Ludzie

Halina Abramczyk – zdjęcie profilowe

Halina Abramczyk

Prof. dr hab., prowadzi badania nad metodami diagnostycznymi wykrywania wczesnych zmian nowotworowych metodą spektroskopii Ramana, obrazowania molekularnego Ramana i femtosekundowej spektroskopii laserowej. Założycielka i kierownik Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej od 1992, profesor i kierownik Katedry Marii Curie w Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie w Berlinie w latach 2007–2009, organizator European Virtual University on Lasers. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Journal of Molecular Liquids od 1992 roku. Członek zarządu stowarzyszenia naukowego European Molecular Liquids Group (1992-2015). Fundacja im. Wiktora Abramczyka

abramm.ogicom.pl

Czytaj teksty autora »

Sylwia Adamowicz – zdjęcie profilowe

Sylwia Adamowicz

Studentka relacji międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, stypendystka Uniwersytetu Kobe w Japonii. Zafascynowana komunikacją międzynarodową, kulturą biznesu w Japonii, specyfiką społeczeństwa japońskiego oraz północnokoreańskiego. Stażystka Instytutu Spraw Obywatelskich, z zamiłowania nauczycielka języka angielskiego oraz japońskiego. Prywatnie miłośniczka kaligrafii, kina azjatyckiego, a w przerwie pomiędzy nowymi odcinkami dram koreańskich - fanka jazdy na rolkach.

Czytaj teksty autora »

Teresa Adamska – zdjęcie profilowe

Teresa Adamska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej - Inżynier środowiska. Od 2002 r. członek Zarządu, wolontariusz stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Autorka i współautorka dokumentów rozwojowych dla gmin, m.in. Strategii Rozwoju Lokalnego, Planów Gospodarki Odpadami, Planów Ochrony Środowiska. Trenerka prowadząca szkolenia dla samorządów i lokalnych liderów. Animatorka projektów rozwojowych i edukacyjnych w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju, w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego.

Czytaj teksty autora »

Paweł Banach – zdjęcie profilowe

Paweł Banach

„W życia wędrówce, na połowie czasu(…)”, jak pisał Dante. Filolog języka serbskiego, z aspiracjami na polonistę, redaktora, astrologa. Piszący niepoważnie o sprawach poważnych i poważnie o niepoważnych. Zainteresowany tematem odnawialnych źródeł energii, tych w sobie i tych na zewnątrz, problematyką społeczną i literaturą. Kiedyś będzie hodował pszczoły.

Czytaj teksty autora »

Marcin Barabasz – zdjęcie profilowe

Marcin Barabasz

Inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Od 22 lat pracuje w przemyśle motoryzacyjnym na stanowisku managera odpowiedzialnego za Dział Techniczny i Dział Utrzymania Ruchu. Od kilkunastu lat jest auditorem systemu zarządzania środowiskowego. W wolnych chwilach jeździ na snowboardzie, uprawia kajakarstwo górskie i żeglarstwo.

Czytaj teksty autora »

Jacek Baraniak – zdjęcie profilowe

Jacek Baraniak

Założyciel facebookowej grupy Antropogeniczne Zmiany Klimatu i Środowiska Naturalnego oraz blogu klimatziemi.pl; popularyzuje wiedzę o zmianach klimatu, przyczyniających się do wymieranie kolejnych gatunków roślin i zwierząt. Jako ekolog roślin skupia się także na zagadnieniach przyrodniczych.

Czytaj teksty autora »

Robert Barański – zdjęcie profilowe

Robert Barański

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dużych organizacjach trzeciego sektora o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową i konsultingową na obszarze efektywnego funkcjonowania NGO w Polsce i Europie oraz dostosowania instytucji, organizacji i firm do wymogów stawianych przez ochronę środowiska. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu powoływania, zarządzania i finansowania organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku zarządzania placówkami kultury. Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej, literatury pięknej, europejskiego kina i dalekich podróży.

Piotr Barczak – zdjęcie profilowe

Piotr Barczak

Starszy ekspert ds. polityk odpadowych w European Environmental Bureau, organizacji z siedzibą w Brukseli, działającej od 1974 roku, zrzeszającej ponad 160 NGO-sów z całej Europy, w tym z Polski. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz działa w Extinction Rebelion.

Czytaj teksty autora »

Maria Bartosińska – zdjęcie profilowe

Maria Bartosińska

Miłośniczka języka. Studiowała Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Uczy w szkole Montessori. Ubóstwia angielski, ciągle zmienia zdanie na temat francuskiego. Wielu rzeczy by nie zrozumiała, gdyby nie łacina. Zauroczona portugalskim, poznaje chiński, a i tak najlepiej bawi ją śląska godka. Ceni jakość i pomyślunek, dlatego zgłosiła się do Instytutu. Fascynuje ją Matka Natura, bo tworzy matematycznie uporządkowany i piękny system, w którym nic się nie marnuje. Kocha las, kawiarnie i Anglię. Swoją twórczość publikuje pod szyldem „W gaju słów”.

Czytaj teksty autora »

Andrzej Bartoszkiewicz – zdjęcie profilowe

Andrzej Bartoszkiewicz

Andrzej Bartoszkiewicz – wynalazca Systemu EKO AB; absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Rolnictwa – specjalność ekonomika rolnictwa i studiów podyplomowych m.in. ochrony środowiska. Od 1989 r. zajmuje się problematyką szeroko pojętej ochrony środowiska, specjalizuje się głównie w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi; wyróżniony w kategorii Ekologia w Plebiscycie Czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera 2006 r.. Zdobywca nagrody głównej Fundacji Wokulski Pozytywista Roku 2011 w kategorii Ekologia i Rozwój Zrównoważony.

Czytaj teksty autora »

Katarzyna Batko-Tołuć – zdjęcie profilowe

Katarzyna Batko-Tołuć

Wiceprezeska i Dyrektorka Programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Od kilkunastu lat zajmuje się kształtowaniem świadomości politycznej obywatelek i obywateli. Jej celem jest doprowadzenie do tego, by korzystali z własnych praw, a tym samym powodowali zmiany w instytucjach publicznych – zwiększali ich odpowiedzialność za dobro wspólne, poczucie służebnej roli i otwartość. Współzakładała w 2003 roku, a następnie prowadziła do 2010 roku jako Prezeska – Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Ukończyła Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia europejskie na Uniwersytecie w Birmingham (Wielka Brytania). Była stypendystką MSZ Wielkiej Brytanii. Jest członkinią Ashoki (organizacji innowatorów działających na rzecz dobra publicznego). Otrzymała od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj teksty autora »

Michał Beim – zdjęcie profilowe

Michał Beim

Absolwent gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Tamże obronił doktorat nt. modelowania procesów suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. W latach 2009-2011 stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mobilności i Transportu Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern. Od 2012 r. adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2009 r. ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie. W latach 2014-2016 członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W latach 2016-2017 członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Pomysłodawca i negocjator umowy o współpracy między PKP a Kolejami Azerskimi (ADY). W pracy badawczej zajmuje się głównie związkami pomiędzy planowaniem przestrzennym a transportem. Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych oraz ponad 30 artykułów opinii na łamach prasy codziennej lub branżowej.

Czytaj teksty autora »

Stanisław Biega – zdjęcie profilowe

Stanisław Biega

Ekspert z zakresu transportu publicznego, działacz społeczny, od 1993 r. zajmuje się transportem publicznym, a od 1998 roku zawodowo. Autor analiz, opracowań, studiów z zakresu transportu publicznego. Współpracował przy organizacji przewozów z wieloma województwami. W 1998 r. przygotował pierwszy w Polsce zintegrowany system kolejowych rozkładów jazdy dla woj. opolskiego, a później kolejnych. Zajmuje się tworzeniem rozkładów jazdy i organizacją przewozów m.in. Kolei Mazowieckich na 2011 r. Ekspert kluczowy przy studiach wykonalności dla pozyskania ze źródeł unijnych.

Czytaj teksty autora »

Nela Bocheńska – zdjęcie profilowe

Nela Bocheńska

Dziennikarka, antropolożka i badaczka. Jest dziewczyną z lasu i stara się być aktywistką. Jej badania są intersekcjonalne, tak jak tożsamość. Lubi antropologię ekonomiczną i feministyczną oraz działalność naukową, która opisuje nierówności społeczne i przeciwstawia się im. Lubi też koty, jeziora, kubki, pola i bajki Disneya. W życiu chce znaleźć przestrzeń na połączenie ze sobą wszystkich tych rzeczy.

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Bogusiak – zdjęcie profilowe

Aleksandra Bogusiak

Magister Pedagogiki w zakresie animacji społeczno-kulturalnej na UŁ. Wieloletnia właścicielka Będzie Słodko – pracowni dekorowanych ciasteczek. Koordynatorka projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Autorka projektu integracji międzypokoleniowej: „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia” na wskrzeszenie dawnych gier i zabaw podwórkowych. Ukończyła Kurs Dziennikarski na Uniwersytecie Łódzkim, szkolenia z arteterapii, mediacji w sprawach karnych i cywilnych, metod dramy, FairTrade. W Instytucie jest doradcą podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Niespokojny duch, niespotykanie spokojny człowiek. Najwięcej energii do działania ma gdy jest wyspana, najedzona a temperatura na dworze wynosi 18–24 stopnie Celsjusza.

Czytaj teksty autora »

Anna Boiko – zdjęcie profilowe

Anna Boiko

Urodziła się w Żytomierzu na Ukrainie. W szkole o profilu humanistycznym często brała udział w różnych olimpiadach, zwłaszcza z języka angielskiego i niemieckiego. W 2017 roku po egzaminach w gimnazjum przeprowadziła się do Polski. Miała wtedy 15 lat. Początkowo mieszkała w Kluczborku, a po zdaniu matury przeprowadziła się do Łodzi i rozpoczęła studia na kierunku Międzynarodowe Studia Stosunki Kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim. Z czasem większość jej znajomych też przeprowadziła się do Łodzi, dlatego mówi, że czuje się tu dobrze. Także jej rodzina mieszka w Łodzi.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Boroń – zdjęcie profilowe

Magdalena Boroń

Magister kulturoznawstwa z twórczym pisaniem na Uniwersytecie Łódzkim. Wielbicielka literatury poświęconej II wojnie światowej, literatury faktu oraz Harry’ego Potter’a. W poprzednim wcieleniu prawdopodobnie ogrodniczka – w tym życiu nie może wyjść spokojnie gdziekolwiek, nie wracając z kolejną rośliną do domowej kolekcji.

Czytaj teksty autora »

José Bové – zdjęcie profilowe

José Bové

Ur. 11 czerwca 1953 w Talence – francuski polityk, rolnik i działacz związkowy oraz antyglobalistyczny. Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Będąc synem naukowców, spędził część swego dzieciństwa na Uniwersytecie w Berkeley. Po powrocie rodziny do Francji uczył się w szkole katolickiej, z której został wykluczony w 1968. Podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie w Bordeaux. Wkrótce zaangażował się w działania popierające rolników w Larzac protestujących przeciwko planom rozbudowy bazy wojskowej. W tym okresie starał się uniknąć obowiązku służby wojskowej, ukrywał się z tego powodu w gospodarstwie położonym w trudno dostępnym regionie Pirenejów. W 1976 został skazany na karę 3 tygodni pozbawienia wolności za nielegalne niszczenie dokumentów wojskowych związanych z budową w Larzac. Zawodowo zajął się rolnictwem. W 1987 założył związek zawodowy Konfederacja Rolnicza, od 200 do 2004 pełnił funkcję rzecznika tej organizacji. Był również jednym z inicjatorów powołania inicjatywy ATTAC. Jest znany z różnych aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego, z których część doprowadziła do wszczynania przeciwko niemu postępowań karnych. Dokonał m.in. zniszczenia budowy restauracji McDonald’s w Millau (12 sierpnia 1999), co motywował protestem przeciwko wprowadzeniu przez USA cła zaporowego na ser Roquefort (ze strony USA był to odwet za europejski zakaz importu wołowiny z hormonami). Zaangażował się w protesty przeciwko uprawom GMO, za skoszenie pola z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi w 2002 przez 6 tygodni odbywał karę pozbawienia wolności. W 2003 za niszczenie mienia został skazany po raz kolejny. Orzeczono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, został zwolniony po niespełna 6 tygodniach na skutek ułaskawienia, jakie z okazji 14 lipca zastosował wobec niego prezydent Jacques Chirac. W 2007 jako bezpartyjny kandydat w wyborach prezydenckich. Przegrał w pierwszej turze głosowania, otrzymując 483 008 (1,33%) głosów i zajmując 10. miejsce wśród 12 kandydatów. Był jednym z organizatorów komitetu wyborczego Europa Ekologia. Z jego ramienia w wyborach w 2009 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Przystąpił do frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego, powołano go na wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2010 został członkiem nowo utworzonej francuskiej partii pod nazwą Europa Ekologia – Zieloni. W 2011 był nominowany do nagrody MEP Awards dla najbardziej pracowitych posłów w kategorii Polityka Regionalna. Źródło: Wikipedia

Marta Brewer – zdjęcie profilowe

Marta Brewer

Studiuje politologię. Oprócz wątków politycznych interesuje się sztuczną inteligencją, w szczególności w kontekstach etycznych oraz korzyści i zagrożeń. Zawsze stara się zachować racjonalne podejście i (w miarę możliwości) obiektywne spojrzenie na świat, także wtedy, gdy ma okazję pisać teksty na stronę Instytutu.

Czytaj teksty autora »

Michał Bryda-Przybyszewski – zdjęcie profilowe

Michał Bryda-Przybyszewski

Menedżer ds. komunikacji i PR w Fairtrade Polska. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Copywriter z zamiłowania i z doświadczenia. Od dziesięciu lat wspiera przedsiębiorstwa w komunikacji oraz marketingu. W Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zajmuje się tworzeniem i realizacją kampanii propagujących wartości Sprawiedliwego Handlu. Prywatnie lubi żeglować, tańczyć i jeździć na nartach, ale zwykle nie ma na to czasu, bo zajmuje się dwojgiem urwisów.

Czytaj teksty autora »

Alicja Brysz – zdjęcie profilowe

Alicja Brysz

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów przekładoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aspirująca redaktorka i dziennikarka. Wielbicielka sztuki i literatury pięknej. Prywatnie weganka z zamiłowaniem do czarno-białych filmów.

Czytaj teksty autora »

Szymon Bujalski – zdjęcie profilowe

Szymon Bujalski

Prowadzi profil „Dziennikarz dla klimatu", który obserwuje 25 000 osób na Facebooku i prawie 50 000 osób na Instagramie. Współpracuje z kilkoma portalami, m.in. „Nauką o Klimacie", „Interią" i „Wyborczą". Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Zaangażowany w tematykę zmiany klimatu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju miast i praw zwierząt.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Celeban – zdjęcie profilowe

Magdalena Celeban

doktor nauk społecznych, członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ekspertka ORKE, członkini SABI, ISSA oraz Cyber Women Community. Inicjatorka działań związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Właścicielka firmy „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Prezeska fundacji „Niech Się ... Dzieje”. Wykładowca akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym. Inspektor Ochrony Danych w Instytucie Spraw Obywatelskich.

Pola Chabierska – zdjęcie profilowe

Pola Chabierska

Absolwentka Szkoły w Chmurze z głową w chmurach. Na ziemię wraca podczas praktyk jogi i medytacji, które są nieodłączną częścią jej świata. Wrażliwa na piękno, które odnajduje m.in. w niszowym kinie, muzyce elektronicznej i drugim człowieku.

Czytaj teksty autora »

Dominika Chmielewska – zdjęcie profilowe

Dominika Chmielewska

Copywriterka, początkująca dziennikarka i redaktorka. Studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się bieżącymi problemami społeczeństwa polskiego, kulturą i sztuką Azji Południowo-Wschodniej, a także przenoszeniem swoich obserwacji o świecie na deski teatru. Miłośniczka języka czeskiego i koreańskiego.

Czytaj teksty autora »

Jan Chudzyński – zdjęcie profilowe

Jan Chudzyński

Z wykształcenia ekonomista, członek ruchu Rethinking Economics. Jest przekonany, że w dużej mierze to idee ujęte w programach nauczania ekonomii i nauk o zarządzaniu są źródłem kryzysów, z jakimi współcześnie się mierzymy. Pyta i pisze m.in. w Zielonych Wiadomościach, Dzikim Życiu, F5. Prowadzi fanpage "Ekonomia a klimat".

Czytaj teksty autora »

Gracjan Cimek – zdjęcie profilowe

Gracjan Cimek

Politolog, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych: „Colloquium" oraz francuskiego „Outre –Terre. Revue europeenne de geopolitique".

Czytaj teksty autora »

Karolina Cyran-Juraszek – zdjęcie profilowe

Karolina Cyran-Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Kalina Czop – zdjęcie profilowe

Kalina Czop

Studentka III roku polonistyki–komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini studenckiego stowarzyszenia All In UJ, w którym koordynuje projekty związane z beletrystyką. Główne zainteresowania badawcze, ekokrytykę oraz animal studies, łączy z codziennymi staraniami o poprawienie losu zwierząt i środowiska naturalnego. W wolnym czasie podlewa rośliny i ogląda filmy kostiumowe.

Czytaj teksty autora »

Mateusz Dobosiak – zdjęcie profilowe

Mateusz Dobosiak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo (specjalność filmoznawstwo). Pracę magisterską poświęcił analizie struktury narracyjnej polskich filmów milicyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. praktykując w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Wielbiciel amerykańskiego kina rozrywkowego z lat 90. XX wieku. W wolnych chwilach wędruje pieszo, eksplorując okolice rodzinnego Ozorkowa.

Czytaj teksty autora »

Hanna Domańska – zdjęcie profilowe

Hanna Domańska

Absolwentka Buckinhamshire New University na kierunku nauk behawioralnych oraz Instituto Universitário de Lisboa na kierunku psychologii relacji międzykulturowych. Zaangażowana w projekty edukacyjne i działalność społeczną. Współpracowała z Fundacją Dziewuchy Dziewuchom oraz Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Autorka materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć.

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Magdalena Drożdż

Studentka Międzynarodowych studiów kulturowych drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim, zainteresowana problemami współczesnego społeczeństwa. Prywatnie fascynuje się sztukami survivalu i prepperingiem, słucha muzyki disco, a także kpopu. Większość czasu spędza na dworze w towarzystwie swojego jamnika.

Czytaj teksty autora »

Rafał Dudkiewicz – zdjęcie profilowe

Rafał Dudkiewicz

Dziennikarz, publicysta. Przez kilkanaście lat związany z redakcją programu „Warto rozmawiać", obecnie PR24. Stały współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Ukończył podyplomowe studia w Katedrze Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Zainteresowania: służby specjalne, zakulisowe mechanizmy polityki, historia, literatura rosyjska.

Czytaj teksty autora »

Jerzy Dziemidowicz – zdjęcie profilowe

Jerzy Dziemidowicz

Absolwent SGH, od ponad 20 lat związany zawodowo z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Koordynował przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, między innymi: modernizacja banknotów polskich powszechnego obiegu, przygotowanie banknotu o nominale 500 złotych, uzyskanie przez PWPW akredytacji Europejskiego Centralnego Banku, pierwszy polski banknot kolekcjonerski na podłożu polimerowym, także wprowadzenie centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu banknotów i ich zabezpieczeń przed fałszowaniem, wielokrotnie wygłaszał prezentacje na międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu banknotów i dokumentów.

Czytaj teksty autora »

Michał Dziergas – zdjęcie profilowe

Michał Dziergas

Działacz związkowy i lokatorski, początkujący student, pracownik gastronomii, któremu zależy na prawach pracowniczych, równości, sprawiedliwości i przyszłości. Współtworzy Konfederację Pracy Młodych oraz Pomorską Akcję Lokatorską.

Czytaj teksty autora »

Jędrzej Dzierżyński – zdjęcie profilowe

Jędrzej Dzierżyński

Założyciel Fundacji Czystej Wsi, edukator, aktywista, autor tekstów o technologiach, zmianach klimatu i ich konsekwencjach, w szczególności na obszarach wiejskich. Prowadzący cykl spotkań „Susza Nasza Powszednia". Wcześniej współpracował z portalami Wyborcza.pl, MamStartup.pl.

Czytaj teksty autora »

Daniel Dziewit – zdjęcie profilowe

Daniel Dziewit

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filozoficzno-teologicznym oraz studiów podyplomowych na kierunku terapia uzależnień w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Warszawie. Autor książek ,,Przeliczeni. Tajemnice galerii handlowych" (2014), ,,Franczyza. Fakty i mity" (2018), „Kiedy odchodzą..." (2020), "Homo enter, czyli jak nie zostać złowionym" (2021). Współzałożyciel Młodzieżowego Ośrodka Terapii „Reset" specjalizującego się w detoksie od technologii cyfrowych. Prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą i muzyczne z dziećmi. Ekspert programu telewizyjnego „Ocaleni". Publikuje teksty w Newsweek Psychologia.

Czytaj teksty autora »

Robert Fiałek – zdjęcie profilowe

Robert Fiałek

Studiował informatykę i taki też wykonuje zawód. W 2006 roku zainteresował się szwajcarską demokracją półbezpośrednią jako sposobem na naprawienie sytuacji politycznej w Polsce. W 2008 spotkał ludzi ze stowarzyszenia Więcej Demokracji (później Demokracja Bezpośrednia) i przyłączył się do nich. Obecnie pełni funkcję prezesa tegoż stowarzyszenia. Dzięki cennym kontaktom nabył wiedzę o szwajcarskim systemie politycznym i z chęcią się nią dzieli. Interesuje się również psychologią, majsterkowaniem i astrofizyką. Mąż wspaniałej żony Magdaleny i ojciec genialnej córki Bianki.

Joanna Fijałkowska – zdjęcie profilowe

Joanna Fijałkowska

Absolwentka studiów kulturowych Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnościami z twórczego pisania i nowych mediów. Interesuje się wieloma rzeczami, ale gdyby musiała, to na pierwszym miejscu wyliczyłaby japońską sztukę animacji, analizowanie gier komputerowych i zgłębianie zawiłości życia człowieka w społeczeństwie i kulturze. Prywatnie zajmuje się pisaniem opowiadań, rysowaniem i krytycznym oglądaniem seriali.

Czytaj teksty autora »

Karolina Fijołek-Głowacka – zdjęcie profilowe

Karolina Fijołek-Głowacka

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Z Instytutem związana od 2013 r. Przez większość czasu wspierała Centrum KLUCZ w realizacji projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i Projekt Współpracy Ponadnarodowej OWES INSPRO. Działała również na rzecz „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”, gdzie pozyskiwała ambasadorów dla kampanii. Obecnie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym. Uwielbia czytać, przede wszystkim książki (przez pewien czas była związana z rynkiem książki także zawodowo) i przed wszystkim na nadbałtyckiej plaży. Odkrywa zalety kolorowanek antystresowych.

Czytaj teksty autora »

Kasper Fiszer – zdjęcie profilowe

Kasper Fiszer

Dziennikarz od kilkunastu lat związany z branżą transportową. Stale współpracuje z „Rynkiem Kolejowym” i portalem transport-publiczny.pl. Publikował także w czasopismach hobbystycznych, a wydarzenia z obszaru komunikacji zbiorowej komentował dla mediów regionalnych czy ekonomicznych. Absolwent dziennikarstwa na UAM i międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na UŁ. Prywatnie interesuje się turystyką górską, kulturą obszaru postradzieckiego, włoską kuchnią i reportażem podróżniczym

Czytaj teksty autora »

Max Fojtuch – zdjęcie profilowe

Max Fojtuch

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, wschodoznawstwa na UAM oraz rozwoju międzynarodowego University of Birmingham (Wielka Brytania). Pracuje na swoim (w kraju, jak i za granicą). Kiedy może, udziela się – zwłaszcza w Instytucie. Onegdaj idealista, obecnie realista. Kieruje się zasadą, że każdy ma umiejętność społecznie wartościową, którą ma obowiązek dzielić z innymi. Fascynat Słowiańszczyzny (wolnej od panslawizmu). Gorliwy wyznawca pracy organicznej w zakresie promowania i tworzenia różnorodnych struktur spółdzielczych, które oprócz integracji społecznej wspaniale uczą zarządzania, dzielenia się obowiązkami i wspólnego działania na rzecz pracy zarobkowej w ramach podmiotów spółdzielczych. W wolnym czasie lubi tłumaczyć (ludziom i z obcych języków) oraz zwiedzać piękne zakątki Rzeczpospolitej.

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Viola Fuentes

Wolontariuszka Fundacji Umysł im. Alfreda Buttsa. Od lat zaangażowana w budowanie zdrowych relacji między światem zwierząt ludzkich i nie ludzkich. Mocno zaabsorbowana tworzeniem optymalnych ekosystemów miejskich. Jeździ rowerem bez względu na pogodę. Veganka promująca niejedzenie zwierząt. Miłośniczka i znawczyni tajników psychologii kocich i psich osobowości.

Czytaj teksty autora »

Adam Fularz – zdjęcie profilowe

Adam Fularz

Wydawca prasy lokalnej, z wykształcenia ekonomista, autor kilkudziesięciu publikacji książkowych na tematy infrastruktury czy historii, która stanowi także punkt jego zainteresowań. Prowadzi niewielką agencję prasową oraz internetową telewizję muzyczną. Rocznik 1979.

Czytaj teksty autora »

Tomasz Gabiś – zdjęcie profilowe

Tomasz Gabiś

Publicysta i pisarz, były redaktor naczelny pisma „Stańczyk” i redaktor portalu „Nowa Debata”. Autor książki „Gry imperialne” (2008), która w 2009 roku została nominowana do Nagrody im. Józefa Mackiewicza.

Czytaj teksty autora »

Tomasz Gackowski – zdjęcie profilowe

Tomasz Gackowski

medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor uczelni (UW) w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW (www.lbm.uw.edu.pl), koordynator Centrum Analiz Medialnych UW (www.cam.uw.edu.pl) oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012-2016). Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji, komunikacji politycznej i giełdowej, badań eyetrackingowych oraz biometrycznych. Współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015-2018 r. Tomasz Gackowski jest głównym koordynatorem badań prowadzonych w Polsce w związku z grantem ERC Starting Grants prof. Magdaleny Wojcieszak z Uniwersytetu w Amsterdamie (The School of Communication). „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (perspektywa porównawcza: Stany Zjednoczone, Holandia i Polska). Wspólnie prowadzą także projekt poświęcony stronniczości mediów orac 'fake news' na rzecz Facebooka. Członek kapituły konkursu FAMELab Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego wybrany przez Senat UW na kadencję 2020-2024.

Barbara Gałdzińska-Calik – zdjęcie profilowe

Barbara Gałdzińska-Calik

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska na Politechnice Krakowskiej. Jest ekspertem ds. zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi. Inicjatorka działań w skali kraju w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, tzw. elektrosmog. Współpracuje z organizacjami i naukowcami w kraju i na świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju cyfryzacji. Laureatka nagrody „Lajkonika” za działalność społeczną w roku 2018 „za bezprecedensowe zaangażowanie w sprawy związane z budowaniem świadomości na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego”. Od 11 lat zajmuje się społecznie i zawodowo tematyką ochrony środowiska. Jedna z inicjatorek konferencji „Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”, która odbywa się corocznie w Krakowie.

Czytaj teksty autora »

Stanisław Gasik – zdjęcie profilowe

Stanisław Gasik

Dr, PMP jest ekspertem w zakresie projektów publicznych. W latach 2014-2020 był ekspertem ds. projektów w Governmental Accountability Office, instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli). Autor książki „Projects, Government, and Public Policy”. Współautor globalnych standardów zarządzania projektami, publikowanych przez Project Management Institute, mających status narodowych standardów zarządzania projektami w USA. Autor artykułów o zarządzaniu projektami publicznymi w PM World Journal. Prowadzi stronę internetową poświęconą projektom publicznym: www.gpm3.eu.

Czytaj teksty autora »

Michał Gąsior – zdjęcie profilowe

Michał Gąsior

Absolwent Wydziału Sztuki na UP w Krakowie i Wydziału Humanistycznego na katowickim UŚ. Od dziecka z zamiłowaniem do kolei, choć świadomy jej bolączek. Poza tym uważny obserwator miast małych, dużych i średnich. Dobrze czuje się z aparatem w dłoni. W czasie wolnym najczęściej czyta lub wędruje.

Czytaj teksty autora »

Witold Gawda – zdjęcie profilowe

Witold Gawda

Ekspert miejskiej partycypacji łączący doświadczenie akademickie, biznesowe, zarządzania miastem oraz oddolnej aktywności. Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim pracował w instytucjach naukowych: Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytucie Kultury, Instytucie Studiów Politycznych specjalizując się w socjologii organizacji. Odbył podyplomowe studia w Institut für Höhere Studien w Wiedniu. Od 1992 roku podjął pracę w mediach zajmując m.in. stanowisko dyrektora Biura Reklamy Telewizji Polskiej, dominującego wówczas na rynku mediów. Następnie utworzył Instytut Mediów specjalizujący się w audycie mediowym realizowanym we współpracy z liderami europejskiego rynku Faibrother Lenth Eley oraz ECI. W 2018 roku, po zwycięskiej kampanii wyborczej zrealizowanej przez prowadzony przez niego ruch miejski Dialog objął stanowisko zastępcy burmistrza Łomianek. Od 2023 roku prezes zarządu Kongresu Ruchów Miejskich.

Tomasz Genow – zdjęcie profilowe

Tomasz Genow

Wydał zbiór esejów „Kosmos jest ze słów”. Udziela się społecznie, działał w radzie osiedla. Nakręcił dwa krótkie metraże o miejskiej przyrodzie, dostępne na jego kanale (YT: Wassarin). Pochodzi z Poznania

Czytaj teksty autora »

Marcin Gerwin – zdjęcie profilowe

Marcin Gerwin

Doktor, politolog, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej oraz założycielem inicjatywy Permakultura Pomorze, autor książki „Żywność i demokracja”.

Czytaj teksty autora »

Marcin Gęsiarz – zdjęcie profilowe

Marcin Gęsiarz

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torunia oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej. Miłośnik rowerów, literatury i codzienności.

Czytaj teksty autora »

Ewa Gierula – zdjęcie profilowe

Ewa Gierula

Jest mamą zdrowych dzieci, która dzieli się z innymi rodzicami swoją wieloletnią praktyką matczyną i systematycznie zdobywaną wiedzą na temat efektywnej dbałości o zdrowie najukochańszych. Pierwszym bodźcem do poszukiwania tej wiedzy i wykorzystania jej w praktyce były chroniczne choroby dzieci, drugim – skuteczność w działaniu, przejawiająca się ich powrotem do pełnego zdrowia. Dzisiaj jej dzieci są już nastolatkami i nie wiedzą, co to próchnica zębów, zapomniały, na czym polega choroba chroniczna czy uciążliwa gorączka. Od ponad dziesięciu lat praktycznie nie podała im leku, bo nie było takiej potrzeby.

Czytaj teksty autora »

Marek Głogoczowski – zdjęcie profilowe

Marek Głogoczowski

Doktor filozofii, pisarz i alpinista-himalaista. Urodzony w 1942 roku w Zakopanem, zm. 15 marca 2024 roku), ukończył studia fizyki (UJ Kraków, 1965) oraz geofizyki (UC Berkeley, 1969); po okresach pracy kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, AGH, Uniwersytecie Kopenhaskim, UC Berkeley i Politechnice Lozańskiej, w zakresie fizyki i geofizyki w latach 1965-1974, w latach 1976-81 współpracował w dziedzinie genetyki populacji i teorii ewolucji z Albertem Jacquard oraz Pierre-Paulem Grassé na Uniwersytetach w Genewie oraz Paryż VII; od 1997 roku do emerytury był zatrudniony jako wykładowca i następnie starszy wykładowca filozofii na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest autorem ponad 200 artykułów, napisanych w pięciu językach, na prawie wszystkie (za wyjątkiem muzyki) tematy, publikowanych w kilkunastu krajach na trzech kontynentach. Jego internetowe teksty są dostępne na www.markglogg.eu

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Grażyna Głogowska

Kulturoznawczyni, prezeska Fundacji Umysł im. Alfreda Buttsa. Społeczniczka, feministka, propagatorka veganizmu, ekolożka. Kampanierka przeciwstawiająca się modzie na koszenie. Całoroczna rowerzystka. Uważa, że najwięcej szkody wywołuje ignorancja (brak podstawowej wiedzy, nieznajomość czegoś). Staje po stronie tych, którzy nie mogą sami się bronić – ludzi, zwierząt, roślin. Zwolenniczka zero waste. Tropicielka książek iskrzących humorem i koneserka czarnych komedii.

Czytaj teksty autora »

Łukasz Głowacki – zdjęcie profilowe

Łukasz Głowacki

Studiował historię na UMK w Toruniu, na co dzień pracownik handlowy, w czasie prywatnym entuzjasta bushcraftu, preperingu oraz wszelakiej maści militariów. Nieznużony szwędacz po lasach, bagnach, uroczyskach, częsty lokator krzaków, łąk i polan. Pamiętaj! Nie wypalaj traw – on może nie mieć szansy uciec.

Czytaj teksty autora »

Małgorzata Godlewska – zdjęcie profilowe

Małgorzata Godlewska

Z wykształcenia biolog, botanik i ekolog, z praktyką w ogrodnictwie. Ostatnio w fazie fascynacji dendrologią, historycznymi odmianami drzew, topolami, łódzkimi parkami, zielonymi przestrzeniami w województwie łódzkim, błękitno-zieloną infrastrukturą. Fotografuje i prezentuje rośliny na stronie internetowej zielniklodzki.pl.

zielniklodzki.pl

Andrew Goltz – zdjęcie profilowe

Andrew Goltz

Jest doradcą w dziedzinie polityki transportowej. Jest absolwentem University of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jeszcze jako student założył fundację która przejęła i odbudowała zamkniętą linię kolejową na południowym wybrzeżu Angli. Pracował jako kierownik działu planowania i strategii dla Automobile Association jednej z największych organizacji świadczących usługi motoryzacyjne w Europie. W Polsce założył Fundację Pro Kolej w celu promowania ekonomicznych i ekologicznych wartości transportu kolejowego. W wolnym czasie zajmuje się fotografią, żegluje i słucha muzyki morskiej.

Jakub Gora – zdjęcie profilowe

Jakub Gora

Europejczyk oraz europeista, który wierzy, że Polska jest silna w Unii Europejskiej. Studiuje na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. Odbył praktyki w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. W wolnym czasie uczy się języków oraz podróżuje, poznając piękno różnorodnego świata.

Czytaj teksty autora »

Dorota Goraj – zdjęcie profilowe

Dorota Goraj

Studentka Kultury i Praktyki Tekstu na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się wszystkim, co ją otacza, pragnąc być świadomym obywatelem. Stale zgłębia swoją wiedzę z zakresu nurtów feministycznych oraz od niedawna ekologicznych. W wolnych chwilach zaczytuje się w książkach najczęściej z pogranicza horroru i fantasy. Również zajmuje się bardziej twórczymi działaniami – hobbystycznie pisze opowiadania, swoich sił próbuje też w pisaniu wierszy, esejów a nawet w amatorskim szkicowaniu. W skrócie – lubi obcować z kulturą.

Czytaj teksty autora »

Łukasz Gorczyński – zdjęcie profilowe

Łukasz Gorczyński

Wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód" działającego w obszarze dobroczynności. Doradca i szkoleniowiec w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych. Przewodniczący zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO".

Czytaj teksty autora »

Paweł Górny – zdjęcie profilowe

Paweł Górny

Absolwent studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Zarządzania miastem i polityki miejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Społecznie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, które jest członkiem-założycielem ogólnokrajowej Federacji Piesza Polska, działającej na rzecz bezpieczeństwa pieszych, zrównoważonego transportu i jakości przestrzeni publicznych polskich miast. Jest współautorem „Katalogu dobrych praktyk w infrastrukturze pieszej” przyjętego jako prawo lokalne Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Od wielu lat zajmuje się także tematami partycypacji społecznej – budżetem obywatelskim i konsultacjami społecznymi, jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Partycypacji Społecznej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy. Zwolennik idei „miasta dla ludzi” – zwartego przestrzennie, bezpiecznego dla wszystkich użytkowników, z przyjaznym transportem publicznym, dbającego o środowisko i racjonalne wykorzystanie naturalnych zasobów.

Czytaj teksty autora »

Katarzyna Górska – zdjęcie profilowe

Katarzyna Górska

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego, kierunek: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe: 13 lat pracy w zawodzie księgowej. Ukończone liczne kursy związane z księgowością oraz z rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie: walczy ze stereotypem „Matki Polki”, mimo że rola matki jest dla niej bardzo ważna. W wolnej chwili lubi czytać książki,układać sudoku i tworzyć drzewa genealogiczne swojej rodziny. Wyznaje zasadę: „lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo”. Zdarza się jej szybciej mówić niż myśleć – mimo to ma wielu sprawdzonych znajomych i przyjaciół. Pielęgnuje to, co ma, nie szuka nowości. Od 1997 r. w szczęśliwym związku. Jest typową kobietą: nigdy nie ma czasu, pieniędzy i w co się ubrać ale też… posadziła drzewo, wybudowała dom i urodziła syna ;)

Rafał Górski – zdjęcie profilowe

Rafał Górski

Społecznik, wojownik, państwowiec. Pochodzi z rodziny robotniczej. Na frontach kampanii obywatelskich od 1995 roku, m.in. TIR-y na tory, Centrum Wspierania Rad Pracowników, Dom to praca, Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!, Obywatele decydują, Broń gotówki! Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. W roku 2000 współzałożyciel, a następnie członek redakcji "Obywatela". Twórca koncepcji i kierownik programowy kursu "Kuźnia Kampanierów". Pomysłodawca Forum Geopolitycznego. Członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Klimatu i Środowiska (2019-2023). W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „zatrzymania świata”. Uzależniony od czytania papierowych książek i pieszych wędrówek. Motto życiowe: „Żyć to stawiać opór”.

twitter.com/Rafal_Gorski

facebook.com/obywatel.rafal.gorski

instagram.com/rafal_gorski

linkedin.com/in/rafalgorski

Czytaj teksty autora »

Sylwester Górski – zdjęcie profilowe

Sylwester Górski

Członek zarządu Stowarzyszenia Ligota Piękna, członek Stowarzyszenia Malin z Natury Zielony i innych organizacji. Inicjator akcji społecznych oraz współinicjator działań wolnościowych. Przedsiębiorca i absolwent Politechniki Wrocławskiej. Współautor projektów doradczych dla dużych i średnich podmiotów gospodarczych i izb gospodarczych. Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Miłośnik narciarstwa i strzelectwa.

Czytaj teksty autora »

Karolina Goś-Wójcicka – zdjęcie profilowe

Karolina Goś-Wójcicka

Politolożka, studiowała też socjologię (SGGW) oraz podyplomowo Gender studies (UW) i Gospodarkę społeczną (WSP TWP). Feministka i teoretyczka prac domowych. W Instytucie silnie związana z kampanią „Dom to praca”. Zawodowo zajmuje się badaniami ilościowymi organizacji trzeciego sektora.

Czytaj teksty autora »

Ilona Graczyk – zdjęcie profilowe

Ilona Graczyk

Absolwentka historii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMK w Toruniu. W czasie studiów zainicjowała akcję ,,Żyj w zgodzie z maseczką’’, która miała zachęcić studentów UMK do noszenia maseczki w czasie pandemii. Z zamiłowania mól książkowy, wielbicielka wszystkiego, co dziwne, ciekawe czy niecodzienne. W wolnym czasie lubi zajmować się tańcem i chodzić do kawiarni. Od niedawna działa również w social mediach, jako propagatorka ciekawych miejsc w Toruniu.

Czytaj teksty autora »

Gaja Gronostaj – zdjęcie profilowe

Gaja Gronostaj

Lingwistka z duszą artystki. Jako freelancer wiedzie życie eklektyczne: łączy miejskie z wiejskim. Wielbicielka Anglii, kawiarni, lasu. Joginka, łączniczka ze światami wyobraźni. Kultywuje nawyk studiowania poza studiami. Pisze felietony i wiersze, rysuje i maluje, rzeźbi i fotografuje. Wierzy, że piękno to najwyższa wartość. Prowadzi stronę „Chillingwistka".

facebook.com/chillingwistka

Czytaj teksty autora »

Antoni Grześczyk – zdjęcie profilowe

Antoni Grześczyk

Ekonomista, badał wpływ szkoły Kaleckiego na planowanie w Indiach Nehru. Współautor programu edukacyjnego Rynek pracy – instrukcja obsługi dla studentów uczelni wyższych. Okazjonalnie publicysta, stały współpracownik Magazynu Kontakt.

Czytaj teksty autora »

Thorvaldur Gylfason – zdjęcie profilowe

Thorvaldur Gylfason

Profesor ekonomii Uniwersytetu Islandzkiego. Jeden z 25 przedstawicieli wybranych do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2010 r., następnie wyznaczony przez Parlament na członka Rady Konstytucyjnej, przed którą stało zadanie spisania projektu nowej konstytucji. Projekt został dostarczony Parlamentowi w lipcu 2011 r. i zaakceptowany przez dwie trzecie obywateli, podczas referendum ogłoszonego przez Parlament w październiku 2012 r.

Czytaj teksty autora »

Ewelina Hallmann – zdjęcie profilowe

Ewelina Hallmann

Profesor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność: żywność ekologiczna. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej. Bada różne aspekty jakości surowców i produktów pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do ich odpowiedników z produkcji konwencjonalnej. Opracowuje i wdraża nowoczesne metody analizy żywności z uwzględnieniem najnowszych technik i wykorzystania sprzętu analitycznego. Interesuje się wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, Europie i na świecie oraz rozwojem wielofunkcyjnym obszarów wiejskich. Współrealizatorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz licznych prac popularyzacyjno-edukacyjnych. Autorka 230 naukowych i popularno-naukowych publikacji, z zakresu tematyki żywności ekologicznej, zawartości związków biologicznie czynnych w owocach i warzywach, wpływu rolnictwa ekologicznego na jakość żywności i zdrowie człowieka.

Czytaj teksty autora »

Konrad Hennig – zdjęcie profilowe

Konrad Hennig

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. Związany z Forum Prawo dla Rozwoju. Pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikowuje teksty naukowe oraz prowadzi zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego

Czytaj teksty autora »

Manuel Herrmann – zdjęcie profilowe

Manuel Herrmann

Kierownik polityki transportowej w Alpine Initiative. Jest to szwajcarskie stowarzyszenie, które w 1989 r. uruchomiło inicjatywę „W obronie regionu alpejskiego przed ruchem tranzytowym”, przyjętą 20 lutego 1994 r. przez większość szwajcarskich kantonów. Przekonuje do bardziej zrównoważonej polityki transportowej i przenoszenia ruchu towarowego na transport kolejowy. Jest członkiem zarządu Alpine Initiative, odpowiada za strategię rozwój organizacji.

Czytaj teksty autora »

Jack Humphrey – zdjęcie profilowe

Jack Humphrey

Dyrektor ds. Komunikacji Cyfrowej (D.O.D.O.) oraz gospodarz i producent podcastu „Rewilding Earth". W połowie lat 90. XX rozpoczął pracę nad rewitalizacją dzikiej przyrody w Stanach Zjednoczonych jako Dyrektor Wykonawczy Sky Island Alliance. Obecnie pracuje na stanowisku CEO w agencji Brick Road Media, zajmującej się projektowaniem cyfrowym i marketingiem z siedzibą w Midwest, obsługującej małe firmy i organizacje non-profit na całym świecie.

rewilding.org/jack-humphrey

Czytaj teksty autora »

Szymon Iwanowski – zdjęcie profilowe

Szymon Iwanowski

Przez lata nauczyciel akademicki i szkoleniowiec (problematyka etyczna, programów społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania oraz kodeksów etycznych), od dwunastu lat społecznie zaangażowany. Współtwórca społecznego domu kultury Miejsce Spotkań, inicjator działań grupy Społecznych Opiekunów Drzew w Łodzi. Koordynator Mapy Drzew Łodzi, wdzięczny z powodu pracy w najlepszym z możliwych zespole.

Czytaj teksty autora »

Dorota Jaczewska – zdjęcie profilowe

Dorota Jaczewska

Z wykształcenia kulturoznawca, pasjonatka zdrowego trybu życia, która obserwuje zmiany zachowań społeczeństwa w podejściu do zdrowego stylu życia, zastanawia się, czy jest on kolejnym trendem czy świadomym wyborem ludzi. Interesuje się wpływem zmian konsumpcjonizmu na rozwój społeczeństwa oraz jego skutkami.

Czytaj teksty autora »

Miłosz Jakubowski – zdjęcie profilowe

Miłosz Jakubowski

Radca prawny w Fundacji Frank Bold. Zajmuje się prawem ochrony środowiska, w szczególności tematyką prawnej ochrony powietrza i klimatu. Prowadzi szkolenia i kieruje pracą poradni zapewniającej pomoc prawną w sprawach dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Występuje jako pełnomocnik procesowy w precedensowych postępowaniach dotyczących ochrony powietrza, m.in. w jednej z pierwszych spraw o zadośćuczynienie za życie w smogu.

Czytaj teksty autora »

Łukasz Janeczko – zdjęcie profilowe

Łukasz Janeczko

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku politologia. Z Instytutem Spraw Obywatelskich związany od 2013 roku, początkowo jako wolontariusz, a później jako koordynator projektu. Następnie pełnił rolę kierownika merytorycznego w inicjatywie "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć", której celem było wprowadzenie w Polsce jednolitych przepisów dotyczących znakowania żywności "wolnej od GMO". Działa na rzecz promowania i rozwijania europejskiej kolei pasażerskiej w ramach międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych. Czas wolny poświęca lekturze książek związanych z geopolityką i bezpieczeństwem międzynarodowym, a także eksperymentom kulinarnym.

Czytaj teksty autora »

Małgorzata Jankowska – zdjęcie profilowe

Małgorzata Jankowska

Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała jako dziennikarka w gazecie regionalnej oraz ogólnopolskim tygodniku, związanym z branżą telewizyjną. Przygodę z Instytutem Spraw Obywatelskich rozpoczęła w 2014 roku. Najpierw jako wolontariuszka, a później współpracowniczka. Obecnie działa na rzecz Tygodnika Spraw Obywatelskich jako sekretarz redakcji, pomaga w kampanii wspierającej rady pracowników. W chwilach wolnych nadal zgłębia tematy związane ze starożytnością, traktując to jako porywające hobby. Lubi bliskie i dalekie podróże oraz ciekawe lektury. Za doskonałe do odprężenia uważa powieści sensacyjne.

Czytaj teksty autora »

Monika Jankowska Olejnik – zdjęcie profilowe

Monika Jankowska Olejnik

Mieszkanka Zduńskiej Woli. Współzałożycielka i jedno z ogniw Stowarzyszenia Zielona Wola działającego na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Właścicielka pracowni projektowej Mokosz Studio. Artystka, projektantka ogrodów, fotografka, redaktorka bloga ogrodniczego Ogrodowa Pasja. Na łamach tego ostatniego dzieli się z czytelnikami swoją miłością do ogrodów naturalistycznych i fascynacją procesem kompostowania.

Czytaj teksty autora »

Maria Jaraszek – zdjęcie profilowe

Maria Jaraszek

PR-owiec z zawodu i zamiłowania. Skończyła Media & Communication Studies na University of Wolverhampton oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów zrozumiała, że dziennikarstwo nie jest dla niej, więc zajęła się public relations. Doświadczenie zawodowe zbierała w instytucji państwowej i łódzkich agencjach PR. Koordynowała m.in. ogólnopolską kampanię edukacyjną 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Do Instytutu trafiła w 2010 roku jako stażystka - uczestniczka projektu Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich. Obecnie zajmuje się promocją, marketingiem i PR. Jest bezpośrednio związana z inicjatywą Obywatele decydują. Czas wolny spędza podróżując po stolicach Europy lub jako "plecaczek" motocyklisty – męża. Od dzieciństwa fanka Justina Timberlake'a :)

twitter.com/MariaJaraszek

Czytaj teksty autora »

Michał Jaraszek – zdjęcie profilowe

Michał Jaraszek

Z zawodu technik mechanik z zamiłowania informatyk lub na odwrót, jak kto woli. Osoba lubiąca poznawać i przyswajać nowe umiejętności. Motocyklowy wielbiciel polskich terenów. Swoją przygodę zawodową rozpoczynał jako „Iron Man” tzn. prasowacz, następnie przedstawiciel handlowy. Na szczęście po 2 latach uległo to zmianie. Współprace z organizacją rozpoczął po słowach „ja tu widzę tylko czarny ekran, mógłbyś na to spojrzeć?”. Aktualnie wspiera Nasz dział IT, spełniając nasze komputerowo-sieciowe zachcianki.

Michał Jarosławski – zdjęcie profilowe

Michał Jarosławski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat związany z trzecim sektorem, gdzie zajmował się zarządzaniem sportową organizacją pozarządową. 
W Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym oraz animatorem. Prywatnie kibic sportowy dyscyplin w wydaniu amerykańskim tj. koszykówka, futbol amerykański, baseball. W wolnej chwili od nałogowego śledzenia informacji ze świata sportu oddaje się lekturze powieści Stephena Kinga, Johna Grishama, Deana Koontza, muzyce, grze na bębnach djembe, zgłębianiu zagadnień z zakresu marketingu internetowego.

Czytaj teksty autora »

Filip Jędrzejczyk – zdjęcie profilowe

Filip Jędrzejczyk

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Optymista i marzyciel wierzący, że świat może być dobrym miejscem. Trzeba tylko zakasać rękawy i zmieniać go tu i teraz, gdzie każdy z nas jest w danej chwili. Miłośnik podróży, wypraw górskich i wyzwań w przekraczaniu swoich barier.

Czytaj teksty autora »

Michał Juszczak – zdjęcie profilowe

Michał Juszczak

Z wykształcenia kulturoznawca, z sektorem pozarządowym związany od 2009 r. W Instytucie od 2018 r. zaangażowany w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako doradca ogólny. Prywatnie wielbiciel kotów, jazzu i tenisa stołowego. Zwolennik pluralizmu, symetryzmu i światopoglądowej niekonsekwencji. Od urodzenia mieszka w Łodzi.

Czytaj teksty autora »

Bogusław Kaczmarek – zdjęcie profilowe

Bogusław Kaczmarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, był posłem na Sejm II kadencji z ramienia Unii Pracy. Jego społecznikowska działalność dotyczyła też zagadnień związanych z edukacją finansową.

Czytaj teksty autora »

Joanna Kądziołka – zdjęcie profilowe

Joanna Kądziołka

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, działającego na rzecz bezodpadowego stylu życia. Pomysłodawczyni i koordynatorka Festiwalu Zero Waste oraz kampanii edukacyjnej "Wrzucam. Nie wyrzucam", postulującej wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce.

Czytaj teksty autora »

Łukasz Kamiński – zdjęcie profilowe

Łukasz Kamiński

Działacz ekologiczny i rowerowy, weteran łódzkich ruchów miejskich, miłośnik zieleni miejskiej i ekologicznego ogrodnictwa. Kierownik projektu „Miasto w Ruchu” realizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich. Jako autor artykułów, współpracuje także z Just Transition Magazine oraz z Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie.

Czytaj teksty autora »

Kamil Kamiński-Stępak – zdjęcie profilowe

Kamil Kamiński-Stępak

Zaangażowany politycznie i społecznie młody człowiek z pokolenia tzw. „milenialsów”. Nie boi się próbować czegoś nowego. W zaciszu czterech ścian z chęcią pokontempluje dobrą muzykę i uruchomi konsolę do gier.

Czytaj teksty autora »

Agnieszka Kantaruk – zdjęcie profilowe

Agnieszka Kantaruk

Autorka jest dziennikarką i fotoreporterką. W przeszłości związana przez wiele lat z redakcją „Dziennika Polskiego”. Publikowała między innymi w magazynach „Poznaj Świat”, „Forbes”, „Tygodnik Powszechny”. Stała współpracowniczka agencji fotograficznej BE&W. Obecnie zbiera materiały do reporterskiej książki na temat zanieczyszczenia hałasem w Polsce i popularyzuje to zagadnienie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

facebook.com/coraz.glosniej

Czytaj teksty autora »

Renata Kazimierczak – zdjęcie profilowe

Renata Kazimierczak

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; doktor nauk rolniczych w zakresie technologia żywności i żywienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW. Od 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu jakości żywności ekologicznej w porównaniu do żywności konwencjonalnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, o tematyce dotyczącej żywności i żywienia oraz rolnictwa ekologicznego. Współrealizator projektów popularyzacyjno-edukacyjnych dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, finansowanych przez fundację Grassroots.

Jacek Kiełbasiński – zdjęcie profilowe

Jacek Kiełbasiński

Pochodzi z Poznania. Ukończył technikum samochodowe. W latach 2005-2019 przebywał na emigracji w Irlandii. Specjalista w programowaniu i obsłudze maszyn CNC. Po powrocie do Polski podjął zatrudnienie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na stanowisku kierownika prototypowni mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Prywatnie wierzący, że gospodarka może rozwijać się w harmonii z naturą, wymaga to odpowiednich decyzji i rezygnacji z zysku ponad inne wartości.

Czytaj teksty autora »

Jan Kinal – zdjęcie profilowe

Jan Kinal

CEO w agencji marketingowej Setugo.pl, założyciel platformy do zamawiania treści opartych na sztucznej inteligencji gieldatekstow.ai. Z marketingiem internetowym związany zawodowo od 2009 roku. Prywatnie pasjonat historii najnowszej i podróży.

linkedin.com/in/jankinal

Czytaj teksty autora »

Patrycja Kita – zdjęcie profilowe

Patrycja Kita

Absolwentka filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowo Public relations. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Koordynatorka kampanii edukacyjnej Kaucja wraca. Zakochana w idei systemu kaucyjnego odkąd pierwszy raz stanęła przed urządzeniem “zjadającym” opakowania po napojach w niemieckim supermarkecie w 2003 roku. Mama dwójki dzieci, ciągle w drodze.

Czytaj teksty autora »

Christian Kobluk – zdjęcie profilowe

Christian Kobluk

Eseista i były specjalista ds. praw uchodźców. W 2022 r. ukazał się zbiór jego esejów pt. „Zapiski czarnego Polaka". Współpracował z „Kongresami", „Nowym Obywatelem" czy anglojęzycznym „Ecosprinterem". Czynny uczestnik licznych konferencji i paneli dyskusyjnych, m.in. panelu Migranci w Polsce — prawo i doświadczenia na Zgromadzeniu Ogólnym Cooperation and Development Network Eastern Europe w Warszawie czy Populism. Not only a local phenomenon organizowanego przez Democratech Israel.

Czytaj teksty autora »

Natalia Kobza – zdjęcie profilowe

Natalia Kobza

Radomianka mieszkająca w Warszawie, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu w Kolonii. Zajmuje się rozwojem innowacji, nowych technologii i wspieraniem polskich firm w internacjonalizacji. Autorka raportów dot. tematyki miejskiej m.in. „Miasto Świadome”, „Technologia w służbie mieszkańcom”. Czas wolny spędza w teatrze bądź na wolontariatach.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Kolczyńska – zdjęcie profilowe

Magdalena Kolczyńska

Absolwentka prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Międzynarodowego Prawa Praw Człowieka na Uniwersytecie w Lund oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Działa w ramach sieci aktywistycznej Humanity in Action. W ramach grantu NCN bada świadomość konstytucyjną obywateli i jej wpływ na postrzeganie wartości europejskich.

Czytaj teksty autora »

Patrycja Kołomańska-Denys – zdjęcie profilowe

Patrycja Kołomańska-Denys

Absolwentka historii oraz promocji sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zdobywała w łódzkich instytucjach kultury oraz w sektorze prywatnym. Z Instytutem związana od 2012 r., gdzie działa m.in. w inicjatywach Centrum KLUCZ i Centrum Wspierania Rad Pracowników. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z mediami, marketingiem i kulturą. Poszukiwaczka nowych trendów, zafascynowana niestandardowymi formami komunikacji takimi jak ambient media. Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, whisky słodowych i aktywnego spędzania czasu. Pełna wewnętrznej energii oraz zapału do działania.

Czytaj teksty autora »

Justyna Koń – zdjęcie profilowe

Justyna Koń

Pochodzi z Wrocławia, mieszka w Warszawie. Tworzy na Instagramie, zajmuje się fotografią, dla niej głównym punktem odniesienia jest człowiek i otaczająca go rzeczywistość. Obserwuje to, co dzieję się w sztuce i kulturze. Poprzez pisanie dostrzega więcej, niuansuje rzeczywistość. Przepada za otwartością doznań.

Czytaj teksty autora »

Lena Konończuk – zdjęcie profilowe

Lena Konończuk

Urodzona w 2011 r. uczennica szkoły podstawowej nr. 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie. Należy do szkolnego koła dziennikarskiego, gdzie przeprowadza wywiady z nauczycielami i pisze recenzje filmów. W wolnym czasie lubi czytać, uczyć się języków obcych, rysować i pisać. Marzy, by w przyszłości zostać reporterką przeprowadzającą wywiady i nagrywającą reportaże w różnych krajach. Najbardziej lubi spędzać czas we własnym pokoju, czytając książki przy akompaniamencie szumu deszczu i ulubionej muzyki.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Korzempa – zdjęcie profilowe

Krzysztof Korzempa

Od urodzenia mieszka w Sulejówku. Absolwent AWF w Warszawie, filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego oraz języka angielskiego. Skończył także I Siedlecką Szkołę Ekonomii Społecznej (FRSO), Szkołę Działań Strażniczych (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Kuźnię Kampanierów, cykl szkoleń Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu (BORIS), kurs Podstawy Prowadzenia Organizacji Pozarządowej (Fundacja SYNAPSIS), program szkoleniowy Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (Ruch Społeczno-Ekologiczny) oraz cykl szkoleniowy Działaj Zgodnie z Prawem (Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna). Założył i przez pięć lat prowadził Polską Fundację Przeciwko Nepotyzmowi. Autor kilkunastu opublikowanych artykułów na temat nepotyzmu w administracji publicznej. Członek Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek. Uczestnik licznych konferencji i debat o tematyce związanej z polityką, dostępem do informacji publicznej, ekonomią społeczną i sprawiedliwością społeczną.

Czytaj teksty autora »

Monika Kotulak – zdjęcie profilowe

Monika Kotulak

Jest biolożką, zajmuje się ochroną przyrody, edukacją przyrodniczą w terenie, przybliżaniem ludzi do natury i chce być mediatorką w konfliktach ekologicznych. Pracowała w kilku organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą, zawsze w służbie Matki Ziemi. Skończyła prestiżowy kurs Klaus Toepfer Fellowship w Niemczech, gdzie studiowała najnowsze trendy ochrony przyrody i w ramach własnego projektu badała obszary dzikie w Polskich Parkach Narodowych i rezerwatach przyrody. Mieszka na Ukrainie, gdzie pracuje na rzecz ukochanych Karpat. Głęboko wierzy, że #DzikieJestPiękne i nie waha się o tym mówić. Cały wolny czas spędza w górach i na skałach.

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Kowalewska-Wójcik – zdjęcie profilowe

Aleksandra Kowalewska-Wójcik

Zawodowo nauczyciel z ponad dwudziestoletnim stażem, a także przedsiębiorca. W szerszej perspektywie edukator, organizator, animator od lat młodzieńczych. Od 2018 realizuje się jako społecznik w dzielnicowym Domu Sąsiedzkim, któremu prezesuje od 2019, dzięki zaufaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku. Dodatkowo radna w radzie dzielnicy, gdzie przewodniczy komisji ds. Edukacji i Kultury. Działa na rzecz swojej społeczności od wielu lat, animuje życie kulturalno-edukacyjne, wspiera mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów.

edu-glob.wixsite.com/kursy/aleksandra-kowalewska-wojcik

Czytaj teksty autora »

Dominik Kowalski – zdjęcie profilowe

Dominik Kowalski

Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank S.A., wieloletni pracownik bankowy, biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, szkoleniowiec, prelegent konferencji branżowych. Poza pracą szerokie spektrum zainteresowań, z wyraźnym akcentem na muzykę elektroniczną.

Czytaj teksty autora »

Maciej Kozakiewicz – zdjęcie profilowe

Maciej Kozakiewicz

Zajmuje się ekorozwojem, etyką i odpowiedzialnością biznesu, wartościową edukacją, zmianami klimatu, zdrowym stylem życia. Najbliżej mu do idei przedsiębiorczości społecznej zmieniającej świat. W 2002 roku obronił doktorat z zarządzania. Po ponad 20 latach studiów ekonomicznych, pracy na uczelni oraz w kilku organizacjach pozarządowych w 2013 r. założył własną firmę i stworzył przewodnik po miejscach witalnych (polskawitalna.pl): Letnie i Zimowe Festiwale Witalne dla rodzin oraz warsztaty dla ojców i synów Lato Leśnych Ludzi. Wciąż eksperymentuje z sukcesem z nowymi ofertami jak choćby Weekend Japoński. Więcej: www.slowjogging.run, www.slowjogging.eu

Czytaj teksty autora »

Agata Kozakow – zdjęcie profilowe

Agata Kozakow

Obserwatorka rzeczywistości, podróżniczka, pasjonatka starożytnych języków, odkrywczyni świata duchowego. Nieustraszona obrończyni zwierząt. Zawsze staje po stronie słabszych. Z wykształcenia egiptolog i socjolog.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Kozik – zdjęcie profilowe

Magdalena Kozik

W 2019 r. ukończyła studia prawnicze na UMCS w Lublinie. W tym samym roku zaczęła studiować Choreografię i techniki tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Pracuje jako protokolant sądowy. W wolnym czasie jest tancerką, choreografem i pedagogiem tańca. Mieszka w Lublinie, jednak z pochodzenia i w sercu jest góralką.

Czytaj teksty autora »

Agnieszka Krawczyk – zdjęcie profilowe

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Aleksandra Kryska – zdjęcie profilowe

Aleksandra Kryska

Absolwentka filologii polskiej (UG) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (UAM). Podczas studiów działała jako korektor w gazecie studenckiej „Fenestra". Od ponad 2 lat zajmuje się posprzedażową obsługą klientów biznesowych, jednak wciąż ciągnie ją do pracy z tekstem. Lubi pracę z ludźmi. Cechuje ją przede wszystkim empatia i chęć pomocy, nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Prywatnie miłośniczka literatury pięknej, roślin doniczkowych, zumby i psów.

Czytaj teksty autora »

Michał Krzykawski – zdjęcie profilowe

Michał Krzykawski

Filozof, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor i współautor wielu prac z zakresu filozofii techniki, filozofii społecznej i teorii krytycznej. Ostatnio opublikowane prace: „Konieczna bifurkacja. »Nie ma alternatywy«” (redakcja Bernard Stiegler i Kolektyw Internacja, Katowice 2023) oraz „Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?” (redakcja Jerzy Hausner, Michał Krzykawski, Warszawa 2023).

Czytaj teksty autora »

Agnieszka Krzyżak-Pitura – zdjęcie profilowe

Agnieszka Krzyżak-Pitura

Założycielka i prezeska Fundacji Rodzic w mieście, wiceprezeska zarządu IV kadencji Kongresu Ruchów Miejskich. Działa na rzecz miast dobrych do życia dla rodzin z dziećmi, miast demokratycznych i miast praw człowieka. Zajmuje się rozwojem koncepcji „szkolnych ulic” i „ulic dla dzieci” jako narzędzia realizowania polityk miejskich z obszaru zrównoważonej mobilności, czystego powietrza, włączenia społecznego.

Czytaj teksty autora »

Piotr Krzyżaniak – zdjęcie profilowe

Piotr Krzyżaniak

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Krajowej i Zespołu ds. Prawnych OZZ Inicjatywa Pracownicza, prawnik związku zawodowego OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Czytaj teksty autora »

Kuba – zdjęcie profilowe

Kuba

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej, programista, od pewnego czasu zainteresowany tematyką negatywnego wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych na zdrowie. Autor artykułów na temat PEM na stronie https://raforest.com/ oraz wywiadów z ekspertem Instytut Spraw Obywatelskich Pawłem Wypychowskim

raforest.com

Czytaj teksty autora »

Adrianna Kucharska – zdjęcie profilowe

Adrianna Kucharska

Studentka ostatniego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W Instytucie debiutuje przed szerszym gronem odbiorców, zmieniając jednocześnie formę wypowiedzi z analiz teoretycznoliterackich na felietony i reportaże. Prywatnie zainteresowana filmem i sztuką współczesną. W wolnych chwilach najbardziej lubi podróżować, najlepiej w miejsca oddalone od miejskiego zgiełku.

Czytaj teksty autora »

Arkadiusz Kups – zdjęcie profilowe

Arkadiusz Kups

Oficer rezerwy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i studiów cywilnych na Akademii Obrony Narodowej. Zaczynał w elitarnej jednostce specjalnej – 1 Batalionie Szturmowym w Dziwnowie. Następnie trafił do 56 Kompanii Specjalnej w Szczecinie, jednostce przeznaczonej do działań specjalnych i dywersyjnych, w której został szefem szkolenia. Po rozwiązaniu 56 Kompanii Specjalnej i innych podobnych struktur w kraju, trafił do 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. W latach 90. opracował i wdrażał w Wojsku Polskim System Combat 56, program walki kontaktowej przeznaczony do szkolenia jednostek specjalnych i rozpoznawczych.

Czytaj teksty autora »

Piotr Kuropatwiński – zdjęcie profilowe

Piotr Kuropatwiński

Doktor ekonomii, emerytowany wykładowca polityki gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie ekspert polityki rowerowej Polskiej Unii Mobilności Aktywnej. Uczestnik 17 międzynarodowych konferencji planowania rowerowego Velo-City oraz 8 Kongresów Mobilności Aktywnej w Gdańsku. W latach 2010-2015 wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów. Główny redaktor „Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego Województwa Pomorskiego (Zielonej Księgi)”, współautor Planów Zrównoważonej Mobilności Gdyni i Gdańska, a także Studium Zrównoważonej Mobilności Sopotu.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Kurpiecki – zdjęcie profilowe

Krzysztof Kurpiecki

Specjalista od pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz wyszukiwania partnerów biznesowych i zakupów międzynarodowych. Dyplomowany elektryk, piarowiec i ekonomista. Edukator – podstawy programowania sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych. Hobby: psychologia społeczna, socjobiologia, futurologia i chodzenie po lasach. Całe życie czyta i słucha, czasem coś krótkiego napisze.

Czytaj teksty autora »

Weronika Kursa – zdjęcie profilowe

Weronika Kursa

Z wykształcenia romanistka, zafascynowana literaturą. Ulubiony pisarz i dziennikarz: Albert Camus. W ślad za nim powtarza „buntuję się, więc jesteśmy”. W pracy magisterskiej podjęła temat obrazu człowieka współczesnego wobec absurdu (wyznaczanego czy to przez konwencje społeczne narzucane jednostce, czy to przez systemy polityczne i mass media, czy wreszcie po prostu przez drugiego człowieka…). Ulubione słowo: wolność. A z bardziej „przyziemnych” hobby: mocna gorzka herbata, fotografia analogowa, filmy z Cybulskim, podróże.

Czytaj teksty autora »

Filip Lamański – zdjęcie profilowe

Filip Lamański

Redaktor Naczelny portalu Obserwator Gospodarczy, współpracownik Fundacji Instrat oraz członek Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej. Dziennikarz, który za priorytet stawia sobie poprawę jakości debaty publicznej oraz dba o zachowanie najwyższych standardów w dziennikarstwie.

Czytaj teksty autora »

Ronald Lasecki – zdjęcie profilowe

Ronald Lasecki

Politolog, tłumacz, publicysta, komentator wydarzeń politycznych. Publikował na łamach „Nowej Geopolityki”, „Myśli Polskiej”, „Opcji na Prawo”, „Templum Novum”, „Reakcjonisty” i „Polityki Narodowej”, a także na łamach portali internetowych związanych z prawicą oraz poświęconych geopolityce i stosunkom międzynarodowym. Autor artykułów i przekładów publikowanych w pracach zbiorowych wydawanych przez Instytut Geopolityki, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych oraz Wydawnictwo Revolta. Komentator i prelegent w Centrum Edukacyjnym Powiśle.

Czytaj teksty autora »

Mariusz Ławnik – zdjęcie profilowe

Mariusz Ławnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo specjalista ds. finansów, Aktualnie zatrudniony jako doradca biznesowy w Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich. Wcześniej 14 lat w bankowości jako specjalista od kredytów dla firm i kredytów mieszkaniowych oraz 1 rok jako specjalista ds. finansów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Praktyk i entuzjasta zwiększania partycypacji pracowniczej, aktywnego udziału strony społecznej w przedsiębiorstwach, jeden z inicjatorów próby zmiany przepisów prawa pracy dot. szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego i pierwszy Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank S.A. (2021-2022), członek Rady Pracowników mBank S.A.(kadencja 2019-2021).

Czytaj teksty autora »

Marek Lechowski – zdjęcie profilowe

Marek Lechowski

Z wykształcenia geograf, o specjalności hydrografia, meteorologia i klimatologia. Ukończył ten kierunek na UMCS w Lublinie. Z zawodu manager, który specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw i zakupami. Z racji wykonywanego zawodu podróżował między innymi do: USA, Chin, Rosji, Ukrainy i oczywiście do krajów Europy Zachodniej. Z zamiłowania pisarz i naukowiec amator. Obszary zainteresowań: filozofia, psychologia społeczna, demografia, astronomia, futurologia. Autor książek: "Oscar i Ja" (biografia Oscara Wilde’a), "Korporacja Przemysł Papierosy i Mateusz z Wąsami" (powieść przemysłowa) oraz "Czy jest nas za dużo?" (książka popularnonaukowa). Dużo podróżuje po Polsce. Ulubione miasta: Warszawa, Olsztyn, Poznań, Jelenia Góra.

Czytaj teksty autora »

Oleksii Lionchuk – zdjęcie profilowe

Oleksii Lionchuk

Ukończył studia magisterskie na kierunku historia w Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Równem. Przez 7 lat pracował na Ukrainie jako nauczyciel historii, filozofii i politologii w szkołach podstawowych i podyplomowych. Od 2014 roku jest doktorantem w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowaniami badawczymi są kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, relacje polsko – ukraińskie w XX wieku, historia Europy Środkowej i Wschodniej oraz geopolityka. Pod kierunkiem promotora dr. hab. Piotra Mikietyńskiego pisze rozprawę doktorską Społeczeństwo obywatelskie w Polsce i Ukrainie (1989 - 2010) – studium społeczno-polityczne.

Czytaj teksty autora »

Katarzyna Lisowska – zdjęcie profilowe

Katarzyna Lisowska

Dr hab. Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma tytuł doktora habilitowanego w specjalności biologia medyczna. Pracuje jako biolog molekularny, na stanowisku profesora, w dziale badawczym Centrum Onkologii w Gliwicach. Jest także członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska w kadencji 2010-2014.

Paulina Lota – zdjęcie profilowe

Paulina Lota

Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kampanierka, aktywistka od lat zaangażowana w akcje na rzecz ochrony cennych przyrodniczo terenów Polski. W Instytucie zajmowała się tematyką gazu łupkowego, prawa geologicznego i górniczego oraz legislacją przepisów dotyczących węglowodorów niekonwencjonalnych. Ponadto działała w ramach inicjatyw „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”, TTIP i CETA. Prywatnie wielbicielka kina i literatury skandynawskiej. Kochająca spokój choleryczka. Wyznaje dewizę, że jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można.

twitter.com/paulinalota

Czytaj teksty autora »

Magdalena Madzia – zdjęcie profilowe

Magdalena Madzia

Bielszczanka, działaczka związkowa, wieloletnia członkini rad pracowniczych oraz społeczna inspektorka pracy. Zawodowo związana z prawem pracy. Zakochana w Bielsku-Białej od lat studenckich i od tego czasu aktywna obywatelka na rzecz lokalnej społeczności. Od 2016 roku właścicielka parasolki w regularnym użyciu. Działaczka Inicjatywy "STOP spalarni śmieci w Bielsku-Białej".

Czytaj teksty autora »

Jakub Majewski – zdjęcie profilowe

Jakub Majewski

Analityk i specjalista w zakresie logistyki, rozwoju systemów transportowych oraz inwestycji infrastrukturalnych. Adiunkt w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 roku zawodowo związany rynkiem kolejowym m.in. jako członek zarządów i rad nadzorczych przewoźników kolejowych, menedżer. Od 2014 roku prezes Fundacji „Pro Kolej”. Autor i recenzent kilkudziesięciu opracowań analitycznych, projektów badawczych, studiów wykonalności oraz aktów prawnych. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Czytaj teksty autora »

Wojciech Makowski – zdjęcie profilowe

Wojciech Makowski

Trener, moderator, w latach 2008-2015 koordynator kampanii społecznych na rzecz zrównoważonego transportu w Instytucie Spraw Obywatelskich („Miasto w ruchu”, „Tiry na tory”). Aktywista rowerowy, członek władz stowarzyszenia „Miasta dla Rowerów”. W 2013 roku przeprowadził audyt w Gdyni. Ściśle współpracuje z czołówką europejskich ekspertów BYPAD.

Czytaj teksty autora »

Aleksander Małkiewicz – zdjęcie profilowe

Aleksander Małkiewicz

Społecznik, absolwent wydziału ekonomiczno-społecznego (kierunku gospodarka miejska) SGPiS i studiów dziennikarskich UW. Spółdzielczością zajmuje się zawodowo od 1978 roku, były członek rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnoty, prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielców Nasze Mieszkania, występujący w obronie praw spółdzielców i właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych.

Czytaj teksty autora »

Weronika Mańczak – zdjęcie profilowe

Weronika Mańczak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, lektorka języka polskiego jako obcego. Interesuje ją język oraz opisywanie za jego pomocą ludzkich historii. Nałogowo słucha muzyki, a wolne chwile spędza na sali tanecznej.

Czytaj teksty autora »

Paweł Marczak – zdjęcie profilowe

Paweł Marczak

Z wykształcenia politolog, który już w szkolnej ławce wiedział, że polityka międzynarodowa z pasji stanie się zawodową ścieżką. Odbył praktyki w Regionalnym Biurze Województwa Łódzkiego w Brukseli, gdzie poznał zasady funkcjonowania funduszy unijnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych m.in. wygłosił referat pt. „Nord Stream 2 jako wyzwanie dla architektury bezpieczeństwa energetycznego w Europie” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersyteckie Dni Dyplomacji zorganizowanej przez Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2019-2021 konsultant, a następnie koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich. W wolnym czasie realizuje się jako kucharz, sięga po literaturę faktu oraz nałogowo ogląda skandynawskie seriale polityczne i kryminalne.

Czytaj teksty autora »

Bernard Margueritte – zdjęcie profilowe

Bernard Margueritte

Dziennikarz i publicysta, prezes International Communications Forum, organizacji zajmującej się problematyką mediów i środków przekazu. W 1965 r. rozpoczął pracę w dzienniku „Le Monde”, w latach 1966-1970 był jego korespondentem w Polsce. W 1971 r. władze komunistyczne nakazały mu opuszczenie Polski. Przeniósł się do Wiednia. W latach 1975-1977 pracował na Uniwersytecie Harvarda. Do Polski wrócił w 1977 r., wciąż w roli korespondenta francuskiej prasy i radia. W latach 1993-1994 pracował w Centrum Studiów Rosyjskich i Centrum na rzecz Prasy i Polityki Uniwersytetu Harvarda. Opublikował wiele artykułów w „Le Monde”, „Le Figaro”, „Politique Etrangere”. Jest współautorem książki o Austrii oraz publikacji „Planification in Eastern Europe”. Na Harvardzie napisał opracowanie „The New Central Europe: the difficult birth of a free press”.

Justyna Matusiak – zdjęcie profilowe

Justyna Matusiak

W Instytucie zajmuje się animacją w Centrum KLUCZ. Z wykształcenia socjolog. Absolwentka programu Liderzy PAFW. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2008 r. Wtedy odkryła, że Tolkien miał rację, a hobbici istnieją naprawdę. Udział w projekcie związanym z tworzeniem wiosek tematycznych spowodował, że spojrzała na wieś na nowo. Zaczęła organizować pierwsze gry terenowe w gminie Piątek, skąd pochodzi. Przez kilka lat pracowała wspierając Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i grupy młodzieżowe. Na rok wyjechała do Warszawy, gdzie pracowała w Akademii Rozwoju Filantropii jako koordynatorka jednego z największych programów grantowych w Polsce. Prywatnie - wiejski człowiek. Poza wsią, lubi góry, pomidorową z ryżem i śpiewać w samochodzie. Ze względu na to, że potrafi prosto i dobitnie formułować swoje myśli, najtrudniejsza jest dla niej dyplomacja. Nadal lubi Tolkiena.

idzztasilaktoramasz.pl

Czytaj teksty autora »

Mirosław Matyja – zdjęcie profilowe

Mirosław Matyja

Politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktoraty: w Polsce, Szwajcarii, Wlk. Brytanii, we Włoszech i w Indiach. Mirosław Matyja jest profesorem na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, na Selinus University w Bolonii we Włoszech oraz na Indian Management School and Research Centre w Mumbaju w Indiach. Jest również honorowym profesorem na Logos International University w Miami w USA. Badacz funkcjonalności i dysfunkcjonalności demokracji bezpośredniej w Szwajcarii i zwolennik wprowadzenia w Polsce elementów tej wersji demokracji. Autor hasła polska semidemokracja. Z zamiłowania alpinista i badacz najnowszej historii Polski.

Czytaj teksty autora »

Rafał Matyja – zdjęcie profilowe

Rafał Matyja

Politolog, publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 1997–2000 redaktor „Kwartalnika Konserwatywnego” i wykładowca SGH. Po 2000 roku wykładowca WSB-NLU w Nowym Sączu i dziekan Wydziału Studiów Politycznych na tej uczelni. W latach 2012–2014 pracował w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, a w latach 2014–2019 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Krakowie. Autor hasła IV Rzeczpospolita. Ostatnio wydał „Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej” (Karakter, Kraków 2018), „Wybory 2014–2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczpospolitej” (wspólnie z Błażejem Sajdukiem, OMP-WSIiZ, Kraków – Rzeszów 2016). Mieszka w Bielsku-Białej.

Czytaj teksty autora »

Bartosz Mazur – zdjęcie profilowe

Bartosz Mazur

Doktor nauk ekonomicznych, ekonomista transportu, specjalizujący się w zagadnieniach przewozów pasażerskich, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownik samorządowy, wykładowca, autor i współautor ponad 60. opracowań branżowych, uczestnik projektów doradczych dla podmiotów publicznych i gospodarczych, na co dzień użytkownik transportu publicznego.

Czytaj teksty autora »

Lech Mergler – zdjęcie profilowe

Lech Mergler

Aktywista miejski z Poznania, z zawodu inżynier, potem wydawca i publicysta. Współtwórca stowarzyszeń My-Poznaniacy i Prawo do Miasta. Współorganizator Kongresu Ruchów Miejskich w 2011 r. w Poznaniu, prezes zarządu KRM w latach 2016-2019.

Czytaj teksty autora »

Dorota Metera – zdjęcie profilowe

Dorota Metera

Od 2002 r. Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. – jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a od 2022 r. – członkiem Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2014 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska, a od 2016 r. – członkiem 49Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Akredytacji IOAS (International Organic Accreditation Service), a od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM Organics Europe (International Federation of Organic Agriculture Movements). Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego. Od ponad 35 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym oraz aspektami ochrony środowiska w rolnictwie. W 2009 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Michalska – zdjęcie profilowe

Magdalena Michalska

Historyczka sztuki i italianistka, nauczycielka języków i edukatorka sztuki. Prywatnie interesuje się zrównoważonym rozwojem, ekologią i aktywizmem klimatycznym. W wolnym czasie gotuje i czyta poezję.

Czytaj teksty autora »

Joanna Miecznikowska – zdjęcie profilowe

Joanna Miecznikowska

Absolwentka architektury i urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych na kierunku malarstwo i rysunek w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zawodowo związana z architekturą, kontynuuje zainteresowania technikami tradycyjnymi w wolnym czasie. Ponadto interesuje się zrównoważonym transportem, uspokojeniem ruchu w miastach oraz wprowadzaniem udogodnień dla pieszych i rowerzystów. Autorka pierwszego parkletu w Polsce oraz projektów organizacji ruchu na obszarach stref tempo 30 w Łodzi.

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Leszek Mindur

Profesor wyższych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Jest wieloletnim członkiem Komitetu Transportu PAN. Przez wiele lat kierował przedsiębiorstwami i ogólnokrajowymi organizacjami transportowymi, a także dużymi zespołami badawczymi w sferze transportu. Łączenie wątku teoretycznego z utylitarnym znalazło również swój wyraz w publikacjach naukowych Jest autorem i inicjatorem licznych prac naukowo-badawczych. Do znaczących jego publikacji naukowych należą m.in.: Technologie w transporcie samochodowym (1990), Metody techniki i technologie transportu w budownictwie (1992), Marketing w transporcie (1997), drugie wydanie 2004, Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce (2000) (redaktor), Współczesne technologie transportowe (2002) (redaktor), drugie wydanie zaktualizowane i rozszerzone 2004. Prof. Leszek Mindur jest cenionym specjalistą w zakresie transportu, zajmującym się zagadnieniami ekonomiki i technologii transportu oraz logistyki i marketingu.

Czytaj teksty autora »

Paweł Mościcki – zdjęcie profilowe

Paweł Mościcki

Pisarz i filozof, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek redakcji kwartalnika „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015), Foto-konstelacje. Wokół Marka Piaseckiego (2016), Migawki z tradycji uciśnionych (2017), Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości (2017), Lekcje futbolu (2019), Azyl (2022) Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego (2022). Jest też autorem bloga: pawelmoscicki.net.

Czytaj teksty autora »

Urszula Mrozowska – zdjęcie profilowe

Urszula Mrozowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomiczno-Społecznym. Ukończyła studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro”. Od 2006 roku pracuje w projektach wspófinansowanych ze środków unijnych jako koordynator projektu, asystent koordynatora, specjalista ds. rozliczania projektów, ewaluator. Ukończyła kursy m.in.: kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, z zakresu księgowości i księgowości projektowej, coachingu przedsiębiorczości. Uzyskała tytuł Specjalisty Partnerstwa Lokalnego. Równocześnie przez lata prowadziła działalność gospodarczą specjalizującą się w produkcji kopii ikon na rynek włoski i amerykański. W Instytucie jest koordynatorem administracyjno-finansowym projektów i doradcą kluczowym w OWES Instytutu Spraw Obywatelskich. Jest osobą spokojną, odpowiedzialną, wnikliwą, bezkonfliktową lubi cyferki i konkretne zadania. Kocha zwierzęta. Prywatnie jest opiekunem dwóch podrzuconych kotów rudego i białego oraz suni, która trafiła do niej z interwencji. Lubi wszystko co stare i piękne: meble, bibeloty, obrazy, biżuterię i inne rzeczy mające duszę, które ktoś kiedyś stworzył ręcznie.

Maciej Muskat – zdjęcie profilowe

Maciej Muskat

Były dyrektor Greenpeace Polska, członek Rady Programowej Greenpeace w Unii Europejskiej. Jego główną pasją jest ochrona środowiska i zmiana paradygmatu, który zniszczenie środowiska napędza. W Polsce prowadził kampanie związane z ochroną bioróżnorodności (np. Rospuda) oraz zmianą klimatu i sposobów produkcji energii. W Azji koordynował kampanie Greenpeace International mające na celu ograniczanie rolnictwa przemysłowego i promowanie takiego modelu produkcji żywności, które nie niszczy ludzi i przyrody. Dzięki pracy z organizacjami pokojowymi na terenach okupowanych Palestyny zdobył doświadczenie i umiejętności działania w rejonach konfliktu. Brał udział w tworzeniu kilku niezależnych mediów w Polsce, publikował w wielu pismach i portalach, głównie na tematy związane z szeroko pojętą ekologią, pokojem i mediami. W wolnych chwilach wspina się, czyta albo uprawia rośliny, jeśli akurat ma dostęp do kawałka ziemi.

Aleksandra Mysłek – zdjęcie profilowe

Aleksandra Mysłek

Absolwentka dziennikarstwa, studentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Zakochana w Łodzi, książkach Hanny Krall i muzyce Ewy Demarczyk - kolejność nieprzypadkowa.

Czytaj teksty autora »

Małgorzata Nadolska – zdjęcie profilowe

Małgorzata Nadolska

Absolwentka Zespołu Szkół Energetycznych w Łodzi i Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych – kierunek: zarządzanie europejskie. Od wielu lat pracownik firmy inwestycyjno - budowlanej na stanowisku: specjalista d/s finansów. W latach 2006-2017 redaktor naczelny i muzyczny radia internetowego (specjalizacja jazz i rock). W Instytucie od lutego 2019 roku jako wolontariusz przy organizacji i działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Od września 2019 zaangażowana w działania OWES Centrum KLUCZ jako indywidualny doradca przedsiębiorstwa społecznego. Lubi odkrywanie muzycznych dróg, otwarta na nowe dźwięki. W wolnym czasie podróżuje po Polsce i Europie, sięga po literaturę science-fiction i kryminały. Wieczory zimowe spędza oglądając filmy o tematyce historycznej i fantastycznej.

Hanna Nadolska – zdjęcie profilowe

Hanna Nadolska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku logistyka. Wolontariuszka na polskich festiwalach muzycznych i filmowych. Rok bez koncertów uznaje za rok stracony. Od 7 lat związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i festiwalem Pol'and'Rock. Była redaktor naczelna ds. promocji w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. W Instytucie zajmowała się promocją, głównie przy projekcie Obywatele Decydują. Prowadziła także konto Instytutu na Instagramie. Amatorka podróży po Polsce i Europie. Wieczory lubi spędzać z herbatą i dobrym serialem.

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Marta Niemczyk

Łodzianka na emigracji w Warszawie z mocnym postanowieniem powrotu; tłumaczka, wieczna studentka, obecnie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Od czterech lat angażuje się w lokalne inicjatywy na rzecz przyrody w Polsce, Portugalii i w Czechach. Nie lubi kultury oburzenia, oddawania autonomii za bezcen i poglądów nabywanych w pakietach. Lubi poznawać nikomu nieznane historie kobiet, podziwiać Bałtyk, fotografię przyrodniczą, sporty walki i horrory klasy B.

Czytaj teksty autora »

Urszula Niziołek-Janiak – zdjęcie profilowe

Urszula Niziołek-Janiak

Instytut Działań Samorządowych / Energia Miast - ekspertka samorządowa, miejska aktywistka. Jako radna autorka ponad 600 interpelacji. Współautorka pierwszego w Łodzi regulaminu konsultacji społecznych, uchwał m. in. o partycypacyjnym zazielenianiu, edukacji obywatelskiej i samorządowej, o pieszym mieście, uchwał antysmogowych. Wprowadzała w życie pierwsze edycje budżetu obywatelskiego. Jako przewodnicząca komisji rewitalizacji kładła nacisk na poprawę jakości życia mieszkańców. Inicjowała zawiązanie Łódzkiego Panelu Klimatycznego.

Czytaj teksty autora »

Kosma Nykiel – zdjęcie profilowe

Kosma Nykiel

Urbanista, łodzianin i społecznik. Absolwent The Bartlett School of Planning na University College London. Zawodowo związany z planowaniem przestrzennym i polityką miejską. Społecznie walczy o lepszy transport publiczny, skuteczniejszą demokrację lokalną i przyjazne przestrzenie miejskie. W czasie wolnym podróżnik i bloger – jego publikacje pojawiały się na MiejMiejsce.com i w łódzkiej Gazecie Wyborczej, a ostatnio głównie na własnym blogu Kosmografie. Uwielbia reportaże i kulturę środkowo- i wschodnioeuropejską.

Czytaj teksty autora »

Jarosław Ogrodowski – zdjęcie profilowe

Jarosław Ogrodowski

Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji, społecznik, samorządowiec. Pracował w Biurze ds. Rewitalizacji i Zabudowy Urzędu Miasta Łodzi. W latach 2016-2019 pracownik Instytutu Rozwoju Miast, gdzie odpowiadał za prowadzenie szkoleń, tworzenie dokumentów strategicznych dla samorządów oraz tworzenie publikacji poradnikowych i podręczników dla samorządów z zakresu partycypacji społecznej i rewitalizacji. Współzałożyciel ruchu „TAK dla Łodzi”, Ruchu Społecznego „Szacunek dla Łodzi” oraz fundacji Instytut Działań Samorządowych.

Czytaj teksty autora »

Karolina Ojrzyńska-Stasiak – zdjęcie profilowe

Karolina Ojrzyńska-Stasiak

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Tłumaczka języka angielskiego, prowadząca w Łodzi własne biuro tłumaczy „Sens”. Tłumaczy pisemnie i ustnie, jest również tłumaczem przysięgłym. Od dziecka interesuje się ekologią (matka – architekt krajobrazu i ojciec – leśnik zaszczepili w niej szacunek do przyrody). Działa w Radzie Osiedla Radogoszcz, między innymi broniąc osiedlowe drzewa przed niepotrzebną wycinką i wspierając „zielone” projekty.

Czytaj teksty autora »

Agnieszka Olejnik – zdjęcie profilowe

Agnieszka Olejnik

Studentka trzeciego roku Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się szeroko rozumianą polityką, a w Instytucie Spraw Obywatelskich poszerza swoją wiedzę na temat aktywności obywatelskiej i nabywa doświadczenia. Prywatnie nocny marek i maniak tenisa ziemnego. Miłośniczka muzyki disco i house. Dzień bez Donny Summer, Diany Ross, czy Debbie Harry jest dla niej dniem straconym.

Czytaj teksty autora »

Natalia Ostrowska – zdjęcie profilowe

Natalia Ostrowska

Studentka Międzynarodowych Studiów Kulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łodzianka od urodzenia, która dopiero zaczyna swoją przygodę z Instytutem i dziennikarstwem. Interesuje się tematyką zdrowia psychicznego i nie toleruje wszelkiej nietolerancji. Prywatnie miłośniczka poezji, sztuki nowoczesnej i kina, w wolnych chwilach poszukuje inspiracji w muzyce.

Czytaj teksty autora »

Piotr Ostrowski – zdjęcie profilowe

Piotr Ostrowski

Lekarz, pasjonat psychiatrii, psychologii i medycyny alternatywnej. Szczególnie interesuje się źródłami poruszającymi wybrane zjawiska socjologiczne oraz ewolucje systemowe, polityczne i religijne na tle historycznym. Od kilkunastu lat angażuje się w działania dziennikarskie w sferze mediów i portali o profilu społecznościowym. W przeszłości współpracował z fundacjami m.in. o profilu ekologicznym w Polsce i zagranicą. Był doradcą non-profit i działaczem zaplecza aż trzech rodzących się formuł politycznych w Polsce.

Czytaj teksty autora »

Bartosz Oszczepalski – zdjęcie profilowe

Bartosz Oszczepalski

Redaktor i copywriter. Autor tekstów o tematyce pracowniczej, społeczno-gospodarczej w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Publikuje między innymi w biuletynie komunikacji miejskiej "Pasażer" i Tygodniku TVP. Niegdyś związany z takimi tytułami jak: Nowy Obywatel, Echo Dnia, Extra Gazeta, Pogotowie Dziennikarskie, JAK - jak robić biznes społeczny itd. W latach 2015 -2019 autor wielu interpelacji oraz pracownik biura poselskiego związkowca i Posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego specjalizującego się w zagadnieniach związanych z transportem publicznym i prawami pracowniczymi.

Czytaj teksty autora »

Maciej Oziembłowski – zdjęcie profilowe

Maciej Oziembłowski

Dr hab. inż., profesor uczelni. Ekspert żywności regionalnej i tradycyjnej oraz nowych technik utrwalania produktów spożywczych. Koordynator naukowej interdyscyplinarnej współpracy związanej z fizycznymi metodami utrwalania żywności, oceną jakości żywności, sposobu odżywiania współczesnych oraz dawnych populacji, profilaktyką zdrowotną człowieka, nutrigenetyką i nutrigenomiką, analizą sensoryczną. Uczestnik licznych zagranicznych wyjazdów naukowych i dydaktycznych – w tym m.in. sześciomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver.

Czytaj teksty autora »

Andrzej Paradysz – zdjęcie profilowe

Andrzej Paradysz

Rocznik 1986. Z wykształcenia pedagog, którego zainteresowania ogniskują się wokół szeroko pojętej humanistyki, a szczególnie antropologii współczesności. Autor dwóch książek: „Anioły i demony na Bukowinie. Rowerem na pograniczu kultur" oraz „Śladami wojny polsko-(nie)polskiej 1989-2021". Pierwsza książka opowiada o podróży na rumuńską Bukowinę, która do dziś jest tyglem kulturowym, gdzie od setek lat mieszkają Polacy kultywujący polskie tradycje i religię katolicką. Druga książka przybliża toczącą się w dobie transformacji na wielu frontach wojnę polsko-(nie)polską.

Czytaj teksty autora »

Marek Patyk – zdjęcie profilowe

Marek Patyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 roku związany z NGO. Jest drugą kadencję członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu oraz od 2017 roku prezesem Fundacji Młodzi Propagują Sztukę, w ramach której prowadzi m.in. animacje z bębnami afrykańskimi (w tym dla niesłyszących i niewidzących) oraz wspierał przy tworzeniu i realizacji projektów przez młodzież w wieku 15-18 lat. Od kilku lat pomaga lokalnym organizacjom pozarządowym przy tworzeniu wniosków. Organizator spotkań, wycieczek, koncertów. W OWES odpowiedzialny za działania animacyjne. W wolnych chwilach dziennikarz, podróżnik, jeździ na nartach i rowerze oraz gra na djembe. Fan koncertów organizowanych w mieszkaniach.

Alisa Petrovska – zdjęcie profilowe

Alisa Petrovska

Studentka na kierunku stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególnie interesuje się rejonem Azji Centralnej i obszarem Europy Wschodniej, kwestią integracji migrantów oraz problematyką zdrowia psychicznego. W wolnym czasie ucieka nad morze, relaksuje z zieloną herbatą i książką, chodzi do teatru albo rozmawia o życiu w barach, gdzie grają jazz.

Czytaj teksty autora »

Justyna Pierzyńska – zdjęcie profilowe

Justyna Pierzyńska

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu w Helsinkach, wykładowca teorii geopolityki tamże. Absolwentka Uniwersytetu w Wiedniu na wydziale slawistyki, pasjonatka i nauczycielka języków słowiańskich na kursach dla młodzieży i dorosłych. Interesuje się sposobami zachowania zdrowia psychofizycznego w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie.

Czytaj teksty autora »

Ilona Pietrzak – zdjęcie profilowe

Ilona Pietrzak

Ukończyła gospodarkę przestrzenną ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Szef działu pozyskiwania funduszy w Instytucie oraz Centrum KLUCZ – akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Certyfikowany przez MPiPS doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej, absolwentka Programu „Menedżerowie NGO”. Angażuje się w tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem Instytutu jako organizacji silnej i niezależnej. Lubi robić właściwe rzeczy, siatkówkę i happy end’y. Interesuje się polityką oraz polską przestępczością zorganizowaną. W planach ma przejmowanie władzy nad światem :)

twitter.com/IlonaPietrzak

Czytaj teksty autora »

Jarosław Pietrzak – zdjęcie profilowe

Jarosław Pietrzak

Kulturoznawca, eseista, publicysta, pisarz. Autor książki „Smutki tropików: Współczesne kino latynoamerykańskie jako kino polityczne” (2016) i powieści „Nirvaan” (2021); autor esejów pomieszczonych w kilku książkach zbiorowych poświęconych kinu i polityce (w połączeniu lub osobno), a ostatnio eseju wprowadzającego do polskiego wydania „Wywiadów korsarskich” Pier Paolo Pasoliniego (2023). Wieloletni współpracownik polskiej edycji „Le Monde Diplomatique” i portalu Strajk.eu, publikował też na wielu innych łamach. Prowadzi bloga pod adresem jaroslawpietrzak.com.

