i wydajny system wykorzystywania źródeł biomasy, zgodny z zasadą kaskadowego wykorzystywania;

  • włączyć poprawne rozliczanie śladu węglowego z biomasy;

  • przedstawić kompleksowe i wiążące kryteria zrównoważonego rozwoju;

 

Część wątpliwości w trakcie dyskusji udało się rozwiać, jednak niektóre nasze obawy okazały się uzasadnione. Zostaliśmy jednak zapewnieni, że Ministerstwo robi wszystko, by zmiana w polskim prawie dotyczącym biopaliw miała jak najkorzystniejsze skutki dla obywateli i dla środowiska.

Będziemy się temu uważnie przyglądać.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna”

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele decydują

Czy progi wyborcze są zgodne z Konstytucją?

W naszej ocenie istnieją uzasadnione wątpliwości, iż zastosowanie progów wyborczych pozbawia obywateli wbrew przepisom Konstytucji RP licznych praw przez nią gwarantujących. Między innymi, pozbawienie wagi głosu obywateli głosujących na komitet wyborczy, który nie uzyskał minimalnej liczby głosów w skali kraju, może naruszać