Rady na odpady

Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Rady na odpady” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Celem projektu jest zbadanie czy Urząd Miasta Łodzi w swoich decyzjach w sprawie gospodarki odpadami kieruje się unijnymi wytycznymi i regulacjami krajowymi.

Wartość dofinansowania: 109 556, 11 EUR.

Działania: monitoring prawa, opracowanie raportu strażniczego, organizacja szkolenia dla urzędników, wizyta studyjna na Islandii i współpraca z partnerami, organizacja debaty także tworzenie a publikowanie tekstów i podcastów w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich.

SpalarNIE…