To stało się dokładnie 12 lat temu…

Raport Konstytucja dla obywateli

Dzień dobry,

dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy. Dokładnie 12 lat temu, 2 lutego 2004 roku, powołaliśmy do życia Instytut Spraw Obywatelskich.

Od początku stoimy po stronie Obywateli. Po stronie zwykłych ludzi. Żeby dalej działać skutecznie, potrzebujemy Twojej pomocy.

prezent urodzinowy

Artykuł 235 Konstytucji RP z 1997 r. wymienia podmioty uprawnione do wniesienia projektu ustawy o zmianie konstytucji. Są wśród nich posłowie, Senat i Prezydent. Kogo nie ma? Nie ma… Obywateli! Elity władz postanowiły pozbawić nas prawa przedłożenia projektu ustawy o zmianie konstytucji.

Dziwne, bo te same elity w art. 4 zapisały, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu, który może sprawować ją bezpośrednio lub przez przedstawicieli. Dziś brakuje instytucji pozwalających obywatelom podejmować decyzje w sposób bezpośredni. Zmiana tej sytuacji wymaga m.in. dokonania zmian w treści konstytucji.

26 września 2015 r. zorganizowaliśmy seminarium„Konstytucja dla obywateli, czyli jaka?”. Wzięli w nim udział liderzy środowisk obywatelskich oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.
Jednym z efektów tego spotkania jest raport ekspercki zawierający postulaty zmiany konstytucji. Oto 3 kluczowe:

    1. Przyznanie obywatelom prawa przedłożenia projektu ustawy o zmianie konstytucji (tzw. ludowa inicjatywa ustrojodawcza). W Europie jest aż 14 państw, w których Obywatele mają takie prawo.
    2. Obniżenie lub zniesienie w referendum ogólnokrajowym progu frekwencyjnego, którego przekroczenie jest warunkiem koniecznym, uznania wyniku referendum za wiążący.
    3. Przyznanie pełnomocnikowi komitetu, który zgłasza obywatelski projekt ustawy (OIU), tych samych praw co innym wnioskodawcom projektów ustaw. Zastrzeżenie: projekt ustawy zgłoszony w ramach OIU nie może być odrzucony w pierwszym czytaniu i nie obowiązuje w jego przypadku zasada dyskontynuacji prac parlamentu.

>>>Zobacz raport, który przygotowaliśmy<<<

wydanie raportu

Potrzebujemy 16.500 zł. Pieniądze te pokryją koszty druku oraz kampanię informacyjną.
Środki te chcemy zebrać do 1 marca.

Zależy nam, by z raportem dotrzeć do jak największej liczby obywateli, polityków i i liderów opinii.

Darczyńcom, którzy przekażą darowiznę w wysokości minimum 40 zł prześlemy egzemplarz raportu „Konstytucja dla obywateli” z imienną dedykacją.

Każda darowizna jest dla nas ważna, bo to jasny sygnał, że nasza praca jest potrzebna.
Każdy Darczyńca to większa szansa na sukces.

Dziękujemy za Twoją pomoc!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również: