fbpx

Ludzie

Teresa Adamska – zdjęcie profilowe

Teresa Adamska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej - Inżynier środowiska. Od 2002 r. członek Zarządu, wolontariusz stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Autorka i współautorka dokumentów rozwojowych dla gmin, m.in. Strategii Rozwoju Lokalnego, Planów Gospodarki Odpadami, Planów Ochrony Środowiska. Trenerka prowadząca szkolenia dla samorządów i lokalnych liderów. Animatorka projektów rozwojowych i edukacyjnych w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju, w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego.

Czytaj teksty autora »

Marzena Ambroziak – zdjęcie profilowe

Marzena Ambroziak

Koordynator administracyjno-finansowy w projektach: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej CENTRUM KLUCZ” oraz „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, gdzie zdobyła tytuł licencjata na kierunku Finanse i Bankowość w specjalności rachunkowość i analiza przedsiębiorstw oraz tytuł magistra na kierunku Zarządzanie w specjalności zarządzanie organizacjami w zakresie zarządzania publicznego. Od 2007 roku związana zawodowo z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym głównie z ich obsługą finansową i rozliczaniem. W 2007 roku zajmowała się rozliczaniem wniosków o płatność składanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a latach 2008-2015 prowadziła obsługę finansową projektu w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prywatnie mieszkanka małej podłódzkiej miejscowości oraz szczęśliwa żona i matka. Najbardziej lubi spędzać wolny czas z rodziną, we własnym domu oraz czytać książki, głównie powieści i kryminały. Ceni sobie u ludzi szczerość, otwartość i poczucie humoru.

Marcin Barabasz – zdjęcie profilowe

Marcin Barabasz

Inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Od 22 lat pracuje w przemyśle motoryzacyjnym na stanowisku managera odpowiedzialnego za Dział Techniczny i Dział Utrzymania Ruchu. Od kilkunastu lat jest auditorem systemu zarządzania środowiskowego. W wolnych chwilach jeździ na snowboardzie, uprawia kajakarstwo górskie i żeglarstwo.

Czytaj teksty autora »

Bartek Bechciński – zdjęcie profilowe

Bartek Bechciński

Urodził się w Łodzi w 1993 roku, mieszka w Zgierzu. Obecnie studiuje gospodarkę przestrzenną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy licencjackiej pisał o jakości zgierskiej komunikacji miejskiej i jej wpływie na rozwój transportu zrównoważonego. Transportem zbiorowym zarówno w miastach jak i poza nimi interesuje się od dziecka. Oprócz transportu uwielbia podróże, muzykę rockową, góry i architekturę oraz pasjonuje się historią najnowszą Polski. Włączył się w akcję My Pasażerowie, bo chce aby polskie wsie i małe miasta miały lepszy transport zbiorowy, którego nie powstydzilibyśmy się na Zachodzie. Oprócz walki o prawa pasażerów walczy o wolny Internet.

José Bové – zdjęcie profilowe

José Bové

Ur. 11 czerwca 1953 w Talence – francuski polityk, rolnik i działacz związkowy oraz antyglobalistyczny. Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Będąc synem naukowców, spędził część swego dzieciństwa na Uniwersytecie w Berkeley. Po powrocie rodziny do Francji uczył się w szkole katolickiej, z której został wykluczony w 1968. Podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie w Bordeaux. Wkrótce zaangażował się w działania popierające rolników w Larzac protestujących przeciwko planom rozbudowy bazy wojskowej. W tym okresie starał się uniknąć obowiązku służby wojskowej, ukrywał się z tego powodu w gospodarstwie położonym w trudno dostępnym regionie Pirenejów. W 1976 został skazany na karę 3 tygodni pozbawienia wolności za nielegalne niszczenie dokumentów wojskowych związanych z budową w Larzac. Zawodowo zajął się rolnictwem. W 1987 założył związek zawodowy Konfederacja Rolnicza, od 200 do 2004 pełnił funkcję rzecznika tej organizacji. Był również jednym z inicjatorów powołania inicjatywy ATTAC. Jest znany z różnych aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego, z których część doprowadziła do wszczynania przeciwko niemu postępowań karnych. Dokonał m.in. zniszczenia budowy restauracji McDonald’s w Millau (12 sierpnia 1999), co motywował protestem przeciwko wprowadzeniu przez USA cła zaporowego na ser Roquefort (ze strony USA był to odwet za europejski zakaz importu wołowiny z hormonami). Zaangażował się w protesty przeciwko uprawom GMO, za skoszenie pola z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi w 2002 przez 6 tygodni odbywał karę pozbawienia wolności. W 2003 za niszczenie mienia został skazany po raz kolejny. Orzeczono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, został zwolniony po niespełna 6 tygodniach na skutek ułaskawienia, jakie z okazji 14 lipca zastosował wobec niego prezydent Jacques Chirac. W 2007 jako bezpartyjny kandydat w wyborach prezydenckich. Przegrał w pierwszej turze głosowania, otrzymując 483 008 (1,33%) głosów i zajmując 10. miejsce wśród 12 kandydatów. Był jednym z organizatorów komitetu wyborczego Europa Ekologia. Z jego ramienia w wyborach w 2009 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Przystąpił do frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego, powołano go na wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2010 został członkiem nowo utworzonej francuskiej partii pod nazwą Europa Ekologia – Zieloni. W 2011 był nominowany do nagrody MEP Awards dla najbardziej pracowitych posłów w kategorii Polityka Regionalna. Źródło: Wikipedia

Marta Brewer – zdjęcie profilowe

Marta Brewer

Studiuje politologię. Oprócz wątków politycznych interesuje się sztuczną inteligencją, w szczególności w kontekstach etycznych oraz korzyści i zagrożeń. Zawsze stara się zachować racjonalne podejście i (w miarę możliwości) obiektywne spojrzenie na świat, także wtedy, gdy ma okazję pisać teksty na stronę Instytutu.

Czytaj teksty autora »

Jan Chudzyński – zdjęcie profilowe

Jan Chudzyński

Z wykształcenia ekonomista, członek ruchu Rethinking Economics. Jest przekonany, że w dużej mierze to idee ujęte w programach nauczania ekonomii i nauk o zarządzaniu są źródłem kryzysów, z jakimi współcześnie się mierzymy. Pyta i pisze m.in. w Zielonych Wiadomościach, Dzikim Życiu, F5. Prowadzi fanpage "Ekonomia a klimat".

Czytaj teksty autora »

Jagoda Cieszyńska-Rożek – zdjęcie profilowe

Jagoda Cieszyńska-Rożek

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest psychologiem i logopedą, dyrektorem merytorycznym w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Paul Connettt – zdjęcie profilowe

Paul Connettt

Profesor chemii na amerykańskim uniwersytecie Lawrence University in Canton. Jeden z twórców ruchu na rzecz redukcji odpadów Zero Waste. Autor książki "The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community At A Time".

Karolina Cyran-Juraszek – zdjęcie profilowe

Karolina Cyran-Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Magda Doliwa-Górska – zdjęcie profilowe

Magda Doliwa-Górska

Z Instytutem Spraw Obywatelskich związana od jego początków. Realizuje projekty i kampanie społeczne, jest osobą odpowiedzialną za kontakty międzynarodowe Instytutu, realizuje szkolenia i coaching dla uczestników jego projektów, zarządza zespołami projektowymi, zajmuje się rekrutacją. W latach 2003-2010 współpracowała z pismem „Obywatel”, od 2006 do 2010 na co dzień, ściśle współpracowała z łódzkim stowarzyszeniem „Obywatele Obywatelom”, koordynowała również jego kluczowe projekty grantowe. Przez 3 lata zajmowała się produkcją, redakcją i prowadzeniem społeczno-ekologicznej audycji „Czy masz świadomość?”, w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, której współtwórcą w 1996 r. był Rafał Górski. Ponadto, absolwentka: Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu, Śląskiej Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz licznych szkoleń i kursów. W 2006 r. spędziła pół roku w Skandynawii, w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS). W działalność społeczną zaangażowana od 2003 r. W tym czasie była członkiem zespołów realizujących ogólnopolskie kampanie społeczne, m. in.: „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”, „Zrobione, docenione, wiele warte – kampania na rzecz docenienia pracy domowej kobiet”; realizowała liczne projekty i programy współfinansowane z funduszy norweskich oraz UE. W czasie wolnym kultywuje drobne przyjemności dnia codziennego. Niepoprawna marzycielka, świetnie się realizuje pośród sprzętów kuchennych, „posiadaczka” wspaniałego męża. Jest instruktorką fitness. W 2010 roku, mąż zabrał ją w samo serce Himalajów – zamierza tam powrócić.

twitter.com/DoliwaGorska

Czytaj teksty autora »

Jędrzej Dzierżyński – zdjęcie profilowe

Jędrzej Dzierżyński

Założyciel Fundacji Czystej Wsi, edukator, aktywista, autor tekstów o technologiach, zmianach klimatu i ich konsekwencjach, w szczególności na obszarach wiejskich. Prowadzący cykl spotkań „Susza Nasza Powszednia". Wcześniej współpracował z portalami Wyborcza.pl, MamStartup.pl.

Czytaj teksty autora »

Robert Fiałek – zdjęcie profilowe

Robert Fiałek

Studiował informatykę i taki też wykonuje zawód. W 2006 roku zainteresował się szwajcarską demokracją półbezpośrednią jako sposobem na naprawienie sytuacji politycznej w Polsce. W 2008 spotkał ludzi ze stowarzyszenia Więcej Demokracji (później Demokracja Bezpośrednia) i przyłączył się do nich. Obecnie pełni funkcję prezesa tegoż stowarzyszenia. Dzięki cennym kontaktom nabył wiedzę o szwajcarskim systemie politycznym i z chęcią się nią dzieli. Interesuje się również psychologią, majsterkowaniem i astrofizyką. Mąż wspaniałej żony Magdaleny i ojciec genialnej córki Bianki.

Karolina Fijołek-Głowacka – zdjęcie profilowe

Karolina Fijołek-Głowacka

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Z Instytutem związana od 2013 r. Przez większość czasu wspierała Centrum KLUCZ w realizacji projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i Projekt Współpracy Ponadnarodowej OWES INSPRO. Działała również na rzecz „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”, gdzie pozyskiwała ambasadorów dla kampanii. Obecnie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym. Uwielbia czytać, przede wszystkim książki (przez pewien czas była związana z rynkiem książki także zawodowo) i przed wszystkim na nadbałtyckiej plaży. Odkrywa zalety kolorowanek antystresowych.

Czytaj teksty autora »

Randia Filutowska – zdjęcie profilowe

Randia Filutowska

Z wykształcenia magister administracji oraz marketingowiec, z powołania społecznik, artystka, rzemieślnik, prezes Fundacji Czarna Kura. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, animuje i moderuje życie kulturalne w Inowłodzu. Współzałożycielka Bractwa Rycerskiego Rava, członkini grupy nieformalnej Kasztelania Inowłodzka. Organizuje wydarzenia historyczne o tematyce średniowiecznej. Pomysłodawczyni i współrealizatorka projektu Iluminowany Inowłódz, prowadzi w Inowłodzu galerię Czarna Kura. Projektuje i szyje skórzane torby, maluje obrazy. W życiu społecznym stawia na relacje, ceni otwartość i szczerość.

Max Fojtuch – zdjęcie profilowe

Max Fojtuch

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, wschodoznawstwa na UAM oraz rozwoju międzynarodowego University of Birmingham (Wielka Brytania). Pracuje na swoim (w kraju, jak i za granicą). Kiedy może, udziela się – zwłaszcza w Instytucie. Onegdaj idealista, obecnie realista. Kieruje się zasadą, że każdy ma umiejętność społecznie wartościową, którą ma obowiązek dzielić z innymi. Fascynat Słowiańszczyzny (wolnej od panslawizmu). Gorliwy wyznawca pracy organicznej w zakresie promowania i tworzenia różnorodnych struktur spółdzielczych, które oprócz integracji społecznej wspaniale uczą zarządzania, dzielenia się obowiązkami i wspólnego działania na rzecz pracy zarobkowej w ramach podmiotów spółdzielczych. W wolnym czasie lubi tłumaczyć (ludziom i z obcych języków) oraz zwiedzać piękne zakątki Rzeczpospolitej.

Adam Fularz – zdjęcie profilowe

Adam Fularz

Wydawca prasy lokalnej, z wykształcenia ekonomista, autor kilkudziesięciu publikacji książkowych na tematy infrastruktury czy historii, która stanowi także punkt jego zainteresowań. Prowadzi niewielką agencję prasową oraz internetową telewizję muzyczną. Rocznik 1979.

Tomasz Gackowski – zdjęcie profilowe

Tomasz Gackowski

Przewodniczący Rady Eksperckiej portalu. Medioznawca i historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Społecznej, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz wicedyrektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych, komunikacji politycznej i giełdowej, współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim), uczestnik licznych sesji naukowych (PTKS), dziennikarz prasowy, autor wielu tekstów naukowych i ekspertyz poświęconych m.in. social media, rynkowi nadawców elektronicznych, mediom opiniotwórczym, analizom medioznawczym z zakresu investor relations, badaniom reaktywnym i niereaktywnym czy też analizie dyskursu i narracji. Koordynator projektów badawczych dotyczących m.in. języka narracji ogólnopolskich mediów czy też kreacji wizerunku w zakresie media relations. Trener, prowadzący szkolenia z zakresu medioznawstwa, perswazji i autoprezentacji. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, European Communication Research and Education Association oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Polsce. Redaktor naukowy serii wydawniczej Instytutu Dziennikarstwa UW "Media początku XXI wieku" oraz redaktor tematyczny z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji społecznej periodyku naukowego "Studia Medioznawcze" i redaktor statystyczny periodyku elektronicznego "e-Politikon". Obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim pt. Czwarta władza czyli jak media rozliczają polityków w Polsce. Nowy model komunikacji politycznej. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Amator historii średniowiecza, boksu i koszykówki. Pomysłodawca wortalu medioznawca.com.

Barbara Gałdzińska-Calik – zdjęcie profilowe

Barbara Gałdzińska-Calik

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska na Politechnice Krakowskiej. Jest ekspertem ds. zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi. Inicjatorka działań w skali kraju w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, tzw. elektrosmog. Współpracuje z organizacjami i naukowcami w kraju i na świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju cyfryzacji. Laureatka nagrody „Lajkonika” za działalność społeczną w roku 2018 „za bezprecedensowe zaangażowanie w sprawy związane z budowaniem świadomości na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego”. Od 11 lat zajmuje się społecznie i zawodowo tematyką ochrony środowiska. Jedna z inicjatorek konferencji „Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”, która odbywa się corocznie w Krakowie.

Czytaj teksty autora »

Monika Gandziarowska – zdjęcie profilowe

Monika Gandziarowska

Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień oraz magister doradztwa zawodowego, a także studentka II stopnia Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania skupia wokół doradztwa zawodowego, personalnego oraz Public Relations, dzięki czemu trafiła do Instytutu jako stażystka i rozwija swoje umiejętności w dziale PR. Zaangażowana w zagadnienia powstające w mediach. Dwukrotnie, pisząc prace dyplomowe, zajmowała się analizą zjawisk przestrzeni medialnej metodą Analizy Dyskursu Publicznego. Aktywna działaczka w Kołach Naukowych, obecnie zajmującym się Zarządzaniem zasobami ludzkimi w SKN Human Resources Management Organizacja studencka, gdzie wydaje swoje publikacje do magazynu HR Gear. Introwertyczka o romantycznej duszy. W życiu prywatnym każdą wolną chwilę poświęca lekcjom dominikańskiego tańca towarzyskiego – bachaty. Miłośniczka i wzorowa uczennica języka hiszpańskiego.

Tomasz Genow – zdjęcie profilowe

Tomasz Genow

Wydał zbiór esejów „Kosmos jest ze słów”. Udziela się społecznie, działał w radzie osiedla. Nakręcił dwa krótkie metraże o miejskiej przyrodzie, dostępne na jego kanale (YT: Wassarin). Pochodzi z Poznania

Czytaj teksty autora »

Marcin Gerwin – zdjęcie profilowe

Marcin Gerwin

Doktor, politolog, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej oraz założycielem inicjatywy Permakultura Pomorze, autor książki „Żywność i demokracja”.

Czytaj teksty autora »

Marek Głogoczowski – zdjęcie profilowe

Marek Głogoczowski

Doktor filozofii, pisarz i alpinista-himalaista. Urodzony w 1942 roku w Zakopanem, ukończył studia fizyki (UJ Kraków, 1965) oraz geofizyki (UC Berkeley, 1969); po okresach pracy kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, AGH, Uniwersytecie Kopenhaskim, UC Berkeley i Politechnice Lozańskiej, w zakresie fizyki i geofizyki w latach 1965-1974, w latach 1976-81 współpracował w dziedzinie genetyki populacji i teorii ewolucji z Albertem Jacquard oraz Pierre-Paulem Grassé na Uniwersytetach w Genewie oraz Paryż VII; od 1997 roku do emerytury był zatrudniony jako wykładowca i następnie starszy wykładowca filozofii na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest autorem ponad 200 artykułów, napisanych w pięciu językach, na prawie wszystkie (za wyjątkiem muzyki) tematy, publikowanych w kilkunastu krajach na trzech kontynentach. Jego internetowe teksty są dostępne na www.markglogg.eu

Czytaj teksty autora »

Andrew Goltz – zdjęcie profilowe

Andrew Goltz

Jest doradcą w dziedzinie polityki transportowej. Jest absolwentem University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jeszcze jako student założył fundację która przejęła i odbudowała zamkniętą linię kolejową na południowym wybrzeżu Angli. Pracował jako kierownik działu planowania i strategii dla Automobile Association jednej z największych organizacji świadczących usługi motoryzacyjne w Europie. W Polsce założył Fundację Pro Kolej w celu promowania ekonomicznych i ekologicznych wartości transportu kolejowego. W wolnym czasie zajmuje się fotografią, żegluje i słucha muzyki morskiej.

Paweł Górny – zdjęcie profilowe

Paweł Górny

Absolwent studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Zarządzania miastem i polityki miejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Społecznie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy i wiceprzewodniczącym ogólnokrajowej Federacji Piesza Polska, działających na rzecz bezpieczeństwa pieszych, zrównoważonego transportu i jakości przestrzeni publicznych polskich miast. Jest współautorem „Katalogu dobrych praktyk w infrastrukturze pieszej” przyjętego jako prawo lokalne Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Od wielu lat zajmuje się także tematami partycypacji społecznej – budżetem obywatelskim i konsultacjami społecznymi, jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Partycypacji Społecznej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy. Zwolennik idei „miasta dla ludzi” – zwartego przestrzennie, bezpiecznego dla wszystkich użytkowników, z przyjaznym transportem publicznym, dbającego o środowisko i racjonalne wykorzystanie naturalnych zasobów.

Czytaj teksty autora »

Katarzyna Górska – zdjęcie profilowe

Katarzyna Górska

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego, kierunek: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe: 13 lat pracy w zawodzie księgowej. Ukończone liczne kursy związane z księgowością oraz z rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie: walczy ze stereotypem „Matki Polki”, mimo że rola matki jest dla niej bardzo ważna. W wolnej chwili lubi czytać książki,układać sudoku i tworzyć drzewa genealogiczne swojej rodziny. Wyznaje zasadę: „lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo”. Zdarza się jej szybciej mówić niż myśleć – mimo to ma wielu sprawdzonych znajomych i przyjaciół. Pielęgnuje to, co ma, nie szuka nowości. Od 1997 r. w szczęśliwym związku. Jest typową kobietą: nigdy nie ma czasu, pieniędzy i w co się ubrać ale też… posadziła drzewo, wybudowała dom i urodziła syna ;)

Rafał Górski – zdjęcie profilowe

Rafał Górski

Społecznik, wojownik, państwowiec walczący o dobro wspólne od 1995 roku. Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Zaangażowany w kampanie obywatelskie, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźni Kampanierów”. Publikował felietony na łamach Tygodnika Solidarność, Wprost, Super Expressu, Wszystko Co Najważniejsze. W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na rekrutacji do jednostek specjalnych typu GROM i SAS.

rafalgorski.pl

twitter.com/Rafal_Gorski

facebook.com/obywatel.rafal.gorski

instagram.com/rafal_gorski

Czytaj teksty autora »

Karolina Goś-Wójcicka – zdjęcie profilowe

Karolina Goś-Wójcicka

Politolożka, studiowała też socjologię (SGGW) oraz podyplomowo Gender studies (UW) i Gospodarkę społeczną (WSP TWP). Feministka i teoretyczka prac domowych. W Instytucie silnie związana z kampanią „Dom to praca”. Zawodowo zajmuje się badaniami ilościowymi organizacji trzeciego sektora.

Czytaj teksty autora »

Sophia Guttenberger – zdjęcie profilowe

Sophia Guttenberger

Dorastała w Bawarii. Studiowała biologię na Uniwersytecie w Würzburgu, gdzie uzyskała tytuł magistra. W swoich pracach skupia się na biologii molekularnej roślin oraz ekologii. Od 2015 roku zaangażowana aktywistka w Monachijskim Instytucie Środowiskowym. Zajmuje się tam kwestią organicznej uprawy i sprzeciwia się inżynierii genetycznej w rolnictwie. Monachijski Instytut Środowiskowy to niezależna organizacja, która zajmuje się m.in. energią nuklearną, żywnością wolną od GMO, czy zrównoważonym rozwojem. Aby dowiedzieć się więcej na temat glifosatu, czy pestycydów, polecamy odwiedzić stronę www.umweltinstitut.org.

Manuel Herrmann – zdjęcie profilowe

Manuel Herrmann

Kierownik polityki transportowej w Alpine Initiative. Jest to szwajcarskie stowarzyszenie, które w 1989 r. uruchomiło inicjatywę „W obronie regionu alpejskiego przed ruchem tranzytowym”, przyjętą 20 lutego 1994 r. przez większość szwajcarskich kantonów. Przekonuje do bardziej zrównoważonej polityki transportowej i przenoszenia ruchu towarowego na transport kolejowy. Jest członkiem zarządu Alpine Initiative, odpowiada za strategię rozwój organizacji.

Czytaj teksty autora »

Jan Śpiewak – zdjęcie profilowe

Jan Śpiewak

Socjolog, aktywista miejski i publicysta. Był założycielem ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze i Wolne Miasto Warszawa. Pisał felietony dla Krytyki Politycznej, Kultury Liberalnej a ostatnio jest stałym współpracownikiem tygodnika „Wprost”. Jest autorem książki „Ukradzione Miasto”, która ukazała kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej działalności naukowej i publicznej koncentruje się na tematach związanych z kryzysem demokracji liberalnej, przemianami zachodzącymi w światowej gospodarce, nierównościami społecznymi, globalnym ociepleniem i ochroną środowiska.

Czytaj teksty autora »

Małgorzata Jankowska – zdjęcie profilowe

Małgorzata Jankowska

Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów pracowała jako dziennikarka w gazecie regionalnej oraz ogólnopolskim tygodniku, związanym z branżą telewizyjną. Szukając nowych wyzwań i kierunków rozwoju, na początku 2014 roku rozpoczęła współpracę z Instytutem Spraw Obywatelskich. Najpierw jako wolontariuszka, a później współpracowniczka, działała na rzecz kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”. Obecnie w Instytucie pracuje w ramach kampanii wspierającej i aktywizującej rady pracowników. W chwilach wolnych nadal zgłębia tematykę związaną z kulturą antyczną i starożytnością, traktując to jako porywające hobby. Lubi bliskie i dalekie podróże, najchętniej odbywane w miłym towarzystwie, oraz ciekawe lektury. Za doskonałe do odprężenia uważa skandynawskie powieści sensacyjne.

Czytaj teksty autora »

Maria Jaraszek – zdjęcie profilowe

Maria Jaraszek

PR-owiec z zawodu i zamiłowania. Skończyła Media & Communication Studies na University of Wolverhampton oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów zrozumiała, że dziennikarstwo nie jest dla niej, więc zajęła się public relations. Doświadczenie zawodowe zbierała w instytucji państwowej i łódzkich agencjach PR. Koordynowała m.in. ogólnopolską kampanię edukacyjną 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Do Instytutu trafiła w 2010 roku jako stażystka - uczestniczka projektu Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich. Obecnie zajmuje się promocją, marketingiem i PR. Jest bezpośrednio związana z inicjatywą Obywatele decydują. Czas wolny spędza podróżując po stolicach Europy lub jako "plecaczek" motocyklisty – męża. Od dzieciństwa fanka Justina Timberlake'a :)

twitter.com/MariaJaraszek

Czytaj teksty autora »

Michał Jaraszek – zdjęcie profilowe

Michał Jaraszek

Z zawodu technik mechanik z zamiłowania informatyk lub na odwrót, jak kto woli. Osoba lubiąca poznawać i przyswajać nowe umiejętności. Motocyklowy wielbiciel polskich terenów. Swoją przygodę zawodową rozpoczynał jako „Iron Man” tzn. prasowacz, następnie przedstawiciel handlowy. Na szczęście po 2 latach uległo to zmianie. Współprace z organizacją rozpoczął po słowach „ja tu widzę tylko czarny ekran, mógłbyś na to spojrzeć?”. Aktualnie wspiera Nasz dział IT, spełniając nasze komputerowo-sieciowe zachcianki.

Michał Jarosławski – zdjęcie profilowe

Michał Jarosławski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat związany z trzecim sektorem, gdzie zajmował się zarządzaniem sportową organizacją pozarządową. 
W Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym oraz animatorem. Prywatnie kibic sportowy dyscyplin w wydaniu amerykańskim tj. koszykówka, futbol amerykański, baseball. W wolnej chwili od nałogowego śledzenia informacji ze świata sportu oddaje się lekturze powieści Stephena Kinga, Johna Grishama, Deana Koontza, muzyce, grze na bębnach djembe, zgłębianiu zagadnień z zakresu marketingu internetowego.

Michał Juszczak – zdjęcie profilowe

Michał Juszczak

Z wykształcenia kulturoznawca, z sektorem pozarządowym związany od 2009 r. W Instytucie od 2018 r. zaangażowany w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako doradca ogólny. Prywatnie wielbiciel kotów, jazzu i tenisa stołowego. Zwolennik pluralizmu, symetryzmu i światopoglądowej niekonsekwencji. Od urodzenia mieszka w Łodzi.

Joanna Kądziołka – zdjęcie profilowe

Joanna Kądziołka

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, działającego na rzecz bezodpadowego stylu życia. Pomysłodawczyni i koordynatorka Festiwalu Zero Waste oraz kampanii edukacyjnej "Wrzucam. Nie wyrzucam", postulującej wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce.

Czytaj teksty autora »

Renata Kazimierczak – zdjęcie profilowe

Renata Kazimierczak

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; doktor nauk rolniczych w zakresie technologia żywności i żywienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW. Od 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu jakości żywności ekologicznej w porównaniu do żywności konwencjonalnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, o tematyce dotyczącej żywności i żywienia oraz rolnictwa ekologicznego. Współrealizator projektów popularyzacyjno-edukacyjnych dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, finansowanych przez fundację Grassroots.

Piotr Kaźmierczak – zdjęcie profilowe

Piotr Kaźmierczak

Absolwent Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Kulturoznawstwa. Z Instytutem Spraw Obywatelskich związany od 2019 roku. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz techniczne wsparcie projektu "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć". Prywatnie miłośnik literatury faktu i mocnej kawy. Poza godzinami pracy można go spotkać w jednej z łódzkich klubokawiarni.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Kolczyńska – zdjęcie profilowe

Magdalena Kolczyńska

Absolwentka prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Międzynarodowego Prawa Praw Człowieka na Uniwersytecie w Lund oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Działa w ramach sieci aktywistycznej Humanity in Action. Obecnie pracuje w Brukseli dla European Cyclists' Federation - organizacji pozarządowej zajmującej się lobbingiem na rzecz promocji kolarstwa i rozwoju turystyki i transportu rowerowego w Unii Europejskiej.

Czytaj teksty autora »

Patrycja Kołomańska-Denys – zdjęcie profilowe

Patrycja Kołomańska-Denys

Absolwentka historii oraz promocji sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zdobywała w łódzkich instytucjach kultury oraz w sektorze prywatnym. Z Instytutem związana od 2012 r., gdzie działa m.in. w inicjatywach Centrum KLUCZ i Centrum Wspierania Rad Pracowników. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z mediami, marketingiem i kulturą. Poszukiwaczka nowych trendów, zafascynowana niestandardowymi formami komunikacji takimi jak ambient media. Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, whisky słodowych i aktywnego spędzania czasu. Pełna wewnętrznej energii oraz zapału do działania.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Korzempa – zdjęcie profilowe

Krzysztof Korzempa

Od urodzenia mieszka w Sulejówku. Absolwent AWF w Warszawie, filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego oraz języka angielskiego. Skończył także I Siedlecką Szkołę Ekonomii Społecznej (FRSO), Szkołę Działań Strażniczych (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Kuźnię Kampanierów, cykl szkoleń Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu (BORIS), kurs Podstawy Prowadzenia Organizacji Pozarządowej (Fundacja SYNAPSIS), program szkoleniowy Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (Ruch Społeczno-Ekologiczny) oraz cykl szkoleniowy Działaj Zgodnie z Prawem (Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna). Założył i przez pięć lat prowadził Polską Fundację Przeciwko Nepotyzmowi. Autor kilkunastu opublikowanych artykułów na temat nepotyzmu w administracji publicznej. Członek Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek. Uczestnik licznych konferencji i debat o tematyce związanej z polityką, dostępem do informacji publicznej, ekonomią społeczną i sprawiedliwością społeczną.

Czytaj teksty autora »

Monika Kotulak – zdjęcie profilowe

Monika Kotulak

Jest biolożką, zajmuje się ochroną przyrody, edukacją przyrodniczą w terenie, przybliżaniem ludzi do natury i chce być mediatorką w konfliktach ekologicznych. Pracowała w kilku organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą, zawsze w służbie Matki Ziemi. Skończyła prestiżowy kurs Klaus Toepfer Fellowship w Niemczech, gdzie studiowała najnowsze trendy ochrony przyrody i w ramach własnego projektu badała obszary dzikie w Polskich Parkach Narodowych i rezerwatach przyrody. Mieszka na Ukrainie, gdzie pracuje na rzecz ukochanych Karpat. Głęboko wierzy, że #DzikieJestPiękne i nie waha się o tym mówić. Cały wolny czas spędza w górach i na skałach.

Czytaj teksty autora »

Maciej Kozakiewicz – zdjęcie profilowe

Maciej Kozakiewicz

Zajmuje się ekorozwojem, etyką i odpowiedzialnością biznesu, wartościową edukacją, zmianami klimatu, zdrowym stylem życia. Najbliżej mu do idei przedsiębiorczości społecznej zmieniającej świat. W 2002 roku obronił doktorat z zarządzania. Po ponad 20 latach studiów ekonomicznych, pracy na uczelni oraz w kilku organizacjach pozarządowych w 2013 r. założył własną firmę i stworzył przewodnik po miejscach witalnych (polskawitalna.pl): Letnie i Zimowe Festiwale Witalne dla rodzin oraz warsztaty dla ojców i synów Lato Leśnych Ludzi. Wciąż eksperymentuje z sukcesem z nowymi ofertami jak choćby Weekend Japoński. Więcej: www.slowjogging.run, www.slowjogging.eu

Czytaj teksty autora »

Marta Kozielska – zdjęcie profilowe

Marta Kozielska

Studentka Antropologii Społecznej w Londynie. Pasjonatka nauk społecznych, działań na rzecz praw człowieka i równości społecznej. W Instytucie wspiera zespół pozyskiwania funduszy. Członkini Polish Business Society gdzie jako menadżer komunikacji oraz NGO, promowała idee charytatywne i nadzorowała sprawność komunikacji podczas organizacji Polskiego Forum Ekonomicznego w Londynie – największej w Anglii Konferencji nt. polskiej gospodarki. Przewodnicząca jednej z brygad międzynarodowej organizacji Global Brigades, której misją jest budowanie systemów wodnych oraz poprawa warunków życia społeczności wiejskich w Hondurasie (wrzesień 2015). Prezydent Konferencji International Studies 2015 organizowanej w Łodzi, informującej o nauce/studiach za granicą, gdzie prowadzone były debaty oraz dyskusje na temat edukacji i kariery w Polsce i za granicą. Obecnie zaangażowana w organizację projektów i wydarzeń dla magazynu „London Globalist”. Udziela się gromadząc i zarządzając grupą wolontariuszy dla organizacji studenckiej pracującej na rzecz uchodźców (Student Action for Refugees). Od zawsze zainteresowana tematami nierówności społecznej. W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę oraz horyzonty… Miłośniczka tańca oraz podróży. W przyszłości pragnie dalej angażować się w działania NGO oraz podróżować z etnograficzną misją…

Agnieszka Krawczyk – zdjęcie profilowe

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Maciek Kronenberg – zdjęcie profilowe

Maciek Kronenberg

Łodzianin. W organizacjach społeczno-ekologicznych działa od ponad 10 lat. Z Instytutem związany od momentu jego powstania, od kilku lat członek komisji rewizyjnej. Zajmował się tematyką transportową (przede wszystkim transport rowerowy, m.in. organizacja akcji „Dzień bez samochodu”, „Bezpiecznie do szkoły”, członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Łodzi przy Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2001-2002), dodatkowo współtworzył projekt „Ecotourism” poświęcony turystyce zrównoważonej. Z wykształcenia geograf (stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim), z powołania regionalista związany z Łodzią i województwem łódzkim, popularyzator wiedzy o regionie. Współautor m.in. „Przewodnika po filmowej Łodzi”, „Zabytkowych przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego”, „500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim”. Współtwórca m.in. Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, Szlaku Dziedzictwa Filmowego Łodzi (więcej www.filmowalodz.pl). Aktywny przewodnik po Łodzi i regionie łódzkim. Prezes stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”. W wolnym czasie stale odkrywa Łódź i jej okolice, głównie z siodełka rowerowego. Zafascynowany zabytkami przemysłu i techniki eksploruje dawne młyny, fabryki, czy cegielnie. Niedzielny szachista.

Kuba Kryś – zdjęcie profilowe

Kuba Kryś

Zajmuje się głównie pozytywną psychologią międzykulturową. Uwielbia przekraczać bariery i granice narzucane na każdego z nas przez kulturę. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Pracowni Psychologii Kulturowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-2019 odbył staż podoktorski (post-doc) w Kokoro Research Center na Uniwersytecie Kioto w Japonii.

Kuba – zdjęcie profilowe

Kuba

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej, programista, od pewnego czasu zainteresowany tematyką negatywnego wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych na zdrowie. Autor artykułów na temat PEM na stronie https://raforest.com/ oraz wywiadów z ekspertem Instytut Spraw Obywatelskich Pawłem Wypychowskim

raforest.com

Czytaj teksty autora »

Filip Lamański – zdjęcie profilowe

Filip Lamański

Redaktor Naczelny portalu Obserwator Gospodarczy, współpracownik Fundacji Instrat oraz członek Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej. Dziennikarz, który za priorytet stawia sobie poprawę jakości debaty publicznej oraz dba o zachowanie najwyższych standardów w dziennikarstwie.

Ronald Lasecki – zdjęcie profilowe

Ronald Lasecki

Politolog, tłumacz, publicysta, komentator wydarzeń politycznych. Publikował na łamach „Nowej Geopolityki”, „Myśli Polskiej”, „Opcji na Prawo”, „Templum Novum”, „Reakcjonisty” i „Polityki Narodowej”, a także na łamach portali internetowych związanych z prawicą oraz poświęconych geopolityce i stosunkom międzynarodowym. Autor artykułów i przekładów publikowanych w pracach zbiorowych wydawanych przez Instytut Geopolityki, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych oraz Wydawnictwo Revolta. Komentator i prelegent w Centrum Edukacyjnym Powiśle.

Czytaj teksty autora »

Katarzyna Lisowska – zdjęcie profilowe

Katarzyna Lisowska

Dr hab. Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma tytuł doktora habilitowanego w specjalności biologia medyczna. Pracuje jako biolog molekularny, na stanowisku profesora, w dziale badawczym Centrum Onkologii w Gliwicach. Jest także członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska w kadencji 2010-2014.

Paulina Lota – zdjęcie profilowe

Paulina Lota

Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kampanierka, aktywistka od lat zaangażowana w akcje na rzecz ochrony cennych przyrodniczo terenów Polski. Prezes zarządu Fundacji Kuźnia Kampanierów. W Instytucie specjalistka ds. rzecznictwa, ekspertka w dziedzinie gazu łupkowego w Polsce, prawa geologicznego i górniczego oraz legislacji przepisów dotyczących węglowodorów niekonwencjonalnych. Obserwatorka posiedzeń sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych, uczestniczka posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki oraz konferencji dotyczących kwestii energetycznych organizowanych przez Sejm i poszczególne ministerstwa. Obecnie zaangażowana w projekt „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” a także w inicjatywy związane z tematem transatlantyckich umów handlowych TTIP oraz CETA. Prywatnie wielbicielka kina i literatury skandynawskiej. Kochająca spokój choleryczka. Wyznaje dewizę, że jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można.

twitter.com/paulinalota

Czytaj teksty autora »

Paweł Marczak – zdjęcie profilowe

Paweł Marczak

Z wykształcenia politolog, który już w szkolnej ławce wiedział, że polityka międzynarodowa z pasji stanie się zawodową ścieżką. Odbył praktyki w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli, gdzie poznał zasady funkcjonowania funduszy unijnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych m.in. wygłosił referat pt. „Nord Stream 2 jako wyzwanie dla architektury bezpieczeństwa energetycznego w Europie” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersyteckie Dni Dyplomacji zorganizowanej przez Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Spraw Obywatelskich od 2019 roku kolejno jako konsultant i koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, którego celem jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej. W wolnym czasie realizuje się jako kucharz, sięga po literaturę faktu oraz nałogowo ogląda skandynawskie seriale polityczne i kryminalne.

Bernard Margueritte – zdjęcie profilowe

Bernard Margueritte

Dziennikarz i publicysta, prezes International Communications Forum, organizacji zajmującej się problematyką mediów i środków przekazu. W 1965 r. rozpoczął pracę w dzienniku „Le Monde”, w latach 1966-1970 był jego korespondentem w Polsce. W 1971 r. władze komunistyczne nakazały mu opuszczenie Polski. Przeniósł się do Wiednia. W latach 1975-1977 pracował na Uniwersytecie Harvarda. Do Polski wrócił w 1977 r., wciąż w roli korespondenta francuskiej prasy i radia. W latach 1993-1994 pracował w Centrum Studiów Rosyjskich i Centrum na rzecz Prasy i Polityki Uniwersytetu Harvarda. Opublikował wiele artykułów w „Le Monde”, „Le Figaro”, „Politique Etrangere”. Jest współautorem książki o Austrii oraz publikacji „Planification in Eastern Europe”. Na Harvardzie napisał opracowanie „The New Central Europe: the difficult birth of a free press”.

Justyna Matusiak – zdjęcie profilowe

Justyna Matusiak

W Instytucie zajmuje się animacją w Centrum KLUCZ. Z wykształcenia socjolog. Absolwentka programu Liderzy PAFW. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2008 r. Wtedy odkryła, że Tolkien miał rację, a hobbici istnieją naprawdę. Udział w projekcie związanym z tworzeniem wiosek tematycznych spowodował, że spojrzała na wieś na nowo. Zaczęła organizować pierwsze gry terenowe w gminie Piątek, skąd pochodzi. Przez kilka lat pracowała wspierając Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i grupy młodzieżowe. Na rok wyjechała do Warszawy, gdzie pracowała w Akademii Rozwoju Filantropii jako koordynatorka jednego z największych programów grantowych w Polsce. Prywatnie - wiejski człowiek. Poza wsią, lubi góry, pomidorową z ryżem i śpiewać w samochodzie. Ze względu na to, że potrafi prosto i dobitnie formułować swoje myśli, najtrudniejsza jest dla niej dyplomacja. Nadal lubi Tolkiena.

Czytaj teksty autora »

Dorota Metera – zdjęcie profilowe

Dorota Metera

Członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu. Absolwentka wydziału ogrodniczego SGGW, od 1999 koordynatorka projektów w Fundacji IUCN-Poland (Światowej Unii Ochrony Przyrody) w biurze w Warszawie i w Brukseli, pracowała w projektach Instytutu Badawczego Komisji Europejskiej IPTS w Sewilli (Hiszpania), Ministerstwa Rolnictwa, Zarządzania Środowiskiem i Rybołówstwa Królestwa Holandii, Fundacji Heinricha Bölla i Fundacji EURONATUR (Niemcy) oraz WWF, Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Zajmuje się problemami ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich. Od ponad 20 lat interesuje się i profesjonalnie zajmuje rolnictwem ekologicznym.

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Leszek Mindur

Profesor wyższych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Jest wieloletnim członkiem Komitetu Transportu PAN. Przez wiele lat kierował przedsiębiorstwami i ogólnokrajowymi organizacjami transportowymi, a także dużymi zespołami badawczymi w sferze transportu. Łączenie wątku teoretycznego z utylitarnym znalazło również swój wyraz w publikacjach naukowych Jest autorem i inicjatorem licznych prac naukowo-badawczych. Do znaczących jego publikacji naukowych należą m.in.: Technologie w transporcie samochodowym (1990), Metody techniki i technologie transportu w budownictwie (1992), Marketing w transporcie (1997), drugie wydanie 2004, Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce (2000) (redaktor), Współczesne technologie transportowe (2002) (redaktor), drugie wydanie zaktualizowane i rozszerzone 2004. Prof. Leszek Mindur jest cenionym specjalistą w zakresie transportu, zajmującym się zagadnieniami ekonomiki i technologii transportu oraz logistyki i marketingu.

Czytaj teksty autora »

Maciej Muskat – zdjęcie profilowe

Maciej Muskat

Były dyrektor Greenpeace Polska, członek Rady Programowej Greenpeace w Unii Europejskiej. Jego główną pasją jest ochrona środowiska i zmiana paradygmatu, który zniszczenie środowiska napędza. W Polsce prowadził kampanie związane z ochroną bioróżnorodności (np. Rospuda) oraz zmianą klimatu i sposobów produkcji energii. W Azji koordynował kampanie Greenpeace International mające na celu ograniczanie rolnictwa przemysłowego i promowanie takiego modelu produkcji żywności, które nie niszczy ludzi i przyrody. Dzięki pracy z organizacjami pokojowymi na terenach okupowanych Palestyny zdobył doświadczenie i umiejętności działania w rejonach konfliktu. Brał udział w tworzeniu kilku niezależnych mediów w Polsce, publikował w wielu pismach i portalach, głównie na tematy związane z szeroko pojętą ekologią, pokojem i mediami. W wolnych chwilach wspina się, czyta albo uprawia rośliny, jeśli akurat ma dostęp do kawałka ziemi.

Małgorzata Nadolska – zdjęcie profilowe

Małgorzata Nadolska

Absolwentka Zespołu Szkół Energetycznych w Łodzi i Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych – kierunek: zarządzanie europejskie. Od wielu lat pracownik firmy inwestycyjno - budowlanej na stanowisku: specjalista d/s finansów. W latach 2006-2017 redaktor naczelny i muzyczny radia internetowego (specjalizacja jazz i rock). W Instytucie od lutego 2019 roku jako wolontariusz przy organizacji i działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Od września 2019 zaangażowana w działania OWES Centrum KLUCZ jako indywidualny doradca przedsiębiorstwa społecznego. Lubi odkrywanie muzycznych dróg, otwarta na nowe dźwięki. W wolnym czasie podróżuje po Polsce i Europie, sięga po literaturę science-fiction i kryminały. Wieczory zimowe spędza oglądając filmy o tematyce historycznej i fantastycznej.

Kosma Nykiel – zdjęcie profilowe

Kosma Nykiel

Urbanista, łodzianin i społecznik. Absolwent The Bartlett School of Planning na University College London. Zawodowo związany z planowaniem przestrzennym i polityką miejską. Społecznie walczy o lepszy transport publiczny, skuteczniejszą demokrację lokalną i przyjazne przestrzenie miejskie. W czasie wolnym podróżnik i bloger – jego publikacje pojawiały się na MiejMiejsce.com i w łódzkiej Gazecie Wyborczej, a ostatnio głównie na własnym blogu Kosmografie. Uwielbia reportaże i kulturę środkowo- i wschodnioeuropejską.

Czytaj teksty autora »

Andrzej Olkowski – zdjęcie profilowe

Andrzej Olkowski

Urodzony 28 stycznia 1961 roku w Olsztynie. Wykształcenie wyższe – Wydział Mechaniczny ART w Olsztynie (1980-1988). W firmie ASKO Ltd w Amsterdamie zdobył doświadczenie w nowoczesnym zarządzaniu i marketingu. Po ukończeniu studiów pracował w firmie architektonicznej A.Kretschemer GmbH w Duesseldorfie. Po powrocie do kraju prowadził, własną firmę handlową artykułami przemysłowymi. W 1993 wraz z partnerami założył Browar Kormoran angażując w kapitale spółki wypracowane środki finansowe. Od 2000 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich i działa na rzecz zrzeszonych browarów, prowadzi działania mające na celu szerzenie kultury piwnej oraz upowszechnianie zasad etyki w prowadzeniu biznesu.

Bartosz Oszczepalski – zdjęcie profilowe

Bartosz Oszczepalski

Redaktor i copywriter. Autor tekstów o tematyce pracowniczej, społeczno-gospodarczej w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Publikuje między innymi w biuletynie komunikacji miejskiej "Pasażer" i Tygodniku TVP. Niegdyś związany z takimi tytułami jak: Nowy Obywatel, Echo Dnia, Extra Gazeta, Pogotowie Dziennikarskie, JAK - jak robić biznes społeczny itd. W latach 2015 -2019 autor wielu interpelacji oraz pracownik biura poselskiego związkowca i Posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego specjalizującego się w zagadnieniach związanych z transportem publicznym i prawami pracowniczymi.

Czytaj teksty autora »

Ilona Pietrzak – zdjęcie profilowe

Ilona Pietrzak

Ukończyła gospodarkę przestrzenną ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Szef działu pozyskiwania funduszy w Instytucie oraz Centrum KLUCZ – akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Certyfikowany przez MPiPS doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej, absolwentka Programu „Menedżerowie NGO”. Angażuje się w tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem Instytutu jako organizacji silnej i niezależnej. Lubi robić właściwe rzeczy, siatkówkę i happy end’y. Interesuje się polityką oraz polską przestępczością zorganizowaną. W planach ma przejmowanie władzy nad światem :)

twitter.com/IlonaPietrzak

Czytaj teksty autora »

Danuta Pilarska – zdjęcie profilowe

Danuta Pilarska

Prezes Zarządu Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, prezes Zarządu OSP w Szubinie, członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do marca 2015 r. Przewodnicząca Zarządu Głównego Ekoland. Działaczka społeczna przeciw uprawom GMO w Polsce i Europie. Prowadzi wraz z mężem gospodarstwo ekologiczne, w którym uprawia warzywa, orkisz, piecze chleb. W 2009 roku przez 12 dni prowadziła przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi protest głodowy przeciw uprawom roślin GMO w Polsce.

Nicolas Pineault – zdjęcie profilowe

Nicolas Pineault

Dziennikarz. W 2017 roku wydał bestseller „The Non-Tinfoil Guide To EMFs” („Przewodnik po niespiskowej teorii PEM”) dostępny w amerykańskim serwisie Amazon. W książce stara się ostrzec przed niebezpieczeństwami związanymi z urządzeniami bezprzewodowymi, proponując przy tym realne rozwiązania, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii. W swoich publikacjach przedstawia najnowsze badania naukowe łącząc zdrowy rozsądek z dużym poczuciem humoru. Prowadzi blog theemfguy.com, na którym pisze o najnowszych technologiach i komentuje wydarzenia ze świata.

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Podkońska – zdjęcie profilowe

Aleksandra Podkońska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, z którą związana jest od ponad 10 lat. Specjalistka do spraw badań społecznych, od projektowania po raportowanie. W szczególności interesuje się polityką społeczną i ewaluacją w jej wielu różnych odsłonach. Przez długi czas związana ze sferą publiczną, obecnie odkrywa uroki trzeciego sektora. W pracy zawodowej nastawiona na poznawanie nowych ludzi i nowych rozwiązań. Uczestniczyła w partycypacyjnych pracach nad tworzeniem strategii społecznych w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Organizowała szkolenia dla pracowników i wolontariuszy wielu instytucji z sektora publicznego i pozarządowego. Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących kluczowych wyzwań społecznych województwa. Brała udział w pracach nad modelami wsparcia osób z niepełnoprawnością, wychowanków pieczy zastępczej, osób opuszczających zakłady karne i innych grup. W Instytucie od 2016, zaangażowana w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Przekonuje i zachęca do przedsiębiorczości ze społeczną twarzą. Animuje lokalne społeczności, wspiera organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne w rozwijaniu ich potencjału. Przy okazji odkrywa, jak dużo możliwości drzemie w naszym regionie. Żyje w szczęśliwej rodzinie 2 + pies. Ciekawa świata, uzależniona od książek, lubi wiedzieć więcej. Czyta dużo reportaży i literatury popularnonaukowej. W zaciszu domowym od czasu do czasu wydzierga szalik lub sweter.

Czytaj teksty autora »

Marcin Popkiewicz – zdjęcie profilowe

Marcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, przedsiębiorca, dziennikarz. Autor książek „Świat na rozdrożu”, "Rewolucja energetyczna. Ale po co?" i „Nauka o klimacie”. Współautor portali „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”.

Sławomir Puczkowski – zdjęcie profilowe

Sławomir Puczkowski

Biochemik, doktor nauk medycznych; po zakończeniu pracy wykładowcy na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi otworzył Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med. Zajmuje się interpretacją wyników analizy pierwiastkowej włosów, układa diety i programy suplementacyjne. Wieloletnie doświadczenie i praca uświadomiły mu, że wraz z rozwojem technologii w naszym życiu pogarsza się nasz stan zdrowia i sposób odżywiania.

Czytaj teksty autora »

Radosław Pyffel – zdjęcie profilowe

Radosław Pyffel

Jego imię i nazwisko po chińsku brzmi Rui De Xing. Kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźmińskiego. W przeszłości między innymi Alternate Director i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia RP (2016-2018), Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich, prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji. Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m.in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University. Włada angielskim, chińskim (mandaryńskim) i rosyjskim.

Czytaj teksty autora »

Piotr Rachwalski – zdjęcie profilowe

Piotr Rachwalski

Ekonomista transportu, doradca i ekspert z dziedziny transportu publicznego, manager spółek działających w sektorze publicznym. Prezes AQUA ZDRÓJ, wcześniej prezes Kolei Dolnośląskich. Prowadzi profil na Facebooku - Komunikacja Zastępcza.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Ruciński – zdjęcie profilowe

Krzysztof Ruciński

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowany tematyką transportu, klimatu i stosunków międzynarodowych. Współpracownik Fundacji Pro Kolej.

Czytaj teksty autora »

Anna Rytel-Warzocha – zdjęcie profilowe

Anna Rytel-Warzocha

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na problematyce instytucji demokracji partycypacyjnej funkcjonujących na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym oraz ponadnarodowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również problematyka gwarancji konstytucyjności prawa, jak również zagadnienia konstytucyjnych systemów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka kilkudziesięciu publikacji (artykułów, opinii, ekspertyz, komentarzy, rozdziałów w książkach), które ukazały się w Polsce i za granicą, w tym monografii Referendum ogólnokrajowe w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa 2011). Współpracuje jako ekspert z organizacjami działającymi na rzecz demokracji bezpośredniej zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym Mehr Demokratie, jak też Instytutem Spraw Publicznych. Jest członkiem założycielem organizacji Democracy International.

Czytaj teksty autora »

Tomasz Piotr Sidewicz – zdjęcie profilowe

Tomasz Piotr Sidewicz

Zawodowy negocjator. Specjalizuje się w trudnej komunikacji interpersonalnej, negocjacjach w konflikcie interesów i analizie lingwistycznej. Sprzedażą i negocjacjami zajmuje się od 1991 roku. Do 2006 roku prowadził centralę handlu zagranicznego i kancelarię windykacyjną. Pasjonuje się komunikacją, zarówno werbalną, jak i niewerbalną, szczególnie w obszarach wpływu, językoznawstwa kryminalistycznego i śladów behawioralnych. Ze względu na duże doświadczenie zawodowe w obszarze sytuacji kryzysowych i trudnych negocjacji rozwija się również w dziedzinie naukowej, kontynuując swoją przygodę akademicką w celu uzyskania stopnia doktora w obszarze lingwistyki kryminalistycznej wykorzystywanej w biznesie.

Czytaj teksty autora »

Piotr Skubisz – zdjęcie profilowe

Piotr Skubisz

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Pracuje jako niezależny fotograf, łącząc zawód z pasją. Swoimi umiejętnościami z zakresu fotografii i grafiki komputerowej wielokrotnie wspierał różne inicjatywy społeczne wykonując m.in. fotoreportaże z demonstracji, dokumentacje akcji i działań oraz opracowując materiały promujące kampanie. Działanie w Inspro rozpoczął od wolontariatu w kampanii Obywatele KOntrolują. Obecnie koordynuje współpracę z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Enviroment. Wnikliwy obserwator rzeczywistości, lubi patrzeć na problem z różnych stron i wkładać kij w mrowisko. Interesuje się psychologią ale najchętniej spędza czas na łódce – pod pretekstem łowienia ryb godzinami może patrzeć na jezioro i delektować się ciszą.

twitter.com/Pietuss

Czytaj teksty autora »

Bogusław Śliwerski – zdjęcie profilowe

Bogusław Śliwerski

Pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017) i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2019) b. przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019). Publikacje m.in.: Pedagogika (współred. Z. Kwieciński, Warszawa 2019); Kontrrewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych (Łódź, w druku); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017), Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017). Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Czytaj teksty autora »

Artur Śliwiński – zdjęcie profilowe

Artur Śliwiński

Ur. w 1966, kulturoznawca, „po godzinach" w NGO działa na rzecz suwerenności żywnościowej, żywności w szkołach prosto od lokalnych rolników, ekonomii społecznej, slow food, osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj teksty autora »

Manfred Spitzer – zdjęcie profilowe

Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog (ur. 27 maja 1958 r.). Studiował także psychologię i filozofię, doktor nauk medycznych i filozofii, profesor gościnny na Uniwersytecie Harvarda. W latach 1990–1997 ordynator Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Heidelbergu, w 1997 r. objął katedrę psychiatrii na uniwersytecie w Ulm (jako najmłodszy profesor tego kierunku w Niemczech). Od 1998 r. dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Ulm, od 2004 r. kieruje Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji (niem. ZNL) prowadzącym badania na polu neurodydaktyki. Autor licznych publikacji naukowych i książek popularyzujących wiedzę z dziedziny neurobiologii i neurodydaktyki, m.in. Lernen (wyd. pol. Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2007), Vorsicht Bildschirm (Uwaga! Ekran telewizora).

Czytaj teksty autora »

Bartosz Spławski – zdjęcie profilowe

Bartosz Spławski

Do Instytutu przyciągnęły go idea i świetne logo kampanii Tiry na tory, a po zuchwałym klipie Obywatele Decydują wiedział, że znalazł ludzi, którzy mówią tym samym językiem i dbają o podobne wartości. Relację z Instytutem zacieśnił jego udział w pierwszej edycji Kuźni Kampanierów, gdzie szukał praktycznych umiejętności do swoich lokalnych działań społecznych. Zawodowo, po dekadzie projektowania graficznego dla biznesu skupił się na wsparciu komunikacji wizualnej inicjatyw społecznych. Najczęściej jego wkład w działania INSPRO to projektowanie infografik i skład publikacji. Rozwija także swoje pasje edukacyjne prowadząc i współtworząc warsztaty zarówno z Instytutem jak i innymi organizacjami. Edukację łączy z komunikacją wizualną uczestnicząc w projektach filmowych z pozytywnym przesłaniem. Tematy zawodowe zostawia przez chwilę na boku w trakcie muzycznych "dżemów", w których amatorsko realizuje swoje zacięcie do muzykowania.

Przemysław Stańczak – zdjęcie profilowe

Przemysław Stańczak

Współpracę z Trzecim Sektorem rozpoczął w 2002 roku. Od tego czasu działając w Fundacji „Białe Gawrony” i Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom” zajmował się m.in. animacją kultury, współprowadzeniem Centrum Kultury Żywej w Łodzi, pisaniem projektów, organizacją eventów. W Instytucie, z którym związany jest od początku jego istnienia, koordynował ogólnopolskimi kampaniami społecznymi: „Tiry na tory”, „Naturalne geny”, "Obywatele decydują" (kwestie administracyjne), zarządzał kampanią „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” oraz współtworzył zespół INSPROwnia, odpowiedzialny za pozyskiwanie współpracowników i zarządzanie kadrą Instytutu. Prywatnie, fan koszykówki i piłki nożnej, profesjonalnie podchodzący do amatorskich rozgrywek, a także miłośnik piw regionalnych i obcowania z naturą.

Marta Stępniak – zdjęcie profilowe

Marta Stępniak

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministerstwa Finansów). Od 2006 zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu PES, a także w finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Ponadto zainicjowała program bezpiecznego poruszania się na rowerze przez dzieci i młodzież, który wszedł do harmonogramu cyklicznych wydarzeń miejskich. W Instytucie od 2019, zaangażowana w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ oraz w inicjatywę Obywatele decydują. Lubi czytać kryminały, oglądać z mężem filmy i seriale sci-fi (np. Star Trek), ale w kosmos na razie nie leci, ponieważ jest domatorką z 2 skrzatów do odchowania. W wolnym czasie, którego mało, lubi pływać, ale z braku czasu na ruch, a może ze względu na jego nadmiar w domu, zainteresowała się ostatnio nieruchomościami.

Czytaj teksty autora »

Joanna Suciu – zdjęcie profilowe

Joanna Suciu

Biolog i ekolog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła Ochronę Środowiska na UŁ. Działaczka ruchu ekologicznego od 1993 roku, współzałożycielka Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Zajmowała się w nim edukacją, była zaangażowana w wiele akcji na rzecz ochrony przyrody, redagowała kwartalnik praw zwierząt. W latach 2000-2003 związana z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, gdzie zajmowała się ochroną dzikiej przyrody. W Instytucie pracuje od 2005 roku. W zespole do spraw pozyskiwania funduszy zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dotacje na działania organizacji. Lubi tzw. trudne tematy i wyzwania, stara się zapewnić zaplecze dla śmiałych i innowacyjnych pomysłów. Rodzinnie związana z Transylwanią, lubi kulturę pogranicza i wiosnę w Karpatach.

Czytaj teksty autora »

Olaf Swolkień – zdjęcie profilowe

Olaf Swolkień

Urodzony w 1960 r. socjolog i historyk. Autor książki „Nowy ustrój- te same wartości. Rzecz o tym, dlaczego współczesny człowiek niszczy swoje środowisko naturalne” (Zielone Brygady 1995). Od 1996 do 2003 roku, we współpracy z Fundacją Rockefeller Brothers Fund, koordynował ogólnopolską „Kampanię na rzecz ekologicznego transportu – Tiry na tory”. Stypendysta Environmental Law Institute (1997) i German Marshall Found (2000) w Waszyngtonie w zakresie prawa ekologicznego oraz transportu i zagospodarowania przestrzennego. Prezes Federacji Zielonych Kraków i wicedyrektor Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi.

Czytaj teksty autora »

Leszek Sykulski – zdjęcie profilowe

Leszek Sykulski

Doktor nauk o polityce (w specjalności: geopolityka), adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Czytaj teksty autora »

Remigiusz Szczepaniak – zdjęcie profilowe

Remigiusz Szczepaniak

Chemik, wynalazca, przedsiębiorca. Od wielu lat z ojcem Stanisławem Szczepaniakiem zajmuje się pracą naukową i badawczą. Jest współtwórcą ponad 150 patentów i kilkunastu kolejnych zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii. Współwłaściciel Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej Invex, marki Invex Remedies i prezes Kieleckiego Centrum Biznesu.

Czytaj teksty autora »

Zygmunt Szczęsny-Górski – zdjęcie profilowe

Zygmunt Szczęsny-Górski

Dr nauk przyrodniczych, studiował fizykę, fizjologię, studiuje ekonomię. Kierownik Pracowni Radiofizycznej w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. W ciągu 39 lat nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tłumacz 8 książek na temat systemu finansowego, autor ponad stu publikacji z dziedziny biofizyki, fizjologii i nauk społecznych.

Wojciech Szymczak – zdjęcie profilowe

Wojciech Szymczak

Student ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Najbardziej interesują go analiza danych oraz nauki behawioralne. W wolnym czasie uczy się szwedzkiego. Pasjonat kina Wesa Andersona.

Czytaj teksty autora »

Zbigniew Tynenski – zdjęcie profilowe

Zbigniew Tynenski

Inżynier środowiska, ekspert na Krajowej Liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach Regionalne Strategie Innowacji i Termomodernizacji, ekspert na liście oceniających wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Lublinie, Warszawie (m.in. energetyka, analiza ekonomiczna, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, transport drogowy i lotniczy), ekspert zewnętrzny w Programie Foresight „Polska 2030”. Wieloletni działacz społeczny i propagator idei zrównoważonego rozwoju, wykładowca w projektach szkoleniowych z tego zakresu, kierowanych do animatorów rozwoju lokalnego, liderów społeczności lokalnych, samorządów i przedsiębiorców. Autor i współautor licznych projektów, m.in. Program „Bzura-A”, I i II „Święto Ziemi Łódzkiej”, Program budowy pasywnych, samowystarczalnych energetycznie kompleksów komunalnych p.n. „Przyjazne Osiedla”, „Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Łodzi”, Projekt budowy uzdrowiska „Rogóźno”, Elektrociepłownia Geotermalna Rogóźno, Park Naukowo-Technologiczny Rogóźno, Centrum Multimodalne Łódź/Łask, projekt rewitalizacji centrum Łodzi „Zielone Dachy Manhattanu”. Autor i współautor opracowań dla samorządów, w tym studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE, Strategii, programów i planów sektorowych.

Czytaj teksty autora »

Piotr Uziębło – zdjęcie profilowe

Piotr Uziębło

dr hab. profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UG, z którą to katedrą jest związany od 1998 r. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, komentarzy, artykułów, glos i rozdziałów w publikacjach zbiorowych. W swojej pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na problematyce demokracji partycypacyjnej, wyborów oraz prawa parlamentarnego. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć takie pozycje jak: Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych (Warszawa 2006), Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie (Gdańsk 2009) oraz Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich (Warszawa 2013). Członek komitetów redakcyjnych oraz rad naukowych czasopism naukowych (Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa, Studia Wyborcze). W sprawach dotyczących partycypacji współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi

Czytaj teksty autora »

Martyna Wasiak – zdjęcie profilowe

Martyna Wasiak

Absolwentka Maastricht University na kierunku Arts and Heritage: Policy, Management and Education oraz studiów podyplomowych z zarządzania marketingowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe w komunikacji, PR i marketingu zdobywała w polityce, dyplomacji, sztuce, modzie i gastronomii. Bezpośrednio związana z inicjatywą Obywatele Decydują. W wolnej chwili najchętniej sięga po reportaże, literaturę faktu i dokumenty, oraz literaturę naukową z dziedzin humanistycznych. Fascynują ją nowe media, komunikacja i polityka.

Czytaj teksty autora »

Dawid Wawrzyniak – zdjęcie profilowe

Dawid Wawrzyniak

Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc coaching indywidualny, jak i grupowy m.in dla PricewaterhouseCoopers, Polkomtel, Orlen Upstrem, BGŻ, BZ WBK, Mondi, Abbott, RR Donnelley, Organic Farma Zdrowia, Pleneria, Materna Communications, Monday PR. Pracował z menedżerami takich firm jak: Aviva, IBM, Lovells, Franklin Covey, ING, Expander Prestige, Deutsche Bank, Torrex Chiesi, Pay-Back Group, Perfetti Van Melle Polska, Kancelaria Prawnicza Panfil. Ma doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Posiada również doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach doradczych m.in. dla PricewaterhouseCoopers, Abbott, Banku Ochrony Środowiska. Jako konsultant i coach brał udział w projekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych, której celem było opracowanie metody badającej i określającej Kapitał Intelektualny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje nie tylko do celów biznesowych, jest współzałożycielem i prezesem Fundacji PROCA. Mentor dla młodych przedsiębiorców, brał udział w społecznych projektach m.in: Szkoła Milionerów, Business is for you – coaching and mentoring first step to own company, Spadochron, Youth Business Poland, za co otrzymał osobiście podziękowania z rąk Księcia Karola.

Jacek Wesołowski – zdjęcie profilowe

Jacek Wesołowski

Doktor hab. inż. arch. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Wykłada historię architektury, urbanistyki i problematykę ochrony i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji miast. Zajmuje się problematyką historii transportu, zwłaszcza miejskiego, planowaniem transportu w obszarach zurbanizowanych oraz związkami między systemami transportowymi a urbanizacją. Autor pracy „Transport miejski – ewolucja i problemy współczesne” (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003) oraz około 40 artykułów w prasie fachowej, m.in. w „Renowacjach i zabytkach”, „Technice transportu szynowego” i w „Kwartalniku Architektury i Urbanizstyki”.

Czytaj teksty autora »

Marcin Wiszowaty – zdjęcie profilowe

Marcin Wiszowaty

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji o prawie konstytucyjnym, protokole dyplomatycznym i dziedzin pokrewnych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Redaktor Przeglądu Prawa Konstytucyjnego i sekretarz redakcji Gdańskich Studiów Prawniczych.

Czytaj teksty autora »

Piotr Wójcik – zdjęcie profilowe

Piotr Wójcik

Publicysta ekonomiczny i felietonista. Stale współpracuje z Krytyką Polityczną, Przewodnikiem Katolickim i Dziennikiem Gazeta Prawna. Autor serii kryminalnej "Metropolia" (kolejne części serii - powieści "Wina", "Chemik").

Czytaj teksty autora »

Konrad Wójcik – zdjęcie profilowe

Konrad Wójcik

Inicjator, propagator i uczestnik rozmaitych inicjatyw społecznych. Aktywista i współpracownik międzynarodowej organizacji Greenpeace. W Instytucie, z którym współpracuje od 2007 roku, udzielał się przy inicjatywie Naturalne geny – Chcę wiedzieć, pracował nad rozwojem kampanii Tiry na tory, Obywatele Decydują i Obywatele KOntrolują. Odpowiada także za zaplecze technologiczne, informatyczne i graficzne Instytutu. Nadzoruje i sam projektuje materiały oraz zajmuje się stronami internetowymi inicjatyw. Pomaga w promowaniu projektów oraz zaistnieniem na portalach społecznościowych. Swoją wiedzą dzieli się z innym organizacjami jako doradca w Centrum KLUCZ. Prowadzi warsztaty m.in. o grafice w organizacjach, ochronie danych osobowych, wspiera w akcjach 1%. Niektórzy mówią o nim „scyzoryk wielofunkcyjny”. Od 2014 roku wiceprezes Fundacji Kuźnia Kampanierów. Przeciwnik bezmyślności i nietolerancji. Gorący zwolennik zdrowego współżycia z naturą. Lubi rower, góry i uśmiech na twarzach innych.

Marta Wójcik – zdjęcie profilowe

Marta Wójcik

Specjalistka ds. obsługi finansowo-księgowej. Pochodząca z Bełchatowa, magister finansów i bankowości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Do Instytutu dołączyła w roli stażystki Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich. Szybko odnalazła swoje miejsce poszerzając skład zespołu finansowego. Pierwszym rozliczanym projektem była ogólnopolska kampania Tiry na Tory. Od 2012 r., jako asystent finansowy, w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ , sprawowała kontrolę nad prawidłowymi finansami projektu WIATRAK - klaster spółdzielni socjalnych. Ostatni kwartał 2014 r. poświęciła na rozliczanie zadania publicznego "Być i mieć - wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim". Obecnie odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowe fundacji. Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, a jej marzeniem są podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.

Marcin Wojtalik – zdjęcie profilowe

Marcin Wojtalik

ur. 1975 r., działacz społeczny, pracownik organizacji pozarządowych, autor publikacji popularyzatorskich, raportów i analiz, trener, ekspert w zakresie współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. Członek zarządu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO), wcześniej m.in członek zarządu Grupy Zagranica, platformy ponad 60 polskich organizacji działających na rzecz zagranicy, oraz członek pierwszej kadencji Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Praca zawodowa: 1996-2014: pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej. 1996-97 jako specjalista ds. edukacji humanitarnej, 1998-2006 jako koordynator Programu Edukacji Humanitarnej, 2006-2014 jako starszy specjalista ds. edukacji rozwojowej i globalnej. 2007-teraz: współzałożyciel i jeden z liderów i ekspertów Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu współpracy rozwojowej, pomocy rozwojowej, polityki rozwojowej i edukacji globalnej. Od 2002 r. współpracuje z zachodnimi organizacjami zajmującymi się relacjami globalna Północ - globalne Południe, w tym współpracą rozwojową, i uczestniczy w polskiej debacie publicznej dotyczącej wpływu Polski i Europy na kraje rozwijające się.

Krzysztof Wołodźko – zdjęcie profilowe

Krzysztof Wołodźko

Felietonista Polskiego Radia 24, tvp.info, „Gazety Polskiej" i „Gazety Polskiej Codziennie". Pisze m.in. do: miesięcznika ZNAK, Tygodnik.TVP.pl, Nowej Konfederacji, Frondy LUX.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof A. Worobiec – zdjęcie profilowe

Krzysztof A. Worobiec

Z wykształcenia geograf, interesuje się architekturą i krajobrazem. Wraz z żoną stworzył wpisaną do rejestru zabytków „Osadę kulturową” w Kadzidłowie. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba. Pionier ochrony alei przydrożnych, autor akcji „Ratujmy Aleje" i projektu „Zagubione wioski Puszczy Piskiej", reprezentował w Sejmie obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ws. zmiany przepisów dotyczących tworzenia parków narodowych. Autor licznych tekstów dotyczących krajobrazu i historii Mazur oraz książki „Aleje Przydrożne…". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi „za wieloletnią działalność na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur”.

Czytaj teksty autora »

Jerzy Wratny – zdjęcie profilowe

Jerzy Wratny

Prof. dr hab. Kierownik Zakładu Prawa Pracy w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002–2006. Autor kilkuset prac naukowych z dziedziny prawa pracy i nauk pokrewnych. Specjalizuje się w dziedzinie zbiorowego prawa pracy, w szczególności w problematyce partycypacji pracowniczej.

Czytaj teksty autora »

Wojciech Wycichowski – zdjęcie profilowe

Wojciech Wycichowski

Poznaniak, z przyzwyczajenia łodzianin, architekt, studia podyplomowe z rewitalizacji na Politechnice Wrocławskiej; autor wielu realizacji architektonicznych, nagradzany i wyróżniany w konkursach, doceniany i rozpoznawalny we własnym środowisku. Współautor pierwotnej koncepcji tzw. Nowego Centrum Łodzi. Pomysłodawca i realizator arcyARCHIwizji - spotkań w Łodzi z najlepszymi polskimi pracowniami architektonicznymi. Ostatnio przez pół roku prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i przez trzy lata członek Komitetu Rewitalizacyjnego przy Urzędzie Miasta Łodzi. Fan najnowszych technologii w projektowaniu - ewangelizuje architektów „zmuszając" do tzw. BIMu (Building Information Modeling - modelowanie informacji o budowaniu)

Czytaj teksty autora »

Paweł Wypychowski – zdjęcie profilowe

Paweł Wypychowski

Absolwent elektroniki i telekomunikacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Bogate doświadczenie biznesowe zdobył współtworząc i zarządzając w latach 1990–95 firmą – integratorem systemów komputerowych, jednym z pierwszych w kraju komercyjnych dostawców usług internetowych. Następnie jako niezależny konsultant IT, realizując z sukcesem wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla polskiej części jednego z  największych skandynawskich koncernów przemysłowych. W latach 1996–2001 kolejno, wiceprezes i prezes zarządu holdingu inwestycyjnego, części norweskiej grupy inwestycyjnej. Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W latach 2001–2014, we współpracy z Neuroedukacja Sp. z o.o., prowadził konsultacje, szkolenia i coaching dla dużych spółek polskiego sektora informatycznego i telekomunikacyjnego (m.in.: Hewlett Packard, Microsoft, Cisco, Oracle, Asseco, TP SA), firm konsultingowych (m.in. Deloitte), ich firm partnerskich i spółek zależnych w kraju i za granicą. W 2007 roku powołał do działania firmę EMF3 – Bezpieczeństwo Elektromagnetyczne, której celem jest dostarczanie specjalistycznej i rzetelnej wiedzy oraz profesjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Jeden z fundatorów i były wiceprezes Fundacji Instytut Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella w Krakowie, której celem było podejmowanie i rozwijanie inicjatyw dotyczących stanu środowiska i bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Jest autorem ekspertyzy pt. „Megaustawa 5G – czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?” dla Instytutu Spraw Obywatelskich.

Czytaj teksty autora »

Marlena Zacharek – zdjęcie profilowe

Marlena Zacharek

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk sztuki, kulturaznawca Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwentka studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W przeszłości pracując w sektorze kultury m.in. przemierzała długie korytarze galerii Muzeum Narodowego w Warszawie. Z działalnością dla dobra wspólnego związana od czasu aktywności w młodzieżowych organizacjach, przez zaangażowanie w studenckie projekty, aż po świadomy wybór drogi zawodowej. W Instytucie od 2013 roku, razem z zespołem fudraisingowym, zajmuje się sztuką pozyskiwania funduszy. Wierzy, że świat można zmienić tylko działając razem dlatego niestrudzenie buduje międzysektorowe koalicje. Prywatnie miłośniczka architektury, babskich spotkań i dobrego rosołu.

brak zdjęcia profilowego

Anna Zajda-Czapińska

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doradca Zawodowy, Trener, Coach. Zajmuje się tematyka aktywizacji zawodowej i społecznej. Specjalizuje się w temacie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Interesuje się rynkiem pracy, zmianami, które na nim zachodzę oraz wpływem szeroko pojętej „pracy” na człowieka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Lubi seriale i książki z „fantastyką w tle”.

Andrzej Zybała – zdjęcie profilowe

Andrzej Zybała

Tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu dóbr publicznych w warunkach globalizacji, a książkę habilitacyjną – problematyce polityki publicznej. Analizował w niej elementy szeregu polityk branżowych – ekonomicznych i społecznych. Ostatnio opublikował książki: "Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych", 2016 oraz "Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości", 2019. Członek Rady Instytutu Spraw Obywatelskich.

Czytaj teksty autora »

Jan J. Zygmuntowski – zdjęcie profilowe

Jan J. Zygmuntowski

Ekonomista związany z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Prezes zarządu think-tanku Instrat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza i wspiera w rozwoju projekty technologiczne z pozytywnym wpływem społecznym. Student Szkoły Doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

Czytaj teksty autora »

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.