Wybór szefa Komisji Europejskiej powinien odbywać się w głosowaniu jawnym i imiennym

Podczas posiedzenia w Strasburgu 13 grudnia 2016 r. (wtorek), odbędzie się głosowanie nad nowym regulaminem Parlamentu Europejskiego (tzw. sprawozdanie Corbett’a). Poseł Kazimierz Ujazdowski zgłosił poprawkę ustanawiającą wybór szefa Komisji Europejskiej w głosowaniu jawnym (Poprawka nr 139 w raporcie końcowym, w załączeniu pierwotny wniosek). Poprawka zyskała poparcie komisji ds. konstytucyjnych, decydujący będzie werdykt całego PE.

Potrzeba jawności

Instytut Spraw Obywatelskich popiera rozwiązanie zgłoszone przez posła Kazimierza Ujazdowskiego. Uważamy, że jedna z najważniejszych decyzji politycznych PE powinna być podejmowana w głosowaniu jawnym i imiennym.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na mocy Traktatu z Lizbony, PE uzyskał nową kompetencję – bierze udział w wyborze szefa Komisji Europejskiej. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną przedstawia Parlamentowi kandydata na przewodniczącego KE, Parlament dokonuje wyboru większością głosów swoich członków. Według obecnego regulaminu PE wybór następuje w głosowaniu tajnym. Naszym zdaniem tajność nie ma w tym wypadku żadnego uzasadnienia. Tajność głosowań obywateli w wyborach powszechnych ma ich chronić przed nadużyciami władzy. W przypadku decyzji samych polityków wszystko przemawia za transparentnością. Jest ona warunkiem odpowiedzialności polityków przed opinią publiczną.

Apelujemy do posłów PE o głosowanie za jawnością wyboru szefa KE. Stanowisko w tej sprawie będzie informacją dla wyborców, czy posłowie dbają o to, żeby obywatele mieli dostęp do informacji, czy chcą ukrywać swoje decyzje. UE potrzebuje dziś odzyskać wiarygodność w oczach obywateli. Jawność temu sprzyja.

Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich


Załącznik: Wniosek posła Kazimierza Ujazdowskiego (pdf)


Stanowisko INSPRO w jęz. angielskim (pdf)


***AKTUALIZACJA***

Publikujemy wyniki głosowania (pdf) w powyższej sprawie. Na żółto zaznaczyliśmy, jak głosowali polscy europarlamentarzyści.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

kartka świąteczna 2019

Święta 2019

W 2020 roku życzymy Wam jawności i szczerości w działaniu i ideach.I dużo uśmiechu, dla przeciwwagi uciążliwości życia 🙂 zespół Instytutu Spraw Obywatelskich…