Wiceprezes INSPRO w Radzie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Łódzkiem

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Działań na rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim (Uchwałą Nr 63/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.) Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Rozwoju Ekonomii Społecznej w Łódzkiem. Ilona Pietrzak – Wiceprezeska INSPRO weszła w skład tejże Rady. Gratulujemy! 🙂

Pozostali członkowie Rady:
1. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego – Przewodniczący Rady;
2. Dariusz Klimczak – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Wiceprzewodniczący Rady;
3. Beata Michalska-Dominiak – Departament Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi;
4. Wioletta Gawrońska – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Europejskich „OPUS” w Łodzi;
5. Monika Hoffman-Grabowska, Beata Kaczmarek-Malec – Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej;
6. Elżbieta Jędrych – Politechnika Łódzka;
7. Natalia Kacprzak – Departament Polityki Regionalnej – Urząd Marszałkowski w Łodzi;
8. Tomasz Musielski – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My;
9. Dominik Patora, Zbigniew Gwadera – Departament ds. PO Kapitał Ludzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi;
10. Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzeziny;
11. Małgorzata Przybył, Łukasz Chłądzyński – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi;
12. Joanna Roczek – PL Europa S.A.;
13. Barbara Sidor-Pietras, Anna Dudek-Lisowska – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;
14. Monika Senko, Marzena Roczon – Wydział Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki w Łodzi;
15. Bogdan Świątnicki – Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa;
16. Joanna Ubych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrów Łódzki;
17. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki;
18. Patrycja Wojtaszczyk – Koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Marszałkowski w Łodzi;
19. Bożena Woźniak – Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej;
20. Mariusz Wypych, Katarzyna Kędzierska – Instytut Europejski;
21. Joanna Zajkowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;
22. Barbara Zalega – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Pierwsze spotkanie Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim zaplanowano na dzień 21 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. Do zadań Rady należeć będzie min. wypracowanie kierunków rozwoju i rekomendacji dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Więcej informacji na stronie: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: