Świat według Monsanto

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Świat według Monsanto” połączony z debatą na temat uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w Polsce i problemów, jakie mogą one spowodować w przyrodzie i rolnictwie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 dn. 2 czerwca 2009 r. w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu.

Po filmie zapraszamy do debaty. Naszymi gośćmi będą:

– Prof. Magdalena Jaworska z Akademii Rolniczej w Krakowie, która opowie o GMO w kontekście zagrożeń dla bioróżnorodności,

– Dr. Roman Śniady z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który opowie o ekonomii i prawie w kontekście GMO,

– Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, która opowie o zagrożeniach jakie GMO stwarza dla rolnictwa.

Polska jest krajem, w którym do dziś zachowały się tradycyjne metody uprawy ziemi, dostarczające nam wysokiej jakości pożywienia. Choć w skali całego świata wielkoobszarowe rolnictwo wypiera drobnych rolników, naszemu krajowi udało się pogodzić potrzeby produkcji żywności oraz ochrony środowiska. Jednak stan ten jest zagrożony przez uprzemysłowienie rolnictwa i związaną z nim uprawę GMO.

Do dnia dzisiejszego sześć krajów Unii Europejskiej ogłosiło na swoim terytorium zakaz uprawy kukurydzy GMO. Jakby na przekór tym tendencjom, w 2007 roku na terenie naszego państwa powstały pierwsze pola genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 stworzonej przez koncern Monsanto, zaś w 2008 roku powierzchnia tych pól sięgnęła już 3000 ha. Z tego powodu tak bardzo ważna jest debata dotycząca tego problemu.

Organizatorami spotkania są Greenpeace, Instytut Spraw Obywatelskich, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicja „Polska wolna od GMO”– organizacje aktywnie włączające się w dyskusję na temat GMO, prowadzące równocześnie działania na rzecz ochrony polskiego rolnictwa przed genetycznie modyfikowanymi uprawami. Spotkanie będzie miało następujący harmonogram:

11.00 – 11.05 wprowadzenie, Greenpeace,
11.05 – 11.35 wystąpienia zaproszonych gości,
11.35 – 13.15 prezentacja filmu „Świat według Monsanto”,
13.15 – 13.30 debata z udziałem zaproszonych gości.

Po części oficjalnej zapraszamy na konsumpcję regionalnych produktów ekologicznych.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Oferta pracy Instytut Spraw Obywatelskich

OWES Instytutu

Doradca biznesowy poszukiwany!

Oferta pracy dla doradcy biznesowego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi, prowadzonym przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej…