Tak się blokuje organizacje pracownicze. Przeczytaj i prześlij innym!

Aktywność_CWRP 2(23)/2020
Aktywność_CWRP 2(23)/2020
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 51 (2020)

Rozwój rad pracowników nadal blokowany. Senat odrzucił projekt ustawy Instytutu Spraw Obywatelskich o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji podczas 18. posiedzenia w dniu 3 grudnia br. Głosowało 98 senatorów, 50 było za odrzuceniem (wszyscy senatorowie PiS oraz dwóch senatorów PO), 48 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

O całej sprawie i radach pracowników piszemy w najnowszym numerze naszej bezpłatnej gazety społecznej Aktywność Obywatelska nr 2(23)/2020.

– Niestety muszę przyznać, że w tej sprawie zaważyło negatywne stanowisko związku zawodowego NSZZ „Solidarność” oraz rządu, którzy bez żadnej dyskusji o  szczegółach byli przeciwni przyjęciu tego projektu, co spowodowało jednomyślne, krytyczne stanowisko wszystkich senatorów PiS… – mówi w wywiadzie „Rady pracowników nie szkodzą związkom zawodowym” senator RP Krzysztof Kwiatkowski, wnioskodawca projektu zmian, przygotowanego przez Instytut.

Przeczytaj! Podziel się informacjami o radach pracowników! Prześlij gazetę innym!

Spis treści:

  • str. 1 Przegrana bitwa. Wojna trwa – projekt nowelizacji ustawy odrzucony.
  • str. 2 Po 14 latach rady wróciły do Senatu – o złożonym projekcie nowelizacji ustawy.
  • str. 4 Rady pracowników nie szkodzą zawiązkom zawodowym – rozmowa z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim o odrzuceniu projektu.
  • str. 7 Dialog w kryzysie – o dialogu pracowniczym w Polsce i Europie.
  • str. 8 Jak odblokować rady – propozycje prof. Jerzego Wratnego.
  • str. 9 Po stronie pracowników ­– rozmowa z Rafałem Wosiem o rynku pracy.
  • str. 10 Eksperci odpowiadają na pytania rad.

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 51 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również: