Wprost o radach pracowników

Wprost okładka

 […] jak wynika z doświadczeń Centrum Wspierania Rad Pracowników rada w firmie to szansa na… odpowiedzialny rozwój. Rada daje pracownikom podmiotowość, a pracodawcy – partnera do rozmów – pisze Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, w tekście „Plan bez rad pracowników” w tygodniku Wprost.

Górski zauważa, że mimo korzyści związanych z działalnością rad pracowników w przedsiębiorstwach, nie zyskały one uznania w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tzw. planie Morawieckiego. W ubiegłym roku odbyły się społeczne konsultacje Strategii, w których wziął udział:

„Uczestnicząc w jednej z konferencji konsultacyjnych zadałem pytanie: ile razy na 298 stronach pojawia się termin „rada pracowników”. Odpowiedź: ani razu. W planie przyjętym po konsultacjach rad pracowników nie ma. Dziwne, bo wicepremier Morawiecki podkreśla, że wiodącą zasadą strategii jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym” – czytamy w tekście.

A dlaczego warto rozwijać rady pracowników?

„Bez uczestnictwa pracowników w zarządzaniu nie mamy szans na zbudowanie konkurencyjnej gospodarki. I silnego państwa interesu” – podsumowuje Górski.

Zachęcamy do lektury tekstu na www.wprost.pl


Przy okazji rozważań na temat rad i Strategii przypominamy, że właśnie w ubiegłym roku, w nawiązaniu do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podczas Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników członkowie rad wystosowali apel do wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Podkreślili bariery hamujące efektywność rad, wnieśli prośbę o poparcie projektu społecznej nowelizacji ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników. Warto powalczyć o zmiany. Zachęcamy Państwa do podpisania apelu i wzmocnienia rad.

 

Apel do Wicepremiera Morawieckiego

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rady pracowników w Senacie

Przedstawiciele Instytutu dnia 17 marca 2009 r. wzięli udział w pierwszym czytaniu „Ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji” na forum połączonych komisji senackich: Ustawodawczej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Gospodarki Narodowej, przedstawiając swój punkt widzenia.

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Konferencja o samorządzie pracowniczym

Instytut Spraw Obywatelskich serdecznie zaprasza członków rad pracowników na konferencję „Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego”, która odbędzie się 16 września 2011 r. w budynku Senatu. Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Gospodarki Narodowej Senatu RP.