fbpx

Wiceprezes INSPRO w Radzie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Łódzkiem

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Działań na rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim (Uchwałą Nr 63/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.) Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Rozwoju Ekonomii Społecznej w Łódzkiem. Ilona Pietrzak – Wiceprezeska INSPRO weszła w skład tejże Rady. Gratulujemy! 🙂

Pozostali członkowie Rady:
1. Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego – Przewodniczący Rady;
2. Dariusz Klimczak – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Wiceprzewodniczący Rady;
3. Beata Michalska-Dominiak – Departament Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi;
4. Wioletta Gawrońska – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Europejskich „OPUS” w Łodzi;
5. Monika Hoffman-Grabowska, Beata Kaczmarek-Malec – Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej;
6. Elżbieta Jędrych – Politechnika Łódzka;
7. Natalia Kacprzak – Departament Polityki Regionalnej – Urząd Marszałkowski w Łodzi;
8. Tomasz Musielski – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My;
9. Dominik Patora, Zbigniew Gwadera – Departament ds. PO Kapitał Ludzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi;
10. Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzeziny;
11. Małgorzata Przybył, Łukasz Chłądzyński – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi;
12. Joanna Roczek – PL Europa S.A.;
13. Barbara Sidor-Pietras, Anna Dudek-Lisowska – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;
14. Monika Senko, Marzena Roczon – Wydział Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki w Łodzi;
15. Bogdan Świątnicki – Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa;
16. Joanna Ubych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrów Łódzki;
17. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki;
18. Patrycja Wojtaszczyk – Koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Marszałkowski w Łodzi;
19. Bożena Woźniak – Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej;
20. Mariusz Wypych, Katarzyna Kędzierska – Instytut Europejski;
21. Joanna Zajkowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;
22. Barbara Zalega – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Pierwsze spotkanie Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim zaplanowano na dzień 21 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. Do zadań Rady należeć będzie min. wypracowanie kierunków rozwoju i rekomendacji dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Więcej informacji na stronie: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum KLUCZ

Być może zainteresują Cię również:

Maska

Maska

Maska rys. Steven Vogel…

Dom to praca

Etat „kury domowej”

O tym czy kobieta ma zostać w domu, wciąż decyduje nie ona sama, ale rynek pracy. 1205 złotych brutto to pensja, którą powinna dostawać przysłowiowa kura domowa.

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Mamy tego dość!

Instytut Spraw Obywatelskich prowadzący ogólnopolską kampanię konsumencką „Naturalne Geny”, w pełni popiera postulaty szerokiej koalicji niemieckich organizacji konsumenckich, ekologicznych, rolniczych oraz ochrony zwierząt, które organizują wielką demonstrację podczas rozpoczynających się 21 stycznia b.r. największych targów żywnościowych na świecie Grüne Woche („Zielony Tydzień”) w stolicy Niemiec. Tysiące demonstrantów przejdzie pod hasłem „Mamy tego dość!” w sobotę 22 stycznia b.r. przez samo centrum Berlina, aż do Bramy Brandenburskiej, w proteście przeciwko ostatnim skandalom dotyczącym skażonej rakotwórczymi substancjami żywności, a także przeciw spustoszeniu ekologicznemu, jakie powodują uprawy roślin GMO w Ameryce Południowej oraz praktykom protekcjonistycznym państw Północy, które stosują nieuczciwe metody konkurencji wobec rolników krajów globalnego Południa.

Centrum KLUCZ

Centrum KLUCZ

Styczniowe warsztaty Centrum KLUCZ

W Centrum KLUCZ wspieramy podmioty ekonomii społecznej  (PES) – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i spółki non profit. Aby sprawniej działały, przygotowaliśmy bezpłatne…