Dla autorów

Zasady współpracy

1. Różnorodność tematyczna

Publikujemy teksty, zdjęcia, grafiki, rysunki, materiały dźwiękowe i filmowe różnorodne tematycznie, prezentujące rozmaite punkty widzenia i poglądy. Powinny one tworzyć pole do dyskusji, refleksji i zachęcać do podejmowania działań obywatelskich. Naszych Odbiorców darzymy szacunkiem. Nie będziemy zamieszczali materiałów obraźliwych, naruszających prawo lub godność innych.

2. Rzetelność w podejściu do tematów

Oczekujemy rzetelności i terminowości w przygotowaniu materiałów do publikacji.

Zamieszczamy teksty, materiały graficzne, dźwiękowe i filmowe. Każdy z autorów może wybrać formę najbardziej mu odpowiadającą (lub zaproponować własną).

3. Przygotowanie materiałów (tekstowych, graficznych, nagrań)

Publikujemy teksty doświadczonych ekspertów, dziennikarzy, liderów opinii.

Jednocześnie jesteśmy otwarci na współpracę z początkującymi autorami lub osobami, które mają wiedzę i chcą się nią dzielić z innymi, ale nie mają doświadczenia w pisaniu tekstów. Tym wszystkim, którzy będą potrzebowali nieco wsparcia, pomoże Redakcja. Chcemy tworzyć możliwości wypowiadania się każdemu, kto ma coś merytorycznego do przekazania. Rozwijamy dziennikarstwo obywatelskie.

Jeśli przygotowujesz materiały dźwiękowe lub filmowe, grafiki, rysunki, zdjęcia chętnie zaprezentujemy je w naszym Tygodniku. W ten sposób pomożemy Ci w ich upowszechnianiu.

4. Prawa autorskie

Szanujemy i przestrzegamy. Twórcy dostarczający materiały do Redakcji odpowiadają za to, by były one wolne od wad prawnych.

Fragmenty książek publikowane na naszej stronie są zamieszczane za wiedzą i zgodą Wydawców.

Przedruk materiałów z Tygodnika Spraw Obywatelskich jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, a także pod warunkiem umieszczenia pod danym artykułem informacji, że jest on przedrukiem z Tygodnika Spraw Obywatelskich (z podaniem konkretnego numeru pisma), zamieszczenia adresu naszej strony internetowej (www.instytutsprawobywatelskich.pl) oraz przesłania na adres redakcji linku do strony internetowej z przedrukowanym tekstem.

5. Zasady redakcyjne

Od autorów materiały trafiają do sekretariatu redakcji.

W przypadku tekstów Redakcja zastrzega prawo do dokonywania skrótów, nadawania wyróżnień w tekstach, dodawania i podpisywania ilustracji, nadawania śródtytułów i tytułów. Jeśli autor ma takie życzenie, w przypadku dokonywania większych zmian, może otrzymać ostateczną wersję tekstu do ponownego sprawdzenia przed publikacją.

Jako Wydawca Instytut Spraw Obywatelskich zastrzega sobie możliwość przedrukowania tekstu lub materiału graficznego ze strony internetowej Tygodnika w gazecie Aktywność Obywatelska (analogicznie z gazety na stronę bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

W trosce o przyjazne warunki współpracy, Redakcja pozostaje w stałym kontakcie z autorami, wydawcami i innymi współpracownikami, oraz kieruje procesem zamieszczania materiałów w Tygodniku.

Jeśli jesteś zainteresowana/y współpracą skontaktuj się z nami: redakcja@instytut.lodz.pl