„Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce” – prezentacja raportu w Ministerstwie Środowiska

Dziś w Ministerstwie Środowiska Instytut Spraw Obywatelskich przedstawił raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz organizacji pozarządowych.

Emisje CO2 z transportu w Polsce stale rosną. Przy braku działań w latach 2020-2030 wydamy 130 mld zł na zakup uprawnień. Będziemy daleko nie tylko od realizacji najbliższych celów unijnych, ale też w dalszej perspektywie Porozumienia Paryskiego – wynika z raportu federacji Transport & Environment i Instytutu Spraw Obywatelskich.

Polska, w ramach unijnego porozumienia o podziale redukcji emisji (ESR), jest zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych handlem uprawnieniami do emisji (non-ETS). To głównie budownictwo, transport, rolnictwo. Nasz kraj musi zredukować emisje z sektora non-ETS o 7% w okresie 2020-2030 w porównaniu z 2005 r. Transport jest drugim największym emitentem sektora w Polsce. Raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce”[1] analizuje możliwość realizacji wymaganej redukcji i proponuje działania, które sprzyjają obniżeniu emisji z transportu.

Scenariusze redukcji

Raport analizuje cztery scenariusze realizacji celu redukcji przez transport. W scenariuszu, w którym nie podejmujemy działań i proponowane na 2030 r. normy emisji CO2 dla pojazdów nie zostaną wdrożone, Polsce zabraknie 47,2 mln ton CO2 redukcji emisji do celu na rok 2030. Oznaczałoby to wydatek 130 mld zł na zakup uprawnień do emisji.[2]

Nawet najbardziej ambitny scenariusz, w którym założono połączenie wielu krajowych działań z wysokimi normami dla pojazdów na poziomie unijnym skutkuje brakiem 19,6 mln ton CO2. Pomimo szczególnie ambitnych założeń, np. osiągnięcia w 2030 roku pułapu sprzedaży nowych samochodów elektrycznych na poziomie 50% i 100% dla autobusów miejskich i znaczącego zwiększenia udziału transportu kolejowego w stosunku do drogowego, pieszego i rowerowego w stosunku do samochodowego.

 „Może nas czekać słony rachunek do zapłacenia. Ale nie chodzi tylko o pieniądze. Zapłacimy też naszym zdrowiem. Transport zgodny z ideą „tiry na tory” to 9 razy mniej emisji CO2 i 8 razy mniej zanieczyszczeń powietrza w porównaniu z samochodowym. Także mniejsze koszty zewnętrzne – utrzymania dróg, utraty zdrowia i życia w wypadkach. Więcej pasażerów w pociągach, a nie w autach ma ten sam skutek. Czy zamiast wydawać w niedalekiej przyszłości pieniądze na zakup uprawnień do emisji, nie powinniśmy już teraz inwestować w lepszy transport? Nic nie robiąc zapłacimy podwójnie. Zapłaci też kolejne pokolenie.” – komentuje Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Efekty podjęcia działań zmniejszających emisje z transportu, takich jak normy CO2 dla pojazdów, przesunięcia modalne (przeniesienie ruchu z transportu drogowego na środki korzystniejsze dla środowiska naturalnego) i redukcja popytu, zostały obliczone za pomocą modelu transportu Europejskiej Federacji Transport & Environment – EUTRM.

Więcej o raporcie na stronie lepszytransport.pl

Pełen raport – w języku angielskim
Streszczenie raportu w języku polskim

Przypisy:

[1] Raport „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce” Transport & Environment (2018) Emission Reduction Strategies for the Transport Sector in Poland powstał we współpracy Instytutu Spraw Obywatelskich z federacją Transport & Environment, której członkiem jest INSPRO. Raport powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Językiem roboczym projektu był język angielski, pełen raport jest opublikowany również w języku angielskim oraz z tłumaczeniem streszczenia na język polski.

[2] Może to spowodować konieczność zakupu do 297 milionów uprawnień. Przy założeniu, że pozostałe sektory osiągną swój cel, braku elastyczności i cenie uprawnień wynoszącej 100 euro za tonę, koszty mogłyby wynieść 30 mld euro, jeśli luki w rozporządzeniu nie zostaną wykorzystane

Pełen raport – w j. angielskim

Streszczenie w j. polskim

Prezentacja raportu „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce” w Ministerstwie Środowiska, 27.02.2019 Warszawa. Prezentacja: Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich. Zdjęcia: Paulina Lota, Instytut Spraw Obywatelskich. Transport & Environment (2018) Emission Reduction Strategies for the Transport Sector in Poland powstał we współpracy Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) z federacją Transport & Environment, do której należy INSPRO. Raport powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU).

Prezentacja raportu „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce” w Ministerstwie Środowiska, 27.02.2019 Warszawa.    Prezentacja: Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich. Zdjęcia: Paulina Lota, Instytut Spraw Obywatelskich.   Transport & Environment (2018) Emission Reduction Strategies for the Transport Sector in Poland powstał we współpracy Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) z federacją Transport & Environment, do której należy INSPRO. Raport powstał w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU).

„Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce” - prezentacja raportu w Ministerstwie Środowiska

Prezentacja raportu „Strategie redukcji emisji dla sektora transportu w Polsce” w Ministerstwie Środowiska, 27.02.2019 Warszawa.
Prezentacja: Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również: