Stanowisko INSPRO wobec nowych GMO

organizacje

INSPRO obok 19 organizacji obywatelskich z Europy podpisało stanowisko w sprawie nowych technik hodowlanych (new breeding techniques, NBT) – tzw. nowych GMO. Gra toczy się o wysoką stawkę, bo na tę chwilę ich status prawny nie jest do końca jasny.

Następny ruch jest po stronie Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że wspólne stanowisko organizacji pomoże KE podjąć decyzję chroniącą interesy unijnych konsumentów, rolników i hodowców. Od tego zależy, czy prawo dotyczące GMO będzie mogło być zastosowane do wszystkich rodzajów GMO, włączając organizmy powstałe w wyniku wykorzystania technik hodowlanych NBT (które de facto są nową generacją organizmów modyfikowanych genetycznie). Więcej o new breeding techniques pisaliśmy na stronie www.chcewiedziec.pl.

Lobbing korporacji

Koncerny agrochemiczne i biotechnologiczne – głównie z USA – chcą wykorzystać dotychczasowe luki prawne w UE i prowadzą intensywny lobbing, by m.in. móc w Europie wysiewać testowo rzepak stworzony dzięki technikom NBT. Oczywiście nie jest im na rękę, aby w UE wobec nowych technik hodowlanych zastosowano restrykcyjne (według prawa amerykańskiego) przepisy, takie jak w przypadku GMO.

Jeśli KE zgodzi się z koncernami, to NBT nie będą musiały przechodzić przez ocenę ryzyka, a ich produkty nie będą znakowane i monitorowane! A zatem ich jakikolwiek negatywny wpływ na żywność czy środowisko naturalne nie będzie kontrolowany, a europejscy konsumenci, rolnicy i hodowcy nie będą mieli szans by się przed nimi ustrzec.

Co dalej?

Zachęcamy do przeczytania pełnej treści stanowiska (pdf) organizacji obywatelskich w sprawie NBT – nowych GMO oraz śledzenia naszych działań w kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”, w ramach której będziemy monitorować bieżącą sytuację i podejmować możliwe kroki, aby nowe techniki hodowlane – zgodnie z ich cechami – zostały w świetle prawa uznane za GMO.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

gene drive

Chcę wiedzieć

Powstrzymać technologię zmiany genów

Gene drive albo napęd genowy to metoda inżynierii genetycznej zaprojektowana w celu likwidowania naturalnych populacji organizmów lub całych gatunków albo zamieniania ich na zmodyfikowane genetycznie…

Chcę wiedzieć

Naturalne Geny i najpiękniejsze kobiety

W czwartek 19 sierpnia EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) w Stryszowie będzie gościć i edukować najpiękniejsze kobiety świata. Jednym z partnerów wydarzenia jest Instytut Spraw Obywatelskich oraz realizowane przez niego ogólnopolska kampania społeczna Naturalne Geny.