Opinia

Stanowisko INSPRO ws. specustawy mieszkaniowej

Podpis (pixabay)

Proponowane w ustawie (tzw. specustawie mieszkaniowej) rozwiązania to pogłębienie chaosu planistycznego w Polsce, naruszenie pewności prawa w tym zakresie i korzyść właściwie jedynie dla deweloperów. Wbrew oficjalnemu stanowisku MIiR projektowana ustawa nie zapewnia w żaden sposób ograniczenia suburbanizacji, nie prowadzi do poprawy jakości życia związanej z wysokimi standardami urbanistycznymi dla nowych inwestycji czy szybkiej rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Projekt ustawy powinien zostać odrzucony w całości a rekomendowane w nim rozwiązania zdecydowanie wycofane. Należy natychmiast wznowić prace legislacyjne nad projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (KUB) w dotychczas proponowanym kształcie oraz nad wprowadzającą niektóre z zaplanowanych w KUB rozwiązań tzw. ustawą inwestycyjną (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego), która ogranicza najbardziej szkodliwe dla przestrzeni mechanizmy jej zagospodarowania stosowane w Polsce.

Należy jednocześnie zintensyfikować prace nad i wdrażanie instrumentów wspierania gminnych i krajowych inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach takich jak kompleksowe rozwiązania przewidziane w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości – w tym tworzenie mieszkań z czynszem regulowanym, dalsza poprawa systemu zarządzania mieszkaniami komunalnymi (w tym np. czynsz socjalny zamiast lokalu socjalnego), rozwiązaniami wspierającymi rewitalizację istniejących zasobów mieszkaniowych, popularyzację społecznego mieszkalnictwa czynszowego czy tworzenie kooperatyw mieszkaniowych. Różnorodność i kompleksowość rozwiązań jest konieczna dla rzeczywistego stworzenia oferty będącej uzupełnieniem oferty komercyjnej kierowanej do zamożniejszych warstw społeczeństwa i mechanizmem stabilizacji cen na rynku sprzedaży oraz najmu nieruchomości. (…)

Stanowisko i uwagi Instytutu Spraw Obywatelskich w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (pdf).

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: