V Forum Geopolityczne 2023: „Wielka Polska” czy „Wielka Fikcja”?