Lepszy transport

Logo kampanii Lepszy transport

Walczymy o lepszy transport dla pieszych, pasażerów i rowerzystów.

Cele:

 1. Popularyzujemy rozwiązania przyjazne dla pieszych oraz pasażerów komunikacji publicznej i kolei.
 2. Zwiększamy świadomość na temat zagrożeń ze strony smogu samochodowego (PM1).
 3. Realizujemy certyfikacje polityk rowerowych miast, według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD).

Kalendarium najważniejszych wydarzeń kampanii:

 • 1998 – sprowadzamy do Polski film dokumentalny „Wpuszczeni w korek ” i przeprowadzamy jego pokazy na terenie całego kraju.
 • 2004–2005 – organizujemy „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” i „Europejski Dzień bez Samochodu”. Mobilizujemy 105 polskich miast do uczestnictwa w inicjatywie. Daje nam to 3. miejsce w Europie, pod względem liczby miast zaangażowanych, po Hiszpanii (199 miast) i Austrii (166 miast).
 • 2007–2010 – prowadzimy w partnerstwie z 12. innymi instytucjami międzynarodowy projekt na rzecz promocji przyjaznego transportu miejskiego „Added Value ”, finansowany przez Komisję Europejską. 
 • 2008 – w ramach inicjatywy „Miasto w ruchu” realizujemy projekt „Dajmy odetchnąć miastu – projekt na rzecz promocji i rozwoju transportu zrównoważonego w 100 miastach”. Wydajemy „Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego” Jacka Wesołowskiego. To najpopularniejsza w Polsce książka o transporcie przyjaznym miastu i człowiekowi.
 • 2013 – przeprowadzamy certyfikację polityki rowerowej miasta Gdyni, według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD).
 • 2017 – dzięki naszym działaniom ws. ograniczenia smogu samochodowego Minister Jadwiga Emilewicz zapowiada, że jest wola polityczna, by przekazać samorządom prawa do uspokojenia ruchu samochodów w centrach miast.
 • 2018 – wspólnie z organizacjami z całej Polski powołujemy do życia Federację Piesza Polska.
 • 2019 – osiągamy sukces w ramach akcji #MyPasażerowie – temat wykluczenia transportowego trafia do centrum debaty publicznej. Dzięki oddolnej presji społecznej Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło szereg dobrych zmian do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tzw. ustawa PKS-owa).
 • 2020 – Światowy Dzień bez Samochodu, który kończy Tydzień Zrównoważonego Transportu, obchodzimy 22 września. Z tej okazji prezentujemy wyniki pilotażowych badań – „Droga do szkoły a jakość powietrza”. Instytut Spraw Obywatelskich z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Mazowiecki i inni partnerami sprawdzał w nich, czy dowożenie dzieci do szkoły samochodem ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza w jej pobliżu.
 • 2021 – 1 czerwca 2021 weszło w życie pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście. To zmiana w prawie od lat promowana przez Instytut, również w ramach inicjatywy Piesza Polska.
 • 2022 – w lutym 2022 roku rozpoczęliśmy współprace z organizacjami pozarządowymi z Litwy w celu przywrócenia połączeń kolejowych Białystok – Kowno. Przewoźnik kolejowy POLREGIO poparł nasz list i zapewnił o przywrócenia połączenia. Takie połączenie wróciło w maju 2022 roku. Ponadto nasz apel skierowaliśmy także do Ministerstwa Infrastruktury, które również przyjęły z aprobata nasze propozycje. Od grudnia 2022 utworzono połączenie kolejowe Kraków-Warszawa-Wilno.

Artykuły

Więcej »

Publikacje