„Żaden z powyższych” – apelujemy do Prezydenta

Rafał Górski

Łódź, dn. 23.12.2014 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Prezydenta z dnia 24 listopada 2014 roku po spotkaniu z konstytucjonalistami, w której zwrócił Pan Prezydent uwagę na brak w polskim prawie wyborczym możliwości oddania głosu przeciwko wszystkim zgłoszonym listom i kandydatom informujemy, iż w ramach kampanii „Obywatele Decydują” INSPRO wielokrotnie podnosiło ten mankament. Mimo, że zmiany w zakresie referendów lokalnych zaproponowane rok temu przez Pana Prezydenta uważamy za niewystarczające z perspektywy upodmiotowienia obywateli, to w przypadku zaproponowania przez Pana w Kodeksie Wyborczym przepisu o roboczym tytule „żaden z powyższych” spotka się to z naszym gorącym poparciem.

Pozwalamy sobie także na zwrócenie uwagi Pana Prezydenta na konieczność rozważenia innych zmian w prawie wyborczym. Naszym zdaniem zniechęcające obywateli do udziału w wyborach jest zjawisko wykluczenia z podziału mandatów w wyborach lokalnych komitetów, które przekroczyły próg 5%. Tak się zdarzyło w 2010 roku w Poznaniu, gdzie komitet „My, Poznaniacy” zdobył 9,8% głosów a mimo to nie zdobył żadnego miejsca w radzie miasta. Podobne zdarzenia miały także miejsce w ostatnich wyborach samorządowych (np. w Krakowie powiązany personalnie z klubem Krytyki Politycznej „Komitet Przeciw Igrzyskom” zdobył 6,3%, a Nowa Prawica 5,7%, jednakże nie wzięły udziału w podziale mandatów).

Naszym zdaniem próg 5% oddanych głosów, którego przekroczenie teoretycznie uprawnia do udziału w podziale mandatów, uzasadniony w przypadku Sejmu, w którym 460 posłów nie znając się osobiście musi być zorganizowana w kluby celem uporządkowania współpracy, jest wątpliwym rozwiązaniem w przypadku mniejszych liczebnie organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Najliczebniejsze spośród nich składają się z 60 osób, co oznacza, że wymóg płynnej współpracy pomiędzy osobami znającymi się osobiście nie wymaga przenoszenia na grunt samorządu terytorialnego rozwiązań z Sejmu. Uważamy, że w przypadku sejmików próg 5% uzyskanych głosów uprawniający do udziału w podziale mandatów powinien być obniżony do 3%, a w powiatach i gminach całkowicie zniesiony.

Jeżeli Pan Prezydent wniesie powyższe propozycje pod obrady parlamentu, z naszej strony będziemy gorąco przekonywać do nich ruchy miejskie oraz środowiska powstałe na fali protestu przeciw ACTA. Ponadto będziemy mobilizować 220 tys. sympatyków INSPRO, którzy poprzez Internet udostępnili nam swoje prywatne adresy e-mail, do poparcia takich rozwiązań wbrew prawdopodobnemu naszym zdaniem oporowi głównych partii politycznych.

Z wyrazami szacunku

Rafał Górski
Prezes Zarządu
Instytut Spraw Obywatelskich

Do wiadomości:

  1. Kluby partii parlamentarnych Sejmu RP
  2. Sympatycy INSPRO
  3. Media

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

W „Żaku” o spalarniach

Serdecznie zapraszamy do słuchania kolejnej audycji z cyklu „Czy masz świadomość?” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej, nadającym także przez Internet. Odbędzie się ona 27 marca (sobota) w godzinach 15.00 – 18.00. Podczas najbliższej audycji będziemy rozmawiać o spalarniach odpadów komunalnych i konsekwencjach ekologicznych ich funkcjonowania.