Sukces kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” – Prezes INSPRO w składzie Komisji ds. GMM i GMO

komisja ds. GMO

Miło nam poinformować, że Rafał Górski – Prezes INSPRO, jako jeden z dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, przez najbliższe 4 lata będzie uczestniczył w pracach Komisji ds. GMM (Genetycznie Modyfikowanych Mikroorganizmów) i GMO działającej jako organ opiniodawczo-doradczy ministra środowiska.

To duży sukces i wyzwanie dla naszej kampanii oraz całego INSPRO, stanowiące potwierdzenie zaufania jakim cieszymy się jako organizacja społeczna. Drugim wybranym przedstawicielem organizacji został prof. dr hab. Piotr Skubała. W Komisji zasiada również ściśle współpracująca z INSPRO ekspertka– Dorota Metera.

W jej skład wchodzi w sumie 21 osób reprezentujących różne środowiska: reprezentanci ministerstw (Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Obrony Narodowej, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nauki (7 osób), branży biotechnologicznej, organizacji konsumenckich i ekologicznych.

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, np. na zamknięte użycie GMM i GMO, opiniowanie wpływu GMM i GMO na środowisko naturalne i ekosystemy czy bezpieczeństwo biologiczne.

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komisji. Na bieżąco będziemy informować Was o podejmowanych pracach, szczególnie w kontekście praw konsumenckich, spraw związanych z polskim rolnictwem i ochroną przyrody.

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Wolontariusz poszukiwany

Poszukujemy wolontariusza do korekty i redakcji tekstów

Poszukujemy wolontariusza do pomocy przy korekcie i redakcji tekstów na potrzeby przygotowywanej przez Instytut Spraw Obywatelskich publikacji. Szukamy osoby rzetelnej, komunikatywnej i terminowej. Oferujemy: porozumienie…

Obywatele decydują

Nowy projekt!

Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia 2014 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu  ”Obywatele decydują – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza”. Środki na kontynuację kampanii uzyskaliśmy z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla demokracji.