fbpx

Sukces kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” – Prezes INSPRO w składzie Komisji ds. GMM i GMO

komisja ds. GMO

Miło nam poinformować, że Rafał Górski – Prezes INSPRO, jako jeden z dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, przez najbliższe 4 lata będzie uczestniczył w pracach Komisji ds. GMM (Genetycznie Modyfikowanych Mikroorganizmów) i GMO działającej jako organ opiniodawczo-doradczy ministra środowiska.

To duży sukces i wyzwanie dla naszej kampanii oraz całego INSPRO, stanowiące potwierdzenie zaufania jakim cieszymy się jako organizacja społeczna. Drugim wybranym przedstawicielem organizacji został prof. dr hab. Piotr Skubała. W Komisji zasiada również ściśle współpracująca z INSPRO ekspertka– Dorota Metera.

W jej skład wchodzi w sumie 21 osób reprezentujących różne środowiska: reprezentanci ministerstw (Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Obrony Narodowej, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nauki (7 osób), branży biotechnologicznej, organizacji konsumenckich i ekologicznych.

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, np. na zamknięte użycie GMM i GMO, opiniowanie wpływu GMM i GMO na środowisko naturalne i ekosystemy czy bezpieczeństwo biologiczne.

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komisji. Na bieżąco będziemy informować Was o podejmowanych pracach, szczególnie w kontekście praw konsumenckich, spraw związanych z polskim rolnictwem i ochroną przyrody.

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

Bezpłatne szkolenie z ekonomizacji – edycja druga. Sprawdź!

Centrum KLUCZ zaprasza na drugą edycję bezpłatnego szkolenia „Przekuj DOBRE POMYSŁY na DOBRY BIZNES. Ekonomizacja NGO krok po kroku”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 27 – 28 maja 2014 r. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (w szczególności organizacji pozarządowych) z terenu woj. łódzkiego.

kartka z życzeniami świątecznymi od Instytutu Spraw Obywatelskich

Pogodnych Świąt!

Życzenia rodzinnych, pogodnych i sytych Świąt od Instytutu Spraw Obywatelskich. I pamiętajmy, żeby nie marnować jedzenia.