Wyzwania rozwojowe Łodzi. Weź udział w spotkaniu!

zaproszenie na spotkanie Nauka z biznesem, biznes z nauką
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 222/(14) 2024

Forum „Nauka z biznesem, biznes z nauką” to inicjatywa otwarta dla wszystkich zainteresowanych przyszłością regionu łódzkiego, a przede wszystkim dla reprezentacji szkolnictwa wyższego, organizacji przedsiębiorców, struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządów terytorialnych.

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat kluczowych wyzwań rozwojowych miasta w przededniu wyborów do władz lokalnych.

Celem debaty jest wskazanie rekomendacji dla przyszłych radnych, władz samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego.

Trzy główne tematy dyskusji to:

  • potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Łodzi i aglomeracji, a w szczególności zapotrzebowanie na mieszkania socjalne i społeczne;
  • wyzwania logistyczno-transportowe Łodzi jako stolicy województwa;
  • czynniki determinujące rozwój sektora gospodarczego, w tym PKB na mieszkańca w Łodzi w odniesieniu do głównych ośrodków miejskich, z którymi Łódź konkuruje o najważniejsze zasoby – zasoby ludzkie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i województwa, a także obecnych Członków Zarządu Miasta i Województwa Łódzkiego oraz radnych miasta Łodzi i radnych Sejmiku Województwa, wszystkich kandydujących w nadchodzących wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r.

Termin: 4 kwietnia 2024 roku godz. 17.00 – 19.00

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Sala 106, ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Program forum „Nauka z biznesem, biznes z nauką”: Wyzwania rozwojowe Łodzi

17.00 – 17.10
Powitanie przez prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego oraz słowo wstępne na temat Otwartego Forum Dyskusyjnego „Nauka z biznesem, biznes z nauką”

17.10 – 18.10
Wyzwania rozwojowe Łodzi – wystąpienia panelistów:

dr Dorota Sikora-Fernandez: Wyzwania mieszkaniowe Łodzi – kwestia mieszkań socjalnych i społecznych

dr hab. Bartosz Bartosiewicz, prof. UŁ: Wyzwania transportowe Łodzi

dr inż. Zbigniew Wierucki: Sektor gospodarki a przychody pracowników jego znaczenie dla miasta

18. 10 – 18.30
Debata: Wyzwania rozwojowe Łodzi

Moderator: dr hab. Kamil Śmiechowski, prof. UŁ

Paneliści:

dr Dorota Sikora-Fernandez,
dr habil. Bartosz Bartosiewicz,
dr inż. Zbigniew Wierucki.

18.30 – 19. 00
Dyskusja z działem uczestników spotkania

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja na wydarzenie.

Koordynatorem Otwartego Forum Dyskusyjnego jest Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego kierowane przez prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 222/(14) 2024

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Sondaż uliczny o pracy domowej

4 kwietnia zespół inicjatywy „Dom to praca” przeprowadził sondę uliczną. Pytałyśmy przechodniów, jak rozumieją oni pojęcie pracy domowej, z czym się ono…