Czytaj teksty autora »

Danuta Pilarska – zdjęcie profilowe

Danuta Pilarska

Prezes Zarządu Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, prezes Zarządu OSP w Szubinie, członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do marca 2015 r. Przewodnicząca Zarządu Głównego Ekoland. Działaczka społeczna przeciw uprawom GMO w Polsce i Europie. Prowadzi wraz z mężem gospodarstwo ekologiczne, w którym uprawia warzywa, orkisz, piecze chleb. W 2009 roku przez 12 dni prowadziła przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi protest głodowy przeciw uprawom roślin GMO w Polsce.

Nicolas Pineault – zdjęcie profilowe

Nicolas Pineault

Dziennikarz. W 2017 roku wydał bestseller „The Non-Tinfoil Guide To EMFs” („Przewodnik po niespiskowej teorii PEM”) dostępny w amerykańskim serwisie Amazon. W książce stara się ostrzec przed niebezpieczeństwami związanymi z urządzeniami bezprzewodowymi, proponując przy tym realne rozwiązania, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii. W swoich publikacjach przedstawia najnowsze badania naukowe łącząc zdrowy rozsądek z dużym poczuciem humoru. Prowadzi blog theemfguy.com, na którym pisze o najnowszych technologiach i komentuje wydarzenia ze świata.

Czytaj teksty autora »

Grzegorz Piskalski – zdjęcie profilowe

Grzegorz Piskalski

Przedsiębiorca i aktywista. Ekspert w dziedzinie odpowiedzialności biznesu, praw człowieka, zrównoważonych zamówień publicznych. Zrealizował kilkanaście międzynarodowych projektów monitoringowych dotyczących zagadnień takich jak ekonomia platformowa, produkcja elektroniki, odpowiedzialność instytucji finansowych za prawa człowieka w krajach rozwijających się. Uczestnik prac polskich i międzynarodowych sieci organizacji non-profit walczących o sprawiedliwość ekonomiczną. Autor raportów i publikacji, uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i procesów konsultacji. Absolwent stosunków międzynarodowych, studiów podyplomowych z praw człowieka i zamówień publicznych.

Czytaj teksty autora »

Piotr Plebaniak – zdjęcie profilowe

Piotr Plebaniak

Socjolog, z zamiłowania sinolog. Doktorant wydziału historiografii na Chinese Culture University w Tajpej na Tajwanie, gdzie wkrótce obroni pracę zestawiającą starożytną grecką i chińską sztukę wojenną oraz ich wpływ na genezę podstawowych cech obu cywilizacji – europejskiej i konfucjańskiej. Zawodowo specjalizuje się w negocjacjach handlowych, a naukowo zajmuje się psychologią konfliktu i historią wojskowości. Autor m.in. książek „36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania” (2017, 2020), „Drogi wędrownych doradców” (2019, 2020, 2021), „CHINY Zrozumieć imperium” (2020) oraz przekładu traktatu „Sztuka wojny” (2020, 2021).

Czytaj teksty autora »

Kinga Plewińska – zdjęcie profilowe

Kinga Plewińska

Urodziła się w Radomiu w 2001 roku. Obecnie studiuje kulturę i praktykę tekstu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowanie ekologią stało się jej codziennością po przejściu na wegetarianizm. W przyszłości chce podjąć działania na rzecz lepszej opieki psychologicznej dzieci w Polsce.

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Podkońska – zdjęcie profilowe

Aleksandra Podkońska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, z którą związana jest od ponad 10 lat. Specjalistka do spraw badań społecznych, od projektowania po raportowanie. W szczególności interesuje się polityką społeczną i ewaluacją w jej wielu różnych odsłonach. Przez długi czas związana ze sferą publiczną, obecnie odkrywa uroki trzeciego sektora. W pracy zawodowej nastawiona na poznawanie nowych ludzi i nowych rozwiązań. Uczestniczyła w partycypacyjnych pracach nad tworzeniem strategii społecznych w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Organizowała szkolenia dla pracowników i wolontariuszy wielu instytucji z sektora publicznego i pozarządowego. Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących kluczowych wyzwań społecznych województwa. Brała udział w pracach nad modelami wsparcia osób z niepełnoprawnością, wychowanków pieczy zastępczej, osób opuszczających zakłady karne i innych grup. W Instytucie od 2016, zaangażowana w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Przekonuje i zachęca do przedsiębiorczości ze społeczną twarzą. Animuje lokalne społeczności, wspiera organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne w rozwijaniu ich potencjału. Przy okazji odkrywa, jak dużo możliwości drzemie w naszym regionie. Żyje w szczęśliwej rodzinie 2 + pies. Ciekawa świata, uzależniona od książek, lubi wiedzieć więcej. Czyta dużo reportaży i literatury popularnonaukowej. W zaciszu domowym od czasu do czasu wydzierga szalik lub sweter.

Czytaj teksty autora »

Marcin Popkiewicz – zdjęcie profilowe

Marcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.

Sonia Priwieziencew – zdjęcie profilowe

Sonia Priwieziencew

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, pracę magisterską pisała na temat przemian polskiego rolnictwa w perspektywie wejścia do UE. Po karierze w audycie finansowym opuściła świat korporacji i jest związana od roku 2003 ze środowiskiem polskich ekologicznych organizacji pozarządowych. Prezeska i założycielka Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, od 2010 roku prowadzi również niewielkie gospodarstwo ekologiczne. Za najważniejsze tematy dla rolnictwa dzisiaj uważa bioróżnorodność i suwerenność żywnościową.

Czytaj teksty autora »

Sławomir Puczkowski – zdjęcie profilowe

Sławomir Puczkowski

Biochemik, doktor nauk medycznych; po zakończeniu pracy wykładowcy na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi otworzył Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med. Zajmuje się interpretacją wyników analizy pierwiastkowej włosów, układa diety i programy suplementacyjne. Wieloletnie doświadczenie i praca uświadomiły mu, że wraz z rozwojem technologii w naszym życiu pogarsza się nasz stan zdrowia i sposób odżywiania.

Czytaj teksty autora »

Radosław Pyffel – zdjęcie profilowe

Radosław Pyffel

Jego imię i nazwisko po chińsku brzmi Rui De Xing. Kierownik studiów „Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźmińskiego. W przeszłości między innymi Alternate Director i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia RP (2016-2018), Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich, prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji. Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m.in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University. Włada angielskim, chińskim (mandaryńskim) i rosyjskim.

Czytaj teksty autora »

Daria Pyzik – zdjęcie profilowe

Daria Pyzik

Autorka tekstów przedstawiających rodzicielstwo w szerokiej, społecznej perspektywie. Na blogu fundacji Rodzic w mieście pisze między innymi o niedostępności opieki żłobkowej, sfeminizowanych zawodach, które znikają z rynku pracy czy wdrożeniu w Polsce unijnej dyrektywy work-life balance. Koordynatorka ds. komunikacji w fundacji Rodzic w mieście.

Czytaj teksty autora »

Piotr Rachwalski – zdjęcie profilowe

Piotr Rachwalski

Ekonomista transportu, doradca i ekspert z dziedziny transportu publicznego, manager spółek działających w sektorze publicznym. Współtwórca, współzałożyciel i były członek zarządu IRiPK , ex prezes Kolei Dolnośląskich, PKS Słupsk, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej. Prowadzi profil na Facebooku - Komunikacja Zastępcza.

Czytaj teksty autora »

Michał Rejczak – zdjęcie profilowe

Michał Rejczak

Radomianin mieszkający w Łodzi, absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku gospodarka przestrzenna, urbanista. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Ziemi Radomskiej, inicjator wielu oddolnych działań w zakresie transportu zbiorowego. Pasjonat i popularyzator ruchu rowerowego jako narzędzia do pozytywnych zmian przestrzennych w miastach.

Czytaj teksty autora »

Julia Rokicka – zdjęcie profilowe

Julia Rokicka

Ukończyła politologię na Uniwersytecie Wrocławskim i Université Libre de Bruxelles. Pracowała m.in. w Parlamencie Europejskim i Europejskim Komitecie Regionów. Współzałożycielka i członkini zarządu stowarzyszenia Biorecykling. Przewodnicząca Partii Zieloni we Wrocławiu. Liderka inicjatywy Trash Hero Wrocław i współzałożycielka akcji „Sprzątamy ze świadomością". Na co dzień Business Managerka w banku. W wolnym czasie koordynuje liczne projekty, głównie związane z ochroną środowiska. Pasjonatka rozwoju regionalnego/lokalnego, ekologii oraz inteligentnych, a także ekonomicznie i energetycznie oszczędnych rozwiązań. Główne obszary zainteresowań: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zero waste, energetyka odnawialna, zrównoważone żywność oraz transport.

Czytaj teksty autora »

Mateusz Rolik – zdjęcie profilowe

Mateusz Rolik

Ekspert ds. międzynarodowych, specjalizuje się w sprawach europejskich i wschodnich, interesuje zwłaszcza polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Rosji, gospodarką i finansami Ukrainy, współpracą Kijowa z Unią Europejską (AA/DCFTA) i międzynarodowymi kredytodawcami (MFW, KE, Bank Światowy). Interesuje się relacjami USA-Chiny-UE, międzynarodowym systemem finansowo-monetarnym, polityką banków centralnych, rynkami kapitałowymi i nowymi technologiami. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia angielska) i Loughborough University (stosunki międzynarodowe UE). Stypendysta brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Chevening programme). Dyplomata w Ambasadzie RP w Moskwie (2013-2016) oraz w Kijowie (2017-2021).

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Rosińska – zdjęcie profilowe

Aleksandra Rosińska

Studentka politologii na Uniwersytecie Łódzkim. Konsultantka w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Łodzi, prowadzonym przez Instytut. W roku akademickim 2019/2020 przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Politologów „Wiedza-o!”. Prowadzi książkowe konto na Instagramie @rosikowe_ksiazki, gdzie dzieli się przemyśleniami z przeczytanych lektur. Najbardziej lubi literaturę piękną i obyczajową, nie pogardzi dobrym reportażem. Bliskie są jej również polskie kryminały. Ceni twórczość rodzimych autorów i uważa, że Polska dobrą literaturą stoi.

Czytaj teksty autora »

Ewa Rozkosz – zdjęcie profilowe

Ewa Rozkosz

Lokalna patriotka, przewodnicząca Komitetu STOP Wrocławskiej Spalarni oraz członkini Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów. Zaangażowana w społeczne akcje, w tym mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Zielonego Trójstyku – tj. pogranicza gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała. Autorka licznych publikacji z zakresu ewaluacji nauki oraz kompetencji informacyjnych. Pasjonatka sportów walki.

facebook.com/stopspalarni.wro

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Ruciński – zdjęcie profilowe

Krzysztof Ruciński

Kierownik projektów w branży doradztwa strategicznego dla sektora publicznego specjalizujący się w kwestiach mobilności, urbanistyki i zielonej transformacji. Współautor przeszło 30. analiz oraz strategii dla sektora publicznego i prywatnego. Współautor raportu „Jak rozwinąć konkurencję na torach?". Prowadzący podcast Polska Inaczej i kanału na YouTube. Państwowiec, zwolennik wysokiej jakości usług publicznych i długofalowego planowania strategicznego.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Rutkowski – zdjęcie profilowe

Krzysztof Rutkowski

Profesor nauk humanistycznych. Pisarz i tłumacz. Opublikował między innymi: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1989, trzy wydania); Męczennice z Saint-Denis (1990); Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994); Paryskie pasaże. Opowieść o podziemnych przejściach (1995, cztery wydania; wersja francuska i niemiecka); Raptularz końca wieku (1996); Mistrz. Widowisko (1997); Xiążę bezdomny (1998); Zakochany Stendhal. Dziennik podróży po imię (2003); Ostatni pasaż. Prze-powieść o byciu byle-jakim (2006); Requiem dla moich ulic (2007); Paradoks niedojrzałości. O stosunkach polsko-francuskich (2007; wersja dwujęzyczna: polsko-niemiecka); Wokulski w Paryżu (2009); Dar Anioła (2012); Artes Liberales. O nauczycielu i uczniu (2014); Warszawskie pasaże (2018); Mickiewicz w Stambule (2021); Bóg Adama (2021). Laureat nagrody Fundacji Kościelskich (1989).

Czytaj teksty autora »

Ada Rybka – zdjęcie profilowe

Ada Rybka

Malarka, graficzka, projektantka, edukatorka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Studia w zakresie: malarstwa, grafiki warsztatowej i projektowania graficznego. Kreatorka m.in. gadżetów inspirowanych tradycyjną tkaniną ludową, miniatur malarskich i autorskiej biżuterii. W latach 2013 -2017 związana z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie prowadziła autorską pracownię w Skansenie Architektury Drewnianej organizując m.in. warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych. Propagatorka upcyklingu i idei less waste. Twórczyni marki Up-life, założycielka i prezeska Fundacji Up-life, stypendystka Narodowego Centrum Kultury, laureatka medalu z okazji 600-lecia Łodzi.

uplife.pl

Czytaj teksty autora »

Wiesław Rygielski – zdjęcie profilowe

Wiesław Rygielski

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk o Ziemi, pracownik naukowy wydziału, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Biznes w kraju i za granicą: Wywiadownia Gospodarcza Dun & Bradstreet International, konsulting z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów samorządowych, spółka z o.o. Alutherm, wiceprezydent firmy INTER POOL COVER TEAM o statusie „European Economic Interest Grouping” z siedzibą w Pradze. 2012 – 2015 kierownik działu, z-ca dyrektora Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (tworzenie i informatyzacja ZM GOAP), który był użytkownikiem spalarni poznańskiej.

Czytaj teksty autora »

Anna Rytel-Warzocha – zdjęcie profilowe

Anna Rytel-Warzocha

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na problematyce instytucji demokracji partycypacyjnej funkcjonujących na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym oraz ponadnarodowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również problematyka gwarancji konstytucyjności prawa, jak również zagadnienia konstytucyjnych systemów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka kilkudziesięciu publikacji (artykułów, opinii, ekspertyz, komentarzy, rozdziałów w książkach), które ukazały się w Polsce i za granicą, w tym monografii Referendum ogólnokrajowe w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa 2011). Współpracuje jako ekspert z organizacjami działającymi na rzecz demokracji bezpośredniej zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym Mehr Demokratie, jak też Instytutem Spraw Publicznych. Jest członkiem założycielem organizacji Democracy International.

Czytaj teksty autora »

Jakub Rzymowski – zdjęcie profilowe

Jakub Rzymowski

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Prelegent ogólnopolskich konferencji naukowych, prowadzący liczne szkolenia i webinaria. Zajmuje się również teorią prawa i współpracuje z kancelarią adwokacką Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca konceptualizmu prawniczego (rozumowej teorii prawa) oraz etapowej analizy semantycznej. Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj teksty autora »

Jan Sadkiewicz – zdjęcie profilowe

Jan Sadkiewicz

Interesuje się historią myśli politycznej i teorią stosunków międzynarodowych. Redaktor Pism wybranych Stanisława Cata-Mackiewicza, Władysława Studnickiego, i Adolfa Bocheńskiego. Autor „Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939). Wicedyrektor i kierownik redakcji wydawnictwa Universitas.

Czytaj teksty autora »

Agnieszka Sadowska-Konczal – zdjęcie profilowe

Agnieszka Sadowska-Konczal

Współzałożycielka i członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Z wykształcenia biolożka, w 2020 r. uzyskała stopień doktora nauk społecznych. Specjalistka ds. CSR i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inicjatorka akcji #zwłasnymkubkiem.

Czytaj teksty autora »

Wiktoria Sakowicz – zdjęcie profilowe

Wiktoria Sakowicz

Studentka kierunku Stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w Kancelarii adwokackiej, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz w gastronomii. Była konsultantką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi od maja do grudnia 2021 roku. Prywatnie zainteresowana historią Drugiej Wojny Światowej, polityką, nauką języków obcych. W wolnych chwilach aktywistka na rzecz praw człowieka, praw zwierząt oraz klimatu. Uwielbia nawiązywać nowe znajomości, przebywać w grupie, rozmawiać godzinami. Po godzinach słucha jazzu i muzyki klasycznej.

Czytaj teksty autora »

Tomasz Schimanek – zdjęcie profilowe

Tomasz Schimanek

Ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, długoletni trener i doradca organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji publicznej w zakresie współpracy z podmiotami III sektora. Wspiera organizacje pozarządowe m.in. w zakresie tworzenia kapitałów żelaznych. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych.

Czytaj teksty autora »

Hanna Schudy – zdjęcie profilowe

Hanna Schudy

Dr nauk humanistycznych, mgr ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWR), studentka filologii germańskiej. Zajmuje się transformacją regionów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego (Górne Łużyce i KWB Turów). Eseistka i publicystka. Interesuje się interdyscyplinarnym znaczeniem odpowiedzialności w kontekście kryzysu ekologicznego.

Czytaj teksty autora »

Andżelika Serwatka – zdjęcie profilowe

Andżelika Serwatka

Studentka stosunków międzynarodowych II stopnia. Interesuje się głównie Bliskim Wschodem, aczkolwiek kraje Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie Wietnam, także leżą w obszarze jej zainteresowań.

Czytaj teksty autora »

Berenika Serwatka – zdjęcie profilowe

Berenika Serwatka

Studentka dziennikarstwa międzynarodowego na UŁ. Chętnie uczy się języków obcych. Hobbystycznie zainteresowana kognitywistyką i reportażem dźwiękowym. W wolnych chwilach czyta, tańczy albo zajmuje się sztukami walki.

Czytaj teksty autora »

Tomasz Piotr Sidewicz – zdjęcie profilowe

Tomasz Piotr Sidewicz

Zawodowy negocjator. Specjalizuje się w trudnej komunikacji interpersonalnej, negocjacjach w konflikcie interesów i analizie lingwistycznej. Sprzedażą i negocjacjami zajmuje się od 1991 roku. Do 2006 roku prowadził centralę handlu zagranicznego i kancelarię windykacyjną. Pasjonuje się komunikacją, zarówno werbalną, jak i niewerbalną, szczególnie w obszarach wpływu, językoznawstwa kryminalistycznego i śladów behawioralnych. Ze względu na duże doświadczenie zawodowe w obszarze sytuacji kryzysowych i trudnych negocjacji rozwija się również w dziedzinie naukowej, kontynuując swoją przygodę akademicką w celu uzyskania stopnia doktora w obszarze lingwistyki kryminalistycznej wykorzystywanej w biznesie.

Czytaj teksty autora »

Alicja Sielska – zdjęcie profilowe

Alicja Sielska

Dr Alicja Sielska jest ekonomistką, adiunktem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowanie naukowe koncentrują się na teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej i rynku pracy. W wolnej chwili aktywnie spędza czas, uprawia rośliny ogrodowe oraz czyta książki.

Czytaj teksty autora »

Mikołaj Siemaszko – zdjęcie profilowe

Mikołaj Siemaszko

Pracuje w firmie Łąki Kwietne jako starszy specjalista ds. obsługi klientów kluczowych i ochrony środowiska. Jest miłośnikiem wszystkich form przyrody ożywionej i nieożywionej, fascynat sozologii i społecznik. Aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody – założył grupę Czechowiczanie dla przyrody. Wspiera ogólnopolskie akcje ochrony środowiska, szczególnie te ratujące siedliska dzikich pszczół i innych zapylaczy. Jest uczulony na greenwashing.

lakikwietne.pl

Czytaj teksty autora »

Maria Skóra – zdjęcie profilowe

Maria Skóra

Socjolożka, doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji polityka społeczna. W przeszłości ekspertka współpracująca z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Za­wodowych, trenerka i autorka publikacji w ramach realizowanego w latach 2012–2014 we współpra­cy z centralą związkową Unii polsko-norweskiego projektu „Agora. Strengthening the social dialo­gue”, autorka analiz dla wydawanego przez Cen­trum Stosunków Międzynarodowych „Biuletynu Niemieckiego”. Senior Project Manager w berlińskim think tanku Das Progressive Zentrum.

Czytaj teksty autora »

Marcin Skrzypek – zdjęcie profilowe

Marcin Skrzypek

Lublinianin. Kiedyś codzienny kierowca, teraz rowerzysta i pieszy. Prowadzi w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” program edukacji przestrzennej Forum Kultury Przestrzeni. Redaktor czasopism i książek, publicysta kulturalny, animator kultury i partycypacji społecznej. Współtwórca Porozumienia Rowerowego i Pieszego Lublina. Współautor Strategii Rozwoju Lublina 2020 i Strategii Rozwoju Kultury Lublina. Wspólnie z Martą Kurowską i Janem Kamińskim wymyślił i koordynował projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”.

Czytaj teksty autora »

Piotr Skubała – zdjęcie profilowe

Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, autor 167 artykułów naukowych, 53 rozdziałów w monografiach lub monografii, 38 komunikatów naukowych oraz 146 artykułów popularnonaukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Czytaj teksty autora »

Piotr Skubisz – zdjęcie profilowe

Piotr Skubisz

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Pracuje jako niezależny fotograf, łącząc zawód z pasją. Swoimi umiejętnościami z zakresu fotografii i grafiki komputerowej wielokrotnie wspierał różne inicjatywy społeczne wykonując m.in. fotoreportaże z demonstracji, dokumentacje akcji i działań oraz opracowując materiały promujące kampanie. Działanie w Instytucie Spraw Obywatelskich rozpoczął od wolontariatu w kampanii Obywatele KOntrolują. Obecnie koordynuje współpracę z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Enviroment. Wnikliwy obserwator rzeczywistości, lubi patrzeć na problem z różnych stron i wkładać kij w mrowisko. Interesuje się psychologią, ale najchętniej spędza czas na łódce – pod pretekstem łowienia ryb godzinami może patrzeć na jezioro i delektować się ciszą.

twitter.com/Pietuss

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Natasza Skupińska-Ahmed – zdjęcie profilowe

Aleksandra Natasza Skupińska-Ahmed

Wieloletnia obserwatorka wyborów w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem analizy medialnej. Od 2018 r. związana z Fundacją Odpowiedzialna Polityka. Poza wyborami zajmuje się rozwojem niezależnego białoruskiego dziennikarstwa.

Czytaj teksty autora »

Bogusław Śliwerski – zdjęcie profilowe

Bogusław Śliwerski

Pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017) i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2019) b. przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019). Publikacje m.in.: Pedagogika (współred. Z. Kwieciński, Warszawa 2019); Kontrrewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych (Łódź, w druku); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017), Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017). Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Czytaj teksty autora »

Dominika Śliwińska – zdjęcie profilowe

Dominika Śliwińska

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja: profilaktyka i animacja społeczno-kulturalna. Uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi. Pełni funkcję Dyrektora ds. Pomocy Społecznej w Fundacji „Krwinka". Jest także trenerem kompetencji miękkich i posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu oraz realizacji różnorodnych projektów. Z tematyką chorób hematologicznych związana jest też prywatnie – jej syn od urodzenia choruje na genetyczną, przewlekłą chorobę krwi.

Czytaj teksty autora »

Kamil Śmiechowski – zdjęcie profilowe

Kamil Śmiechowski

Dr, hab., Uniwersytet Łódzki, historyk silnie związany z Łodzią, zajmuje się Polską XIX i XX wieku, a szczególnie dziejami miast i ich modernizacją. Z całej historii najbardziej lubi to, co dopiero ma się wydarzyć. Dzięki badaniu przeszłości lepiej rozumie, dlaczego teraźniejszość nie działa, tak jakbyśmy chcieli. Współtwórca i sekretarz Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich

Czytaj teksty autora »

Ilona Sobul – zdjęcie profilowe

Ilona Sobul

Absolwentka Filologii polskiej UŁ, studiów podyplomowych z zakresu Analizy finansowej w przedsiębiorstwach (PŁ) oraz studiów podyplomowych PR w firmach (SGH). Psychoterapeutka w nurcie Psychologii Procesu (od 7 lat w procesie nauki). Liderka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w biznesie (w obszarze prowadzenia projektów, marketingu i PR, administracji), które od kilku lat z powodzeniem przenosi na grunt działań organizacji NGO. Z Instytutem Spraw Obywatelskich i Kuźnią Kampanierów związana dzięki pracy na rzecz kampanii dotyczącej elektrosmogu (projekt Ratujmy dzieci! Stop elektrosmog) oraz jako specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej w regionie łódzkim. Miłośniczka ekologicznego życia bez ton plastiku i z poszanowaniem praw człowieka oraz wszystkich istot zamieszkujących świat. Lubi wspierać ludzi w ich rozwoju, przekonana, że każdy z nas jest ważny i każdy ma coś istotnego do zaoferowania światu.

Czytaj teksty autora »

Anna Socha – zdjęcie profilowe

Anna Socha

Biolog środowiskowy, absolwentka UAM Poznań, wiele lat związana z jedną z wiodących organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody w Polsce i za granicą. Zaangażowana w działania strażnicze wspierające ochronę lasów, wód i terenów przyrodniczo cennych. Obecnie ukierunkowana na ochronę drzew w przestrzeni publicznej. Uczestniczka szkoleń i kursów Instytutu Drzew, potwierdzonych certyfikatami. Prowadzi własną firmę, zainteresowana empatycznym postrzeganiem przyrody i współistnieniem z nią człowieka jako spójna całość.

Czytaj teksty autora »

Agnieszka Sowała-Kozłowska – zdjęcie profilowe

Agnieszka Sowała-Kozłowska

Członkini Rady Fundacji PLONY. Pedagożka i animatorka społeczna. Od kilkunastu lat związana z działalnością sektora pozarządowego jako pracownica, wolontariuszka i organizatorka projektów społecznych i ekologicznych. Przez pięć lat współprowadziła spółdzielnię socjalną. W chwili obecnej praktykuje współpracę z naturą na własnym kawałku ziemi.

Czytaj teksty autora »

Jan Śpiewak – zdjęcie profilowe

Jan Śpiewak

Socjolog, aktywista miejski i publicysta. Był założycielem ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze i Wolne Miasto Warszawa. Pisał felietony dla Krytyki Politycznej, Kultury Liberalnej a ostatnio jest stałym współpracownikiem tygodnika „Wprost”. Jest autorem książki „Ukradzione Miasto”, która ukazała kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej działalności naukowej i publicznej koncentruje się na tematach związanych z kryzysem demokracji liberalnej, przemianami zachodzącymi w światowej gospodarce, nierównościami społecznymi, globalnym ociepleniem i ochroną środowiska.

Czytaj teksty autora »

Manfred Spitzer – zdjęcie profilowe

Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog (ur. 27 maja 1958 r.). Studiował także psychologię i filozofię, doktor nauk medycznych i filozofii, profesor gościnny na Uniwersytecie Harvarda. W latach 1990–1997 ordynator Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Heidelbergu, w 1997 r. objął katedrę psychiatrii na uniwersytecie w Ulm (jako najmłodszy profesor tego kierunku w Niemczech). Od 1998 r. dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Ulm, od 2004 r. kieruje Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji (niem. ZNL) prowadzącym badania na polu neurodydaktyki. Autor licznych publikacji naukowych i książek popularyzujących wiedzę z dziedziny neurobiologii i neurodydaktyki, m.in. Lernen (wyd. pol. Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2007), Vorsicht Bildschirm (Uwaga! Ekran telewizora).

Czytaj teksty autora »

Bartosz Spławski – zdjęcie profilowe

Bartosz Spławski

Do Instytutu przyciągnęły go idea i świetne logo kampanii Tiry na tory, a po zuchwałym klipie Obywatele Decydują wiedział, że znalazł ludzi, którzy mówią tym samym językiem i dbają o podobne wartości. Relację z Instytutem zacieśnił jego udział w pierwszej edycji Kuźni Kampanierów, gdzie szukał praktycznych umiejętności do swoich lokalnych działań społecznych. Zawodowo, po dekadzie projektowania graficznego dla biznesu skupił się na wsparciu komunikacji wizualnej inicjatyw społecznych. Najczęściej jego wkład w działania INSPRO to projektowanie infografik i skład publikacji. Rozwija także swoje pasje edukacyjne prowadząc i współtworząc warsztaty zarówno z Instytutem jak i innymi organizacjami. Edukację łączy z komunikacją wizualną uczestnicząc w projektach filmowych z pozytywnym przesłaniem. Tematy zawodowe zostawia przez chwilę na boku w trakcie muzycznych "dżemów", w których amatorsko realizuje swoje zacięcie do muzykowania.

Przemysław Stańczak – zdjęcie profilowe

Przemysław Stańczak

Współpracę z Trzecim Sektorem rozpoczął w 2002 roku. Od tego czasu działając w Fundacji „Białe Gawrony” i Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom” zajmował się m.in. animacją kultury, współprowadzeniem Centrum Kultury Żywej w Łodzi, pisaniem projektów, organizacją eventów. W Instytucie, z którym związany jest od początku jego istnienia, koordynował ogólnopolskimi kampaniami społecznymi: „Tiry na tory”, „Naturalne geny”, "Obywatele decydują" (kwestie administracyjne), zarządzał kampanią „Chcę wiedzieć!” oraz współtworzył zespół INSPROwnia, odpowiedzialny za pozyskiwanie współpracowników i zarządzanie kadrą Instytutu. Prywatnie, fan koszykówki i piłki nożnej, profesjonalnie podchodzący do amatorskich rozgrywek, a także miłośnik piw regionalnych i obcowania z naturą.

Czytaj teksty autora »

Magdalena Stańczak-Urbańska – zdjęcie profilowe

Magdalena Stańczak-Urbańska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku stosunki międzynarodowe. Uczestniczka szkoleń z zakresu pracy projektowej oraz komunikacji w zespole. Przez lata była związana z branżą logistyczną, gdzie zajmowała się szeroko pojętym tracingiem operacyjnym. Równocześnie przez ponad trzynaście lat prowadziła własną kawiarnię teatralną. Szukając swojego miejsca na ziemi trafiła na staż do Instytutu. Dając się poznać z jak najlepszej strony, po kilku miesiącach została zatrudniona na stanowisku indywidualnego doradcy przedsiębiorstwa społecznego. Obecnie jest koordynatorem administracyjno-finansowym w OWES Centrum Klucz. Wnikliwa i drobiazgowa, lubi konkretne zadania. Prywatnie jest szczęśliwą mamą, żoną oraz właścicielką cudownej, długowłosej jamniczki. Życie rodzinne traktuje priorytetowo. Domatorka obdarzona talentem plastycznym, który z przyjemnością wykorzystuje przy różnych pracach w zaciszu domowym.

Emilia Stanek – zdjęcie profilowe

Emilia Stanek

Pielęgniarka. Interesuję się historią, przyrodą, ochroną środowiska, problemami osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych. Angażuję się w porządkowanie starych zabytkowych cmentarzy. Kociara( 5 kotełów). Uwielbiam słuchać Parsonsów( APP), J.Grobana i H. Segara. Zamiast TV książki m.in. Zafona, E-E Schmitta.

Czytaj teksty autora »

Kacper Starski – zdjęcie profilowe

Kacper Starski

Student III roku Kultury i Praktyki Tekstu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz stażysta Instytutu Spraw Obywatelskich. Interesuje się redakcją, adiustacją oraz korektą czyli wszystkim tym, co wiąże się z przygotowaniem tekstu do publikacji. Do jego największych pasji należy taniec, który w różnych formach towarzyszył mu od dziecka. W wolnym czasie trenuje pilates i czyta literaturę feministyczną.

Czytaj teksty autora »

Monika Stasiak – zdjęcie profilowe

Monika Stasiak

Antropolożka i aktywistka, zaangażowana w ruch klimatyczny. Działa m.in. w Strajku dla Ziemi i w Rodzicach dla Klimatu. Weganka z przyczyn środowiskowych.

Czytaj teksty autora »

Małgorzata Stępień-Dudek – zdjęcie profilowe

Małgorzata Stępień-Dudek

Certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (I stopnia) z zakresu tworzenia partnerstw, współpracy, wspierania ludzi w rozwoju, budowania i zarządzania zespołem w organizacji. Od ponad 20 lat związana z sektorem pozarządowym. Od 2008 r. koordynatorka, animatorka, doradczyni i coach w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Entuzjastka pracy z seniorami. Koordynatorka i realizatorka projektów w obszarze edukacji, animacji i rewitalizacji społecznej. Stale współpracująca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, instytucjami kultury (domy kultury, biblioteki) i ciałami dialogu społecznego. W Centrum KLUCZ odpowiedzialna za wsparcie doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Miłośniczka afrykańskich podróży, wspinaczki wysokogórskiej, maratonów rowerowych i biegów na orientację.

Marta Stępniak – zdjęcie profilowe

Marta Stępniak

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, doradca biznesowy, konsultant ds. zamówień publicznych, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministra Finansów nr 42906/2010). Od 2007 r. zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu, finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł. W Instytucie od 2019 r., zaangażowana w działania Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich, OWES Centrum KLUCZ, inicjatywę Obywatele decydują. Uczy się języka koreańskiego, interesuje się tamtejszą kulturą, a także manhwą (koreańskie komiksy). Od niedawna poznaje procesy projektowania sztucznej inteligencji, w szczególności budowania i ewaluacji modeli uczenia maszynowego.

Czytaj teksty autora »

Franciszek Strzelczyk – zdjęcie profilowe

Franciszek Strzelczyk

Absolwent Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Kulturoznawstwa. Z Instytutem Spraw Obywatelskich związany od 2019 roku. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 2019-2021 oraz techniczne wsparcie projektu "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć". Prywatnie miłośnik literatury faktu i mocnej kawy. Poza godzinami pracy można go spotkać w jednej z łódzkich klubokawiarni.

Czytaj teksty autora »

Joanna Suciu – zdjęcie profilowe

Joanna Suciu

Biolog i ekolog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła Ochronę Środowiska na UŁ. Działaczka ruchu ekologicznego od 1993 roku, współzałożycielka Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Zajmowała się w nim edukacją, była zaangażowana w wiele akcji na rzecz ochrony przyrody, redagowała kwartalnik praw zwierząt. W latach 2000-2003 związana z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, gdzie zajmowała się ochroną dzikiej przyrody. W Instytucie pracuje od 2005 roku. W zespole do spraw pozyskiwania funduszy zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dotacje na działania organizacji. Lubi tzw. trudne tematy i wyzwania, stara się zapewnić zaplecze dla śmiałych i innowacyjnych pomysłów. Rodzinnie związana z Transylwanią, lubi kulturę pogranicza i wiosnę w Karpatach.

Czytaj teksty autora »

Ewa Sufin-Jacquemart – zdjęcie profilowe

Ewa Sufin-Jacquemart

Prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni i współzałożycielka Koalicji Żywa Ziemia, członkini Zarządu Zielonej Fundacji Europejskiej GEF i Stowarzyszenia Kongres Kobiet (koordynuje Centrum Zielone Kongresu Kobiet). Wegetarianka, konsumentka żywności ekologicznej, członkini Kooperatywy „Dobrze".

Czytaj teksty autora »

Olaf Swolkień – zdjęcie profilowe

Olaf Swolkień

Urodzony w 1960 r. socjolog i historyk. Autor książki „Nowy ustrój- te same wartości. Rzecz o tym, dlaczego współczesny człowiek niszczy swoje środowisko naturalne” (Zielone Brygady 1995). Od 1996 do 2003 roku, koordynował ogólnopolską „Kampanię na rzecz ekologicznego transportu – Tiry na tory”. Stypendysta Environmental Law Institute (1997) i German Marshall Found (2000) w Waszyngtonie w zakresie prawa ekologicznego oraz transportu i zagospodarowania przestrzennego. Prezes Federacji Zielonych Kraków.

Czytaj teksty autora »

Remigiusz Szczepaniak – zdjęcie profilowe

Remigiusz Szczepaniak

Chemik, wynalazca, przedsiębiorca. Od wielu lat z ojcem Stanisławem Szczepaniakiem zajmuje się pracą naukową i badawczą. Jest współtwórcą ponad 150 patentów i kilkunastu kolejnych zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii. Współwłaściciel Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej Invex, marki Invex Remedies i prezes Kieleckiego Centrum Biznesu.

Czytaj teksty autora »

Zygmunt Szczęsny-Górski – zdjęcie profilowe

Zygmunt Szczęsny-Górski

Dr nauk przyrodniczych, studiował fizykę, fizjologię, studiuje ekonomię. Kierownik Pracowni Radiofizycznej w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. W ciągu 39 lat nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tłumacz 8 książek na temat systemu finansowego, autor ponad stu publikacji z dziedziny biofizyki, fizjologii i nauk społecznych.

Sonia Szechowska – zdjęcie profilowe

Sonia Szechowska

Łodzianka, absolwentka filozofii i socjologii na UŁ, pracuje w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w Mediatece MeMo. Związana z trzecim sektorem – od 2020 roku współtworzy Fundację ARTernatywa zajmującą się szeroko pojętą edukacją kulturalną i artystyczną.

Czytaj teksty autora »

Karolina Szlachetka – zdjęcie profilowe

Karolina Szlachetka

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zdobyła pracując w kancelarii adwokackiej i Sądzie Okręgowym w Łodzi. Od 10 lat pracownik jednostki administracji publicznej na szczeblu centralnym. Wieloletni praktyk w zakresie udzielania informacji publicznej, obsługi środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz legislacji.

Czytaj teksty autora »

Katarzyna Szlachetko – zdjęcie profilowe

Katarzyna Szlachetko

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Zasiada w Komitecie Doradczym think tanku Instytut Metropolitalny w Gdańsku. Jest członkiem International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights oraz International Dark-Sky Association. Od 2021 roku realizuje autorski program badawczy „Good Light Law” przy Instytucie Metropolitalnym, w ramach którego bada prawne i administracyjne uwarunkowania kształtowania i prowadzenia zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego. W czerwcu 2022 roku Wydawnictwo Instytutu Metropolitalnego opublikowało pod jej redakcją „Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego”.

Czytaj teksty autora »

Jan Szmyd – zdjęcie profilowe

Jan Szmyd

Filozof, historyk idei, psycholog religii, pedagog, emerytowany profesor zwyczajny w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz w Krakowskiej akademii im. Frycza Modrzewskiego. Autor kilkunastu książek oraz licznych artykułów i esejów z zakresu filozofii, idei społecznych, etyki, teorii cywilizacji i wychowania, psychologii religii. W 2022 roku ukazała się jego najnowsza książka „Wobec kryzysu świata i człowieka. Ocena krytyczna i ostrzeżenie głośnych intelektualistów: Zygmunt Bauman, Noam Chomsky, Yuval Noah Harari, Michel Houellebecq, Leszek Kołakowski, Konrad Zachariasz Lorenz, Martha Craven Nussbaum, Arturo Pérez-Reverte, Henryk Dominik Skolimowski”.

Czytaj teksty autora »

Wiesław Sztumski – zdjęcie profilowe

Wiesław Sztumski

Fizyk-teoretyk i filozof (ur. 1934), jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie zajmuje się filozoficznymi problemami postępu wiedzy i techniki oraz zagadnieniem filozofii ochrony społecznego środowiska życia człowieka. Jest twórcą enwironmentalizmu filozoficznego oraz ekologii wiary, przestrzeni społecznej, ciszy i pracy. Jego dorobek naukowy liczy ponad 500 publikacji (monografii i artykułów) w czasopismach i wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Najważniejsze: Wybrane zagadnienia filozofii techniki, (Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 1998), Enwironmentalizm i cywilizacja życia (Res-Type Katowice 1997), My, zagubieni w świecie – przyczynek do filozofii środowiska życia jako podstawy enwironmentologii, (Wyd. UŚ Katowice 2004), Quo ruis, homo? (Środowisko życia, czas i ludzie), (Wyd. Śląsk 2008), Człowiek wobec środowiska. Propedeutyka sozofilozofii, (Wyd. WSL Częstochowa, 2012) i Prolegomena do sozofilozofii społecznej (2015, nieopublikowane). Od 1966 r. kierował zakładami filozofii w AGH Kraków i Politechnice Częstochowskiej oraz Zakładem Filozofii Nauk Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim.

Czytaj teksty autora »

Wojciech Szymalski – zdjęcie profilowe

Wojciech Szymalski

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, doktorat w zakresie nauki o Ziemi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (wymiany międzynarodowe i stypendia w Holandii, Niemczech i USA). Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, zrównoważonego transportu i partycypacji społecznej od 2004 roku wykorzystuje w pracy w organizacjach pozarządowych. W przeszłości związany m.in. z Zielonym Mazowszem. Od 2009 roku w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (zagadnienia ochrony klimatu). W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów", który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. Od 2014 do 2019 roku koordynował projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Od 2019 roku koordynuje projekt LIFE_UNIFY.

Czytaj teksty autora »

brak zdjęcia profilowego

Konrad Szymański

Rodzic, uciekinier z miasta, poszukiwacz bocznych dróg, sceptycznie odnoszący się do kierunku rozwoju współczesnej cywilizacji, w której trybach usiłuje być piaskiem, a nie smarem. Praktyk krytycznego myślenia i materialnego minimalizmu. Rozczarowany były uczestnik ruchu anarchistycznego i środowisk kontrkulturowych. Zainteresowany antropologią, filozofią Wschodu i praktycznymi umiejętnościami powiększającymi jednostkową i grupową niezależność od technokratycznych struktur.

Czytaj teksty autora »

Wojciech Szymczak – zdjęcie profilowe

Wojciech Szymczak

Student ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Najbardziej interesują go analiza danych oraz nauki behawioralne. W wolnym czasie uczy się szwedzkiego. Pasjonat kina Wesa Andersona.

Czytaj teksty autora »

Adam Talarowski – zdjęcie profilowe

Adam Talarowski

Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, autor tekstów o historii i kulturze, w tym książki „Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy”, redaktor, związany m.in. z wydawnictwem Teologia Polityczna. Mieszka w Warszawie, prywatnie miłośnik tenisa i zestawień bibliograficznych.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Tańcula – zdjęcie profilowe

Krzysztof Tańcula

Przedsiębiorca, marketingowiec, kampanier, dziennikarz. Lider inicjatywy „Obywatelski Mielec", z którą zatrzymał budowę wieży widokowej z figurą i twórca eksperymentu – Komitetu Wyborczego „Zaznacz Tutaj". Założyciel Fundacji PrzeKarpacie działającej w obszarze innowacji i przedsiębiorczości. Absolwent studiów dziennikarskich, uczestnik „Kuźni Kampanierów" i Szkoły Liderów Miasta Mielca.

Czytaj teksty autora »

Stana Tilesova-Rychlewska – zdjęcie profilowe

Stana Tilesova-Rychlewska

Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutką i hipoterapeutka z 25-letnim stażem, prezeska Stowarzyszenia „Strapate Ranczo”. Współpracuje ze specjalistami z całego świata. Obroniła doktorat z zakresu pracy hipoterapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Pisze książki związane z jej tematyką zawodową, walczy o prawa osób z niepełnosprawnościami. Sama jest jedną z nich. Autorka kampanii „Cegiełka zamiast petardy” oraz „Hipoterapia to nie rekreacja!”. Nieustannie się rozwija i stara się swoją pracę wykonywać jak najlepiej. Pochodzi ze Słowacji, przeprowadziła się do Polski po wyjściu za mąż.

Czytaj teksty autora »

Janusz Tokar – zdjęcie profilowe

Janusz Tokar

Emerytowany manager, konsultant, analityk i doradca z wieloletnim doświadczeniem w zawodowym w Polsce i za granicą. Magister Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i Master of Management International (MMI) University of Phoenix, AZ USA. Aktualnie wykorzystujący swoją wiedzę jako doradca w pracy na rzecz organizacji pozarządowych: w latach 2022–2023 w Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, a obecnie w Instytucie Spraw Obywatelskich.

Piotr Trudnowski – zdjęcie profilowe

Piotr Trudnowski

prezes Klubu Jagiellońskiego, działacz obywatelski, publicysta. Redaktor portalu klubjagiellonski.pl. Pracował dla organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji publicznych i polityków. Współinicjował kilka obywatelskich akcji w zakresie stanowienia prawa m.in. dotyczących ordynacji wyborczej, ustawy o zbiórkach publicznych, tzw. ustawy o książce czy ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Mąż Karoliny, ojciec Leona i Józefa.

Czytaj teksty autora »

Zbigniew Tynenski – zdjęcie profilowe

Zbigniew Tynenski

Inżynier środowiska, ekspert na Krajowej Liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach Regionalne Strategie Innowacji i Termomodernizacji, ekspert na liście oceniających wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Lublinie, Warszawie (m.in. energetyka, analiza ekonomiczna, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, transport drogowy i lotniczy), ekspert zewnętrzny w Programie Foresight „Polska 2030”. Wieloletni działacz społeczny i propagator idei zrównoważonego rozwoju, wykładowca w projektach szkoleniowych z tego zakresu, kierowanych do animatorów rozwoju lokalnego, liderów społeczności lokalnych, samorządów i przedsiębiorców. Autor i współautor licznych projektów, m.in. Program „Bzura-A”, I i II „Święto Ziemi Łódzkiej”, Program budowy pasywnych, samowystarczalnych energetycznie kompleksów komunalnych p.n. „Przyjazne Osiedla”, „Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Łodzi”, Projekt budowy uzdrowiska „Rogóźno”, Elektrociepłownia Geotermalna Rogóźno, Park Naukowo-Technologiczny Rogóźno, Centrum Multimodalne Łódź/Łask, projekt rewitalizacji centrum Łodzi „Zielone Dachy Manhattanu”. Autor i współautor opracowań dla samorządów, w tym studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE, Strategii, programów i planów sektorowych.

Czytaj teksty autora »

Klaudia Urban – zdjęcie profilowe

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Redaktorka SmogLabu. Jej teksty ukazują się też na Onet.pl. Współpracuje również z Odpowiedzialnym Inwestorem. Pisze przede wszystkim o zielonych inwestycjach, gospodarce odpadami, edukacji ekologicznej, transformacji systemu żywności oraz energetycznej. Lubi ujmować tematy od strony społecznej. Zainteresowania: ochrona przyrody; przede wszystkim GOZ i OZE, eco-lifestyle oraz psychologia.

Czytaj teksty autora »

Jarosław Urbański – zdjęcie profilowe

Jarosław Urbański

Socjolog i działacz społeczno-polityczny związany ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Inicjatywy Pracowniczej. Autor książek „Globalizacja a konflikty lokalne” (2002) i „Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting i anarchitektura” (2005) oraz licznych artykułów.

Czytaj teksty autora »

Piotr Uziębło – zdjęcie profilowe

Piotr Uziębło

dr hab. profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UG, z którą to katedrą jest związany od 1998 r. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, komentarzy, artykułów, glos i rozdziałów w publikacjach zbiorowych. W swojej pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na problematyce demokracji partycypacyjnej, wyborów oraz prawa parlamentarnego. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć takie pozycje jak: Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych (Warszawa 2006), Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie (Gdańsk 2009) oraz Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich (Warszawa 2013). Członek komitetów redakcyjnych oraz rad naukowych czasopism naukowych (Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa, Studia Wyborcze). W sprawach dotyczących partycypacji współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi

Czytaj teksty autora »

Dorota van den Bercken – zdjęcie profilowe

Dorota van den Bercken

Absolwentka germanistyki i niderlandystyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Ambasady Królestwa Niderlandów. W ramach pracy w dziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady odpowiedzialna m.in. za promocję zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej. Współorganizatorka licznych konferencji i warsztatów o tematyce rowerowej.

Czytaj teksty autora »

Natalia Walczak – zdjęcie profilowe

Natalia Walczak

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Studentka Dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Psia-mama kundelka Fufu, miłośniczka popkultury i angielskiej pogody. Od roku związana z Biblioteką Miejską w Łodzi, z książkami - od zawsze.

Czytaj teksty autora »

Anna Walter – zdjęcie profilowe

Anna Walter

Absolwentka studiów artystycznych na kierunkach: Kuratorstwo i Teorie Sztuki oraz Edukacja Artystyczna na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Stawia pierwsze zawodowe kroki w świecie kultury współtworząc wystawy i projekty edukacyjne oraz pisząc o sztukach wizualnych. Swój wymarzony zawód poznaje od środka podczas licznych staży i praktyk w instytucjach kultury. Wolny czas spędza oczyszczając myśli bieganiem.

Czytaj teksty autora »

Dawid Wawrzyniak – zdjęcie profilowe

Dawid Wawrzyniak

Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc coaching indywidualny, jak i grupowy m.in dla PricewaterhouseCoopers, Polkomtel, Orlen Upstrem, BGŻ, BZ WBK, Mondi, Abbott, RR Donnelley, Organic Farma Zdrowia, Pleneria, Materna Communications, Monday PR. Pracował z menedżerami takich firm jak: Aviva, IBM, Lovells, Franklin Covey, ING, Expander Prestige, Deutsche Bank, Torrex Chiesi, Pay-Back Group, Perfetti Van Melle Polska, Kancelaria Prawnicza Panfil. Ma doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Posiada również doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach doradczych m.in. dla PricewaterhouseCoopers, Abbott, Banku Ochrony Środowiska. Jako konsultant i coach brał udział w projekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych, której celem było opracowanie metody badającej i określającej Kapitał Intelektualny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje nie tylko do celów biznesowych, jest współzałożycielem i prezesem Fundacji PROCA. Mentor dla młodych przedsiębiorców, brał udział w społecznych projektach m.in: Szkoła Milionerów, Business is for you – coaching and mentoring first step to own company, Spadochron, Youth Business Poland, za co otrzymał osobiście podziękowania z rąk Księcia Karola.

Jacek Wesołowski – zdjęcie profilowe

Jacek Wesołowski

Doktor hab. inż. arch. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Wykłada historię architektury, urbanistyki i problematykę ochrony i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji miast. Zajmuje się problematyką historii transportu, zwłaszcza miejskiego, planowaniem transportu w obszarach zurbanizowanych oraz związkami między systemami transportowymi a urbanizacją. Autor pracy „Transport miejski – ewolucja i problemy współczesne” (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003) oraz około 40 artykułów w prasie fachowej, m.in. w „Renowacjach i zabytkach”, „Technice transportu szynowego” i w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki”.

Czytaj teksty autora »

Kinga Wiśniewska – zdjęcie profilowe

Kinga Wiśniewska

Społeczniczka, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie i od niedawna wiceprezeska Kongresu Ruchów Miejskich. Absolwentka XIII edycji Programu Liderzy PAFW. Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania specjalistka do spraw nowych technologii i komunikacji. Współzałożycielka Telewizji RzeczJasna, która od 2016 roku prowadzi i rozwija własną internetową telewizję społeczną i która zrealizowała już blisko 700 materiałów wideo oraz świadczy usługi produkcji wideo i realizacji live na rzecz innych organizacji społecznych. RzeczJasna za wykorzystanie w swojej organizacji nowych technologii w obszarze innowacji społecznych w 2018 roku otrzymała Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0.

Czytaj teksty autora »

Marcin Wiszowaty – zdjęcie profilowe

Marcin Wiszowaty

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji o prawie konstytucyjnym, protokole dyplomatycznym i dziedzin pokrewnych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Redaktor Przeglądu Prawa Konstytucyjnego i sekretarz redakcji Gdańskich Studiów Prawniczych.

Czytaj teksty autora »

Renata Włazik – zdjęcie profilowe

Renata Włazik

Mieszkanka osiedla Łęgnowo Wieś w Bydgoszczy, które jest zanieczyszczane skażeniem z dawnych terenów Zakładów Chemicznych Zachem. Zabiega od lat o przeciwdziałanie skażeniu poprzemysłowemu, nie tylko po Zachemie. Administratorka grupy na FB: Renata Włazik – Zachem bomba ekologiczna Bydgoszczy. Prezentuje na niej swoje działania oraz informacje dotyczące największej bomby ekologicznej w Polsce i w Europie. Pomagają jej Radczyni Prawna – Beata Filipcowa i geolog prof. AGH Mariusz Czop.

Czytaj teksty autora »

Tomasz Wojciechowski – zdjęcie profilowe

Tomasz Wojciechowski

Inżynier chemik, doktorat w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Prezes zarządu, członek i przewodniczący rad nadzorczych. Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile. Lider Pilskiego Klastra Energetycznego. Wykładowca akademicki, pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek Rady European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy w zakresie ochrony środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”. Tworzy w Polsce podwaliny pod implementację pakietu Circular Economy. Koordynator i członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Czytaj teksty autora »

Piotr Wójcik – zdjęcie profilowe

Piotr Wójcik

Publicysta ekonomiczny i felietonista. Stale współpracuje z Krytyką Polityczną, Przewodnikiem Katolickim i Dziennikiem Gazeta Prawna. Autor serii kryminalnej "Metropolia" (kolejne części serii - powieści "Wina", "Chemik").

Czytaj teksty autora »

Alicja Wójcik – zdjęcie profilowe

Alicja Wójcik

Absolwentka filozofii politycznej oraz analizy kultury medialnej na Erasmus University College (Rotterdam, Niderlandy). Stażystka Instytutu Spraw Obywatelskich, nauczycielka angielskiego i wolontariuszka Akademii Przyszłości. Ma zamiar wrócić na studia i zająć się socjologią miejską. Zafascynowana wielokulturowością miast i transformacją ekologiczną w środowisku miejskim. Praktykuje uparty optymizm, ale nie zawsze przychodzi to jej z łatwością. W wolnym czasie uczy się rosyjskiego i francuskiego, czyta i zagłębia się w starą Polską kinematografię. I czasem w Netflixa.

Czytaj teksty autora »

Marta Wójcik – zdjęcie profilowe

Marta Wójcik

Specjalistka ds. obsługi finansowo-księgowej. Pochodząca z Bełchatowa, magister finansów i bankowości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Do Instytutu dołączyła w roli stażystki Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich. Szybko odnalazła swoje miejsce poszerzając skład zespołu finansowego. Pierwszym rozliczanym projektem była ogólnopolska kampania Tiry na Tory. Od 2012 r., jako asystent finansowy, w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ , sprawowała kontrolę nad prawidłowymi finansami projektu WIATRAK - klaster spółdzielni socjalnych. Ostatni kwartał 2014 r. poświęciła na rozliczanie zadania publicznego "Być i mieć - wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim". Obecnie odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowe fundacji. Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, a jej marzeniem są podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.

Marcin Wojtalik – zdjęcie profilowe

Marcin Wojtalik

ur. 1975 r., działacz społeczny, pracownik organizacji pozarządowych, autor publikacji popularyzatorskich, raportów i analiz, trener, ekspert w zakresie współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. Członek zarządu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO), wcześniej m.in członek zarządu Grupy Zagranica, platformy ponad 60 polskich organizacji działających na rzecz zagranicy, oraz członek pierwszej kadencji Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Praca zawodowa: 1996-2014: pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej. 1996-97 jako specjalista ds. edukacji humanitarnej, 1998-2006 jako koordynator Programu Edukacji Humanitarnej, 2006-2014 jako starszy specjalista ds. edukacji rozwojowej i globalnej. 2007-teraz: współzałożyciel i jeden z liderów i ekspertów Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu współpracy rozwojowej, pomocy rozwojowej, polityki rozwojowej i edukacji globalnej. Od 2002 r. współpracuje z zachodnimi organizacjami zajmującymi się relacjami globalna Północ - globalne Południe, w tym współpracą rozwojową, i uczestniczy w polskiej debacie publicznej dotyczącej wpływu Polski i Europy na kraje rozwijające się.

Krzysztof Wołodźko – zdjęcie profilowe

Krzysztof Wołodźko

Felietonista Polskiego Radia 24, tvp.info, „Gazety Polskiej" i „Gazety Polskiej Codziennie". Pisze m.in. do: miesięcznika ZNAK, Tygodnik.TVP.pl, Nowej Konfederacji, Frondy LUX.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof A. Worobiec – zdjęcie profilowe

Krzysztof A. Worobiec

Z wykształcenia geograf, interesuje się architekturą i krajobrazem. Wraz z żoną stworzył wpisaną do rejestru zabytków „Osadę kulturową” w Kadzidłowie. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba. Pionier ochrony alei przydrożnych, autor akcji „Ratujmy Aleje" i projektu „Zagubione wioski Puszczy Piskiej", reprezentował w Sejmie obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ws. zmiany przepisów dotyczących tworzenia parków narodowych. Autor licznych tekstów dotyczących krajobrazu i historii Mazur oraz książki „Aleje Przydrożne…". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi „za wieloletnią działalność na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur”.

Czytaj teksty autora »

Rafał Woś – zdjęcie profilowe

Rafał Woś

Dziennikarz i publicysta ekonomiczny, związany w latach 2009-2015 z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, 2015-2018 z tygodnikiem „Polityka”, a następnie z „Tygodnikiem Powszechnym”. Laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (2011, w kategorii prasa). Nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego 2013 – wyróżnienie. Nominowany do szeregu nagród, m.in.: Grand Press w kategorii publicystyka (2012), Nagrody im. Barbary Łopieńskiej (2014, wywiad prasowy), XVIII edycji, Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego oraz do Studenckiej Nagrody Dziennikarskiej MediaTory w kategorii „NawigaTOR”. W 2014 otrzymał nominację do nagrody Grand Press Economy. Laureat Nagrody im. Dariusza Fikusa. W 2015 otrzymał Grand Press Economy. Wydał trzy książki: „Dziecięca choroba liberalizmu” (2014), „To nie jest kraj dla pracowników” (2017), „Lewicę racz nam zwrócić, Panie!” (2019).

Czytaj teksty autora »

Jerzy Wratny – zdjęcie profilowe

Jerzy Wratny

Prof. dr hab. Kierownik Zakładu Prawa Pracy w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002–2006. Autor kilkuset prac naukowych z dziedziny prawa pracy i nauk pokrewnych. Specjalizuje się w dