Technokraci z UE chcą wprowadzić limit płacenia gotówką

Złotówka na banknocie 100 zł

Z Jakubem Bińkowskim, członkiem zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Porozumienie jest nieodłączną częścią nowego unijnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Usprawni on organizację i współpracę krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki temu oszuści, przestępcy zorganizowani i terroryści nie będą mogli w żaden sposób legalizować dochodów z przestępstw za pośrednictwem systemu finansowego.
Vincent van Peteghem, belgijski minister finansów

Wynegocjowane Rozporządzenie Rady i Parlamentu UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zakłada wprowadzenie maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszącego 10 000 EUR w całej Unii Europejskiej. Wszelkie płatności powyżej tej kwoty miałyby być dokonywane w formie bezgotówkowej. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, to rozwiązanie za zbyt daleko idącą ingerencję w swobody obywatelskie oraz prywatność obywateli i apeluje o wycofanie się z tego rozwiązania.
Stanowisko ZPP „Ograniczanie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku”

Wmawia się nam, że powodem spadku używalności gotówki jest to, że zwykli ludzie po prostu naturalnie i nieuchronnie odwracają się od niej, ponieważ postrzegają systemy cyfrowe jako lepsze. Tak więc jest to zawsze przedstawiane jako zjawisko oddolne. Natomiast ja twierdzę, że w rzeczywistości wiele osób uważa system gotówkowy za niezbędny i preferuje to rozwiązanie.
Brett Scott, „Wojna z gotówką”

  1. Wprowadzenie limitów płacenia gotówką w ramach Polskiego Ładu, wywołało sprzeciw Polek i Polaków. Rząd przepisy początkowo przesunął w czasie, a ostatecznie je odwołał. Teraz sprawa wraca za sprawą regulacji ogólnoeuropejskich. O co chodzi?
  2. Jakie są trzy najważniejsze argumenty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeciwko wprowadzeniu limitu na płatność gotówką? Na czym opierają Państwo swoje stanowisko? 
  3. Czy może Pan przytoczyć przykłady z życia, w których gotówka zapewniała bezpieczeństwo finansowe w czasie kryzysu, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń geopolitycznych?
  1. Wprowadzenie limitów gotówkowych nie wpływa na ograniczenie szarej strefy – to fragment stanowiska ZPP. Proszę o wyjaśnienie.
  2. Jakie alternatywne rozwiązania ZPP proponuje, aby skutecznie walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, jednocześnie zachowując korzyści płynące z obrotu gotówkowego?
  3. Jakie mogą być długoterminowe konsekwencje dla obywateli oraz dla małych i średnich firm, jeśli UE wprowadzi limit w płatnościach gotówkowych?
  4. Jakiego ważnego pytania w sprawach, o których rozmawiamy, nikt Panu jeszcze nie zadał? I jaka jest na nie odpowiedź?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 217 / (9) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Broń gotówki Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: