Wybór szefa Komisji Europejskiej powinien odbywać się w głosowaniu jawnym i imiennym

Podczas posiedzenia w Strasburgu 13 grudnia 2016 r. (wtorek), odbędzie się głosowanie nad nowym regulaminem Parlamentu Europejskiego (tzw. sprawozdanie Corbett’a). Poseł Kazimierz Ujazdowski zgłosił poprawkę ustanawiającą wybór szefa Komisji Europejskiej w głosowaniu jawnym (Poprawka nr 139 w raporcie końcowym, w załączeniu pierwotny wniosek). Poprawka zyskała poparcie komisji ds. konstytucyjnych, decydujący będzie werdykt całego PE.

Potrzeba jawności

Instytut Spraw Obywatelskich popiera rozwiązanie zgłoszone przez posła Kazimierza Ujazdowskiego. Uważamy, że jedna z najważniejszych decyzji politycznych PE powinna być podejmowana w głosowaniu jawnym i imiennym.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na mocy Traktatu z Lizbony, PE uzyskał nową kompetencję – bierze udział w wyborze szefa Komisji Europejskiej. Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną przedstawia Parlamentowi kandydata na przewodniczącego KE, Parlament dokonuje wyboru większością głosów swoich członków. Według obecnego regulaminu PE wybór następuje w głosowaniu tajnym. Naszym zdaniem tajność nie ma w tym wypadku żadnego uzasadnienia. Tajność głosowań obywateli w wyborach powszechnych ma ich chronić przed nadużyciami władzy. W przypadku decyzji samych polityków wszystko przemawia za transparentnością. Jest ona warunkiem odpowiedzialności polityków przed opinią publiczną.

Apelujemy do posłów PE o głosowanie za jawnością wyboru szefa KE. Stanowisko w tej sprawie będzie informacją dla wyborców, czy posłowie dbają o to, żeby obywatele mieli dostęp do informacji, czy chcą ukrywać swoje decyzje. UE potrzebuje dziś odzyskać wiarygodność w oczach obywateli. Jawność temu sprzyja.

Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich


Załącznik: Wniosek posła Kazimierza Ujazdowskiego (pdf)


Stanowisko INSPRO w jęz. angielskim (pdf)


***AKTUALIZACJA***

Publikujemy wyniki głosowania (pdf) w powyższej sprawie. Na żółto zaznaczyliśmy, jak głosowali polscy europarlamentarzyści.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

Spotkanie otwierające Centrum KLUCZ

Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza na spotkanie otwierające Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 2 czerwca br. o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum KLUCZ, przy ulicy Więckowskiego 33, sala 220 (II piętro) w Łodzi.

OWES Instytutu

Poszukujemy Specjalisty ds. Testowania Produktów i Kampanii

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z realizowanym z Deutscher Fundraising Verband (Niemieckim Stowarzyszeniem Fundraisingu, drugą co do wielkości w Europie organizacją tego rodzaju), projektem współpracy ponadnarodowej „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.2.2 - wsparcie ekonomii społecznej), poszukuje Specjalisty ds. Testowania Produktów i Kampanii.

Obywatele decydują

Refleksje z „islandzkiego zwiadu”

W grudniu (8-12.12.2013 r.) odwiedziliśmy naszych islandzkich przyjaciół z organizacji Citizens Foundation z Reykjaviku. Pojechaliśmy tam w ramach inicjatywy "Obywatele decydują", aby ramach szukać inspiracji dla dalszych działań obywatelskich. Nadzieje związane z wyjazdem były ogromne – wszak Islandia, jak głosiły media, to pierwszy taki kraj, gdzie dzięki sile obywateli udało się zmienić najważniejszy dokument w państwie – konstytucję.