fbpx

Zwycięstwo – koniec ISDS w Unii Europejskiej!

Rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej 15 stycznia wydały deklarację polityczną zobowiązującą je do wypowiedzenia do grudnia wszystkich umów inwestycyjnych zawierających mechanizm ISDS (arbitraż inwestycyjny) pomiędzy nimi oraz powiadomienia sądów krajowych o tym, by nie wykonywały orzeczeń takich arbitraży. Deklarację podpisało 22 sygnatariuszy. Państwa pozostają jednak podzielone w odniesieniu przede wszystkim do Traktatu Karty Energetycznej (ECT), a kilka krajów woli nie przesądzać o sprawie orzeczenia ECT na rzecz Novenergia przeciwko Hiszpanii, które jest obecnie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny w Svea. W tej sprawie ogłoszono dwie dodatkowe deklaracje (jedna złożona przez Finlandię, Luksemburg, Maltę, Słowenię i Szwecję, a druga przez Węgry).

To ogromny sukces i zwycięstwo wszystkich obywatelek i obywateli z całej Europy, którzy walczyli o likwidację tego korporacyjnego przywileju.

Przypominamy, że mechanizm ISDS pozwala inwestorom – w praktyce wielkim, ponadnarodowym korporacjom, pozywać rządy państw i uzyskiwać od nich gigantyczne odszkodowania, które wypłacane są z podatków obywateli . Korporacje mogą domagać się rekompensat z tytułu utraty spodziewanych zysków w wyniku wprowadzania nowych przepisów, np. chroniących środowisko, bezpieczeństwo żywności, prawa pracownicze czy zdrowie obywateli. Regulacją, która może stać się przyczyną pozwu, może być nawet konstytucja danego kraju.

komunikacie prasowym Komisja Europejska wyraziła uznanie dla decyzji państw członkowskich, ale wyraziła ubolewanie, że nie wszystkie państwa zgodziły się, że postępowania arbitrażowe wszczęte na mocy Traktatu są bezprawne na mocy prawa UE.

Trzy deklaracje można znaleźć tutaj.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ
Instytut Spraw Obywatelskich

INSPRO popiera wspólne stanowisko w sprawie ustawy o zrzeszeniach

Instytut Spraw Obywatelskich dołączył do grona ponad pięciuset organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się przyjęciu senackiego projektu ustawy o zrzeszeniach w proponowanym przez projektodawcę kształcie. Projekt ustawy o zrzeszeniach od początku budził wiele kontrowersji. Głosy krytyki pojawiały się zwłaszcza w środowisku pozarządowym, które najdotkliwiej może odczuć skutki wejścia w życie nowej regulacji. Instytut Spraw Obywatelskich całkowicie zgadza się ze stanowiskiem, iż projekt ten zawiera szereg regulacji, które są nie do przyjęcia, gdyż oznaczają dla stowarzyszeń wzrost biurokratycznych obciążeń oraz unieważnienie dotychczasowego dorobku prawnego i wielu dobrych praktyk wyrosłych na gruncie orzecznictwa.

Instytut Spraw Obywatelskich

Seminarium o partycypacji obywatelskiej

W środę, 1 grudnia 2010 w warszawskiej "Stoczni" odbyło się Seminarium poświęcone partycypacji obywatelskiej, które zostało zorganizowane w ramach programu prowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Instytut Spraw Obywatelskich na spotkaniu reprezentowany był przez Marka Krydę – naszego eksperta ds. genetycznie modyfikowanej żywności.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.