Zanieczyszczenie światłem LED. Jak wpływa na Twoje zdrowie

Ręka wkręcająca świetlówkę do żyrandola

Z Pawłem Wypychowskim, naukowcem w sensie Feynmanowskim („Nauka to uporządkowany sceptycyzm co do wiarygodności opinii ekspertów”), rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Nieograniczona, nadmierna emisja sztucznego światła w przestrzeni publicznej godzi w konstytucyjne prawa obywateli do ochrony zdrowia oraz do czystego środowiska. Zakłóca to naturalny biorytm człowieka i powoduje m.in. bezsenność. Obniża komfort życia mieszkańców nie tylko miast ale i wsi, co przekłada się na pogorszenie zdrowia.
rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek

Pomimo wymiernych korzyści związanych z obecności światła pochodzącego z zewnętrznych instalacji oświetleniowych trzeba mieć na uwadze, że jego nadmierna i uciążliwa emisja powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla człowieka, środowiska i przyrody oraz krajobrazu naturalnego i kulturowego.
Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego

Nasza skóra widzi światło i reguluje rytmy dobowe.
Paweł Wypychowski

  1. Jakie jest znaczenie światła dla naszego zdrowia?
  2. Co wynika z tekstu na temat światła opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Nature” w 2017 roku?
  3. Czy polska medycyna i lekarze widzą kwestie światła?
  1. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek walczy z zanieczyszczeniem światłem. Przykładowo pyta Ministra Zdrowia, czy zagadnienie wpływu sztucznego światła na zdrowie obywateli było analizowane, a jeśli tak, to z jakim rezultatem, bądź też, czy jest to obecnie przedmiotem analizy i projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Jak oceniasz działalność rzecznika praw obywatelskich?
  2. Kwestia bezpieczeństwa opraw LED-owych dla zdrowia człowieka była przedmiotem badań francuskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego. Co z tych badań wynika dla przeciętnego obywatela?
  3. Jak oceniasz polskie „Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego”?
  4. Jak dbać o zdrowie w kontekście światła?
  5. O co nikt nigdy Cię nie spytał?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 188 (32) / 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: