Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

OWES Instytutu Spraw Obywatelskich

Wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne.

Cele:

 1. Pomagamy społecznikom pozyskiwać fundusze z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, biznesowych, z grantów/dotacji oraz z działalności gospodarczej.
 2. Tworzymy miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
 3. Włączamy się w tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających aktywność obywatelską, np. zmiany w mechanizmie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń:

 • 2011 – powołujemy do życia Centrum KLUCZ – inicjatywę wcielającą w życie ideę BYĆ i MIEĆ.
 • 2012 – 2020 – tworzymy ponad 150 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
 • 2014 – rozpoczynamy współpracę z Deutscher Fundraising Verband z Niemiec oraz polskimi specjalistami od fundraisingu, by jeszcze skuteczniej wspierać społeczników w zakresie pozyskiwania funduszy.
 • 2015 – uzyskujemy status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości nadawany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od tego czasu, corocznie przechodzimy audyt weryfikujący jakość naszego wsparcia.
 • 2015 – uruchamiamy Bank Wiedzy o 1% (https://inspro.org.pl/bankwiedzy/) – serwis internetowy dla organizacji pożytku publicznego profesjonalizujący ich działania w zakresie kampanii fundraisingowych.
 • 2015 – zostajemy nominowani do nagrody PRotony 2015, uznawanej za jedną z najważniejszych nagród branży PR. Tym samym jesteśmy w gronie pięciu najlepszych zespołów do spraw komunikacji w organizacjach pozarządowych.
 • 2017 – doprowadzamy do zmiany prawa, dzięki nam emeryci i renciści mogą w łatwiej przekazać 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Nasze rekomendacje mają też wpływ na uwzględnienie wsparcia działań fundraisingowych w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
 • 2020 – rozpoczynamy projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”, w którym wzmacniać będziemy społeczników w zakresie zmiany prawa na szczeblu lokalnym i krajowym. W latach 2020-2021 przeszkoliliśmy w zakresie podstaw legislacji i stanowienia prawa 270 osób ze 186 organizacji z całej Polski. Wydaliśmy poradnik „Wykorzystaj prawo”, gdzie na ponad 270 stronach eksperci i specjaliści przedstawiali dostępne narzędzia, sposoby i przykłady działań w procesie stanowienia prawa. Podczas dwóch szkoleń wypracowaliśmy rekomendacje do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które zostały przedstawione Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 2020 – rozpoczynamy kampanię #1procentOdFirm, której celem jest wprowadzenie mechanizmu odpisu 1% podatku od firm (CIT) na rzecz organizacji społecznych. W ramach kampanii powstaje Ekspertyza Jakuba Wygnańskiego pt „1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego” oraz rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją poparcia pomysłu. W 2021 r. zorganizowaliśmy gorącą debatę podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w październiku w Łodzi.
 • 2021 – rozpoczynamy projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, w którym pomagamy rozkręcić własną firmę młodym ludziom, którzy stracili pracę w wyniku pandemii COVID-19. Własną działalność gospodarczą w 2021 r. utworzyło 9 osób.
 • 2023 – Otrzymujemy akredytację OWES na zasadach opisanych w ustawie o ekonomii społecznej. Tematykę przedsiębiorczości społecznej promujemy m.in. na Europejskim Forum Gospodarczym. Aktywnie działamy w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego i Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Realizujemy 10 wizyt studyjnych, podczas których 150 samorządowców i społeczników z województwa śląskiego poznaje w Łodzi dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej.
 • 2024 – Zmieniamy nazwę z Centrum KLUCZ na OWES Instytutu Spraw Obywatelskich.

Playlista video

Artykuły

Więcej »

Publikacje