Czytaj Czytaj

Ręka trzymająca flagę Polski

Opinia / Jak usprawnić państwo polskie?

Stanisław Gasik

W obszarze funkcjonowania państwa polskiego cele strategiczne są źle definiowane, często nie są osiągane zamierzone cele, usługi są świadczone niesprawnie, a wiele projektów publicznych kończy się…