Transport publiczny w Łodzi – refleksja lokalna i metropolitalna. Przyjdź na debatę!

Debata o transporcie w Łodzi - 2.02.2024 zaproszenie
fot. Wojciech Dębski / Jakub Pietrasiak, CC BY-SA 4.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 211 / (3) 2024

Debata o problemach łódzkiego transportu i rozwiązaniach rozpocznie się w piątek, 2 lutego 2024, o godzinie 18.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wezmą w niej udział eksperci, urzędnicy i społecznicy.

O debacie: Łódź – jedno z największych polskich miast, od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi transportowymi problemami. Mimo, że przeznacza się pokaźne fundusze na remonty i modernizacje, transport zbiorowy od wielu lat traci pasażerów na rzecz indywidualnej komunikacji samochodowej.

Coraz bardziej zakorkowane ulice oraz osiedla, na których tereny zielone powoli ustępują rozrastającym się parkingom – oto cena, którą mieszkańcy muszą płacić za malejącą popularność tramwajów i autobusów.

W ramach projektu ,,Miasto w ruchu” prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich powstało opracowanie mające na celu odnalezienie przyczyn tego stanu rzeczy i zaproponowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań. Jest to ,,Raport Strażniczy na temat transportu zbiorowego w Łodzi” przygotowany przez łódzkiego społecznika i urbanistę – Kosmę Nykiela.

Celem debaty jest omówienie najważniejszych wniosków z tego dokumentu a następnie na ich podstawie wskazanie rekomendacji dla władz samorządowych z zakresu utrzymania i rozwoju łódzkiego oraz metropolitalnego transportu publicznego.

Termin: 2 lutego 2024 r. (piątek), godz. 18:00

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26,  Sala:  209 (II piętro)

Organizatorzy: Otwarte Forum Dyskusyjne „Nauka z biznesem, biznes z nauką” prowadzone przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Spraw Obywatelskich

Partner: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Patronat medialny: Tygodnik Spraw Obywatelskich

Twitter: #LepszyTransport

17:45 18:00Rejestracja uczestników, kawa/herbata
18:0018:10Prezentacja idei Otwartego Forum Dyskusyjnego „nauka z biznesem / biznes z nauką” – Prof. dr hab. Tadeusz Markowski.
Prezentacja idei projektu „Miasto w ruchu” – Łukasz Kamiński, Instytut Spraw Obywatelskich.
18:1018:25Prelekcja online na temat przemian w polityce przestrzennej i transportowej stolicy Islandii – Paweł Bartoszek, przewodniczący komisji planowania przestrzennego aglomeracji Reykjavíku.
18:2518:45Prezentacja najważniejszych wniosków i rekomendacji z „Raportu strażniczego na temat transportu zbiorowego w Łodzi” – Kosma Nykiel, autor raportu.
18:4519:00Przerwa kawowa
19:0020:00Debata: Transport publiczny w Łodzi – refleksja lokalna i metropolitalna
 
1. Prof. Remigiusz Kozłowski – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
2. Przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi,
3. Kosma Nykiel – Łódzki społecznik i urbanista, przewodniczący Stowarzyszenia ,,Łódź Cała Naprzód!”
4. Anna Górka – przedstawicielka spółki ,,Tramwaje Warszawskie”,
5. Maja Jasińska – społeczniczka, pasażerka MPK,
6. Olaf Swolkien* – Federacja Zielonych Grupa Krakowska.  

Moderator: dr. hab. prof. UŁ Kamil Śmiechowski – Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego

Tezy na temat, których prowadzona będzie dyskusja podczas panelu:

1. ,,Raport strażniczy na temat transportu zbiorowego w Łodzi” autorstwa Kosmy Nykiela opisuje obecną sytuację transportu publicznego w Łodzi. Obraz, który wyłania się z tego opracowania niestety nie jest optymistyczny.

  • Jakie są przyczyny obecnych problemów łódzkiego i metropolitalnego systemu transportowego?
  • Dlaczego, mimo ogromnych nakładów na remonty realna jakość transportu zbiorowego w Łodzi nie poprawia się znacząco?
  • Na jakim etapie znajduje się realizacja ,,Polityki transportowej dla miasta Łodzi z 1997 roku”?

2. ,,Raport strażniczy” wskazuje działania niezbędne, by poprawić jakość transportu zbiorowego w mieście i aglomeracji.

  • Jakie działania naprawcze należy podjąć w pierwszej kolejności?
  • Które z tych działań mogą zostać skutecznie wdrożone przez samorząd terytorialny w ciągu najbliższej kadencji?
  • Czy transport publiczny powinien otrzymać większy niż do tej pory priorytet w polityce inwestycyjnej miasta?

3. ,,Raport strażniczy” ukazuje komunikację publiczną w szerokim kontekście polityki transportowej i przestrzennej miasta.

  • Jakie zagrożenia dla Łodzi mogą wynikać z nadmiernego uzależnienia mieszkańców aglomeracji od transportu samochodowego oraz z coraz lepszej dostępności naszego miasta dla samochodów przybywających z gmin ościennych?
  • Jaki wpływ może mieć miejska i aglomeracyjna polityka przestrzenna i transportowa na codzienne życie ludzi – ich styl życia i stan zdrowia?
  • Jaką rolę w uzupełnieniu miejskiej i aglomeracyjnej oferty transportowej może mieć skuteczne wspieranie komunikacji rowerowej w tym realizacja koncepcji Błękitno – Zielonej Sieci?
Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 211 / (3) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również: