fbpx

Szkolenie liderów lokalnych w Jedliczach

W dniach 21 – 23 czerwca b.r. odbyło się pierwsze z czterech szkoleń liderów społeczności lokalnych zagrożonych wydobyciem gazu łupkowego. Cykl szkoleń w formie warsztatów organizuje INSPRO w ramach projektu „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”.

Głównym założeniem szkoleń jest przekazanie niezbędnych wiedzy i narzędzi, przydatnych w prowadzeniu skutecznych działań lokalnych. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym „Kłos” w Jedliczach koło Łodzi, gdzie przez trzy dni intensywnie zajmowano się różnymi aspektami prowadzenia kampanii informacyjnych o gazie łupkowym w społecznościach lokalnych.

Omawiano zagadnienia związane z integracją i zarządzaniem organizacją – m.in. konstruowaniem propozycji kampanii, pracą z mediami, tematem uzyskania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie gazu niekonwencjonalnego, prawem dostępu do informacji publicznej. Nie zabrakło też wymiany doświadczeń w kuluarach spotkania. Szkolenie poprowadzili eksperci prawa oraz prezes INSPRO – Rafał Górski specjalizujący się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują”

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Gaz łupkowy – konferencja z udziałem INSPRO

Zapraszamy na konferencję pt. "Naiwność czy racjonalność? Zrozumienie oddziaływania i ryzyka związanego ze szczelinowaniem hydraulicznym w Polsce" poświęconą problematyce wydobycia gazu łupkowego, jego wpływu na środowisko i zdrowie. Konferencja odbędzie się 22 października w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, w godzinach 14.00 – 17.30. Organizatorem jest Fundacja Heinricha Bölla wspólnie z Food & Water Europe. Jednym z prelegentów konferencji będzie Marek Kryda, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Obywatele KOntrolują

Zapytanie ofertowe nr 2 dla projektu „Gaz łupkowy”

W związku z realizacją projektu „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Umowa z Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr 0066/D/2/2012 z dn. 06.09.2012 r.), Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapraszamy do złożenia oferty na druk 1000 sztuk raportu zgodnie z projektem przesłanym wraz z zapytaniem ofertowym.