Stop ACTA2 – list otwarty do premiera i ministrów

#stopACTA2

2 stycznia 2019 r.

Prezes Rady Ministrów
Pan Mateusz Morawiecki

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Piotr Gliński

Minister Cyfryzacji
Pan Marek Zagórski

Szanowny Panie Premierze!
Szanowni Panowie Ministrowie!

Po raz kolejny zwracamy się z apelem do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich dopuszczalnych kroków zmierzających do zablokowania procedowania propozycji tekstu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (#ACTA2) przygotowanego przez Radę Unii Europejskiej podczas trwających obecnie negocjacji trójstronnych.

Stanowczo domagamy się, aby polscy przedstawiciele biorący udział w obradach przyjęli jednoznacznie negatywne stanowisko wobec projektu, który w dniu 18 stycznia 2019 poddany zostanie głosowaniu w Radzie przez rządy wszystkich państw członkowskich.

Uzasadnione obawy wzbudzają w nas zaprezentowane w dniu 10 stycznia propozycje kontrowersyjnego artykułu 13. dyrektywy, z których treści w dalszym ciągu wynika w sposób jednoznaczny, że na „dostawcach treści współdzielonych online” spocznie konieczność bądź obowiązkowego filtrowania treści, bądź ograniczania możliwości publikowania i udostępniania treści innymi sposobami. Opierając się na analizach i opiniach niezależnych ekspertów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz przedstawicieli branży technologicznej, nie mamy najmniejszych wątpliwości, iż owe przepisy doprowadzą w istocie do cenzury prewencyjnej treści umieszczanych przez obywateli państw członkowskich UE w przestrzeni cyfrowej, o czym informujemy nieprzerwanie od wielu miesięcy.

Uważamy za niezbędne jednocześnie podkreślić nasze narastające wyczekiwanie w obliczu braku zdecydowanych działań ze strony rządu w kierunku zablokowania niebezpiecznego prawa oraz biernej postawy prezentowanej w tej materii zarówno przez Ministerstwo Cyfryzacji, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujące stronę polską jako gospodarz tej inicjatywy.

Informacje, które docierają do nas bezpośrednio od niemieckiej eurodeputowanej Julii Redy, zdają się nie pozostawiać złudzeń, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamiast troszczyć się o nasz interes, gotowe jest poprzeć zaproponowaną wersję dyrektywy, wraz z najbardziej niebezpiecznymi jej fragmentami. Jako przeciwnicy ACTA2, a zwłaszcza niesławnych już artykułów 11. oraz 13., zmuszeni jesteśmy głośno zaprotestować i podtrzymać z naciskiem nasze dotychczasowe stanowisko, że każdy przepis tego dokumentu, który może skutkować koniecznością zastosowania mechanizmów cenzorskich w sieci Internet lub stworzeniem na rynku warunków faworyzujących lobbujące podmioty, spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem, a siłom, które przyczynią się do ewentualnego wejścia takiego prawa w życie, przyjdzie zmierzyć się z zasadną i surową krytyką społeczności internautów.

Pragniemy przypomnieć, że zadanie zablokowania europejskich przepisów prowadzących do cenzury w Internecie leży w tym momencie w rękach przedstawicieli rządów, co spotyka się ze strony opinii publicznej z coraz większym zainteresowaniem, a groźba projektowanych ograniczeń – ze wzburzeniem.

Bardzo istotna rola rządu Rzeczypospolitej Polskiej i poszczególnych ministerstw z pewnością będzie szczególnie uwypuklana w dyskursie publicznym i dalszej kampanii aktywistów na rzecz wolności w Internecie. W tym podczas demonstracji ulicznych, jakie zostały zaplanowane na 19 stycznia w kilkudziesięciu miastach w całej Europie. Obserwując obecne działania rządu w kwestii dyrektywy, a raczej ich brak, trudno odeprzeć nasuwające się przypuszczenia, że temat tzw. ACTA2 nie został należycie zgłębiony przez rząd, natomiast mógł być wykorzystany choćby do ocieplenia wizerunku. Nasze dotychczasowe listy otwarte nie spotykały się bowiem z Państwa odpowiedzią, pomimo faktu, iż w tym samym czasie przedstawiciele rządu w mediach deklarowali pełną solidarność z zaniepokojonymi internautami.

Wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii rządzącej w dn. 12 września ub.r. zagłosowali przeciw dyrektywie ACTA2, zaś Ministerstwo Cyfryzacji bezpośrednio po tym głosowaniu wydało oświadczenie, w którym wskazywało na swój brak poparcia dla tego tekstu w brzmieniu zaproponowanym przez PE. Apelujemy do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zadeklarowanie i utrzymanie w trakcie negocjacji jednoznacznego i jednolitego negatywnego stanowiska wobec przedstawionych przepisów, tym bardziej, że najnowsze ich warianty nie zostały w najmniejszym stopniu złagodzone, a tym samym projekt ten stanowi w dalszym ciągu ogromne zagrożenie dla wolności słowa i innych naszych praw.

Organizatorzy, uczestnicy i promotorzy protestów przeciwko dyrektywie ACTA2:

Michał Białek – Wykop.pl
Halszka Bielecka – Akademia Patriotów
Michał Dydycz – Polska Partia Piratów
Mieszko Gościniak
Rafał Górski – Instytut Spraw Obywatelskich
Tomasz Holband – Instytut Północny
Mateusz Jarosiewicz – Smart Cities Polska
Grzegorz Jastrzębski
Aurelia Jonecko
Andrzej Kania vel Tramway
Michał Kołodziejczak – AGROunia
Jan Franciszek Kowalski
Janusz Kunowski
Krzysztof Maczyński vel ByteEater – Stowarzyszenie Libertariańskie
Krzysztof Mallek
Jakub Mamczyk
Patricia Mitro – Prawnikon
Karolina Napora
Agnieszka Orlicz – Fundacja ŚWO
Kacper Paczos
Natalia Pawlak
Jakub Perkowski
Bartłomiej „Świstak” Piotrowski – jeden z liderów protestów przeciwko ACTA 2012
Jarosław Rafa
Sławomir Rychłowski
Jacek Sierpiński
Jacek Spendel – Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
Stanisław Stopka
Magdalena Szecówka
Elżbieta Szmidt – Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
Daniel Śmigieła
Paweł Tanajno
Patrick Täsler
Jacek Tomczyk
Wojciech Urbański – Ruch Zeitgeist Polska
Artur Witczak
Piotr Wroński – KChT
Marek Zemsta – Kontestacja

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również:

Stop TTIP

Mówimy o TTIP

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać. Mówimy od dawna, teraz tematem zainteresowały się media. W audycji Kamili Baranowskiej „Środek Tygodnia” w Radio…

Stop TTIP

Uwaga TTIP!

Komisja Europejska wraz z rządem USA negocjuje porozumienie w sprawie traktatu o wolnym handlu. W rzeczywistości chodzi jednak o regulacje i standardy w sprawie uprawnień przedsiębiorstw i gwarancje inwestycyjne.