fbpx

Sukces kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” – Prezes INSPRO w składzie Komisji ds. GMM i GMO

komisja ds. GMO

Miło nam poinformować, że Rafał Górski – Prezes INSPRO, jako jeden z dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, przez najbliższe 4 lata będzie uczestniczył w pracach Komisji ds. GMM (Genetycznie Modyfikowanych Mikroorganizmów) i GMO działającej jako organ opiniodawczo-doradczy ministra środowiska.

To duży sukces i wyzwanie dla naszej kampanii oraz całego INSPRO, stanowiące potwierdzenie zaufania jakim cieszymy się jako organizacja społeczna. Drugim wybranym przedstawicielem organizacji został prof. dr hab. Piotr Skubała. W Komisji zasiada również ściśle współpracująca z INSPRO ekspertka– Dorota Metera.

W jej skład wchodzi w sumie 21 osób reprezentujących różne środowiska: reprezentanci ministerstw (Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Obrony Narodowej, Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nauki (7 osób), branży biotechnologicznej, organizacji konsumenckich i ekologicznych.

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, np. na zamknięte użycie GMM i GMO, opiniowanie wpływu GMM i GMO na środowisko naturalne i ekosystemy czy bezpieczeństwo biologiczne.

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komisji. Na bieżąco będziemy informować Was o podejmowanych pracach, szczególnie w kontekście praw konsumenckich, spraw związanych z polskim rolnictwem i ochroną przyrody.

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Co dalej po powodzi?

Organizacje pozarządowe i przedstawiciele środowisk naukowych zajmujący się gospodarką wodną przekazali dziś Ministrowi Środowiska apel do rządu o naprawę anachronicznego, nieskutecznego systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Apel zawiera charakterystykę najważniejszych błędów ochrony przeciwpowodziowej oraz wskazuje środki naprawcze, których wdrożenie pozwoliłoby ograniczyć skalę strat.

Obywatele decydują

OIU w praktyce

Na łamach portalu ngo.pl ukazał się wywiad z Marią Jaraszek z INSPRO na temat OIU, czyli Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.