Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie oferty

www_instytut_oferta_pracy
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 155 / (51) 2022

Na doradców biznesowego i marketingowego czekają Centrum KLUCZ i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. CV należy przesłać do 5 stycznia 2023 r. Sprawdźcie szczegóły ofert.

Poszukujemy osób do pracy na dwóch stanowiskach: doradca biznesowy i doradca marketingowy. Oferujemy umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Charakter pracy:

 • stacjonarna w Łodzi oraz
 •  wyjazdowa do klientów z terenu województwa łódzkiego.

 Na czym polega doradztwo dla organizacji pozarządowych?

Doradca w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) pracuje ze swoim klientem procesowo. Jak to wygląda?

Doradca:

 • diagnozuje potrzeby klienta,
 • planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
 • pomaga w realizacji celów klienta,
 • pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

Kto jest klientem?

 • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
 • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie.

Poszukujemy do pracy na stanowisku: doradca biznesowy

Organizacjom pozarządowym doradzamy w zakresach:

 • zarządzania organizacją (m.in. wsparcie procesu podejmowania decyzji, tworzenie planu rozwoju; wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji),
 • osobowym (m.in. zarządzanie pracownikami, rozwiązywanie konfliktów),
 • finansowym (m.in. układanie budżetu; prowadzenie sprzedaży; zwrotne instrumenty finansowe; przygotowanie montażu finansowego; źródła finansowania działalności; opracowywanie struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców; opracowywanie planu naprawczego; planowanie finansowe).

Poszukujemy do pracy na stanowisku: doradca marketingowy

Organizacje pozarządowe wspieramy w:

 • Tworzeniu/modyfikacji strategii marketingowej organizacji;
 • Przygotowaniu oferty sprzedażowej;
 • Kształtowaniu polityki cen i optymalizacji kosztów;
 • Obsłudze klienta;
 • Analizie konkurencji;
 • Przygotowaniu materiałów promocyjnych;
 • Komunikacji w mediach społecznościowych;
 • Doborze kanałów promocji;
 • E-mail marketing;
 • Public relations.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 155 / (51) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

I posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Wieloletniego Planu Działań

W dniu 1.06.2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie inaugurujące pracę Zespołu ds. Opracowania Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Moderatorką spotkania była Karolina Cyran Juraszek - ekspertka Centrum KLUCZ, działająca w FRSO.