Stop spalaniu lasów! Przeczytaj, wyślij apel do spółek energetycznych. Każdy mail się liczy!

ogień
fot. Salih Altuntaş z Pixabay

Piotr Skubisz

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 199 / (43) 2023

Czas na działanie w Międzynarodowym Dniu Akcji – Bioenergia, 19 października. Przeczytajcie i przekażcie dalej apel do spółek energetycznych i instytucji finansowych, by odeszły od inwestowania w nowe projekty, zwiększające zapotrzebowanie na biomasę drzewną w polskim sektorze energetycznym. Apel przygotowała Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.

Spalanie biomasy drzewnej jest szkodliwe dla klimatu i środowiska. Z badań opinii publicznej wynika, że polskie społeczeństwo nie chce spalania drewna w elektrowniach. Dopłaty do spalania biomasy uderzają w polski przemysł drzewny, a zapotrzebowanie na biomasę drzewną w energetyce drastycznie wzrasta. Zwiększenie ilości drewna spalanego w elektrowniach zagraża lasom.

Apel do instytucji finansowych i spółek energetycznych

Odejdźcie od Inwestowania w Projekty Biomasowe w Polskim Sektorze Energetyki!

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot przygotowała apel do zarządów polskich spółek energetycznych i instytucji finansowych o zaniechanie inwestycji w projekty związane z rosnącym wykorzystaniem biomasy drzewnej w polskim sektorze energetycznym. W szczególności apel skierowany jest do Enea Połaniec S.A. i PGE Energia Ciepła S.A., które planują projekty oparte na spalaniu biomasy drzewnej.

Szkodliwy wpływ spalania biomasy drzewnej na klimat i środowisko

Coraz więcej danych naukowych potwierdza, że błędem jest nazywanie biomasy drzewnej „niskoemisyjnym” i  „ekologicznym” źródłem energii. W rzeczywistości emituje ono więcej dwutlenku węgla niż wiele innych tradycyjnych źródeł energii, węgla i gazu, co przyczynia się do przyspieszenia zmian klimatycznych. Ponadto, spalanie biomasy wpływa negatywnie na jakość powietrza, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ogranicza zdolność lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, co jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi. Już teraz wiążą one rocznie o ponad połowę mniejszą ilość tego gazu, niż miało to miejsce 10 lat temu.

Brak akceptacji społecznej i konsekwencje dla lasów

Spalanie biomasy drzewnej nie cieszy się akceptacją społeczną, a coraz intensywniejsze pozyskiwanie drewna prowadzi do zwiększonej presji na lasy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zwiększone zapotrzebowanie na drewno prowadzi do wylesiania i degradacji lasów, co zagraża przyrodzie i zmniejsza zdolność lasów do pochłaniania dwutlenku węgla.

Społeczeństwo przeciwko spalaniu drewna w elektrowniach

Badania opinii publicznej wykazują, że 69% Polaków sprzeciwia się spalaniu pełnowartościowego drewna w elektrowniach, a jedynie 12,2% popiera taką formę produkcji energii. Wspieranie spalania drewna w elektrowniach stoi w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi.

Dopłaty do spalania biomasy szkodzą polskiemu przemysłowi drzewnemu

Spółki energetyczne otrzymują znaczące dopłaty do spalania biomasy, co stwarza niesprawiedliwe warunki konkurencji dla przemysłu drzewnego. Organizacje branżowe przemysłu drzewnego wielokrotnie zwracały uwagę na ten problem i wzywały do zaprzestania tych dopłat.

Zwiększające się zapotrzebowanie na biomasę

Mimo obaw związanych ze spalaniem drewna, branża energetyczna nadal inwestuje w ten sektor. W ciągu 15 lat ilość drewna spalanego w elektrowniach w Polsce wzrosła aż 140-krotnie, a liczne inwestycje planowane na przyszłość przewidują znaczny, dalszy wzrost ilości drewna wykorzystywanego do produkcji energii.

Zagrożenie dla polskich i światowych lasów

Spółki energetyczne wykorzystują duże ilości drewna pochodzącego z lasów państwowych, co stanowi zagrożenie dla lasów. Rozwój sektora opartego na spalaniu drewna przyczynia się do presji na polskie lasy i prowadzi do degradacji środowiska.

Podsumowanie i apel

W związku z powyższymi problemami Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot przygotowała apel do instytucji finansowych i spółek energetycznych o wycofanie się z inwestycji związanych ze spalaniem biomasy drzewnej.

Apel wskazuje, że warto zainwestować środki w źródła energii, które są bardziej przyjazne dla klimatu, środowiska i zdrowia publicznego, takie jak energia ze źródeł odnawialnych, np. wiatr i słońce. Działania te są kluczowe dla ochrony klimatu, przyrody i zdrowia publicznego, a także dla zrównoważonego rozwoju polskiego przemysłu drzewnego.

Zapoznaj się z pełną treścią apelu.

Więcej o akcji i możliwości wysyłania apelu do instytucji finansowych i spółek energetycznych znajdziecie na stronie „Nie inwestujcie w spalanie lasów”.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 199 / (43) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Zdrowie Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: