fbpx

Stanowisko INSPRO wobec nowych GMO

organizacje

INSPRO obok 19 organizacji obywatelskich z Europy podpisało stanowisko w sprawie nowych technik hodowlanych (new breeding techniques, NBT) – tzw. nowych GMO. Gra toczy się o wysoką stawkę, bo na tę chwilę ich status prawny nie jest do końca jasny.

Następny ruch jest po stronie Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że wspólne stanowisko organizacji pomoże KE podjąć decyzję chroniącą interesy unijnych konsumentów, rolników i hodowców. Od tego zależy, czy prawo dotyczące GMO będzie mogło być zastosowane do wszystkich rodzajów GMO, włączając organizmy powstałe w wyniku wykorzystania technik hodowlanych NBT (które de facto są nową generacją organizmów modyfikowanych genetycznie). Więcej o new breeding techniques pisaliśmy na stronie www.chcewiedziec.pl.

Lobbing korporacji

Koncerny agrochemiczne i biotechnologiczne – głównie z USA – chcą wykorzystać dotychczasowe luki prawne w UE i prowadzą intensywny lobbing, by m.in. móc w Europie wysiewać testowo rzepak stworzony dzięki technikom NBT. Oczywiście nie jest im na rękę, aby w UE wobec nowych technik hodowlanych zastosowano restrykcyjne (według prawa amerykańskiego) przepisy, takie jak w przypadku GMO.

Jeśli KE zgodzi się z koncernami, to NBT nie będą musiały przechodzić przez ocenę ryzyka, a ich produkty nie będą znakowane i monitorowane! A zatem ich jakikolwiek negatywny wpływ na żywność czy środowisko naturalne nie będzie kontrolowany, a europejscy konsumenci, rolnicy i hodowcy nie będą mieli szans by się przed nimi ustrzec.

Co dalej?

Zachęcamy do przeczytania pełnej treści stanowiska (pdf) organizacji obywatelskich w sprawie NBT – nowych GMO oraz śledzenia naszych działań w kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”, w ramach której będziemy monitorować bieżącą sytuację i podejmować możliwe kroki, aby nowe techniki hodowlane – zgodnie z ich cechami – zostały w świetle prawa uznane za GMO.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Rozmawiamy o polityce handlowej UE

W dniach 27-30 maja b.r. w Debreczynie na Węgrzech odbyła się międzynarodowa konferencja „Wpływ polityki handlowej Unii Europejskiej na kraje globalnego Południa”. Obrady konferencji odbywały się równolegle z nieformalnym posiedzeniem ministrów rolnictwa UE w Debreczynie dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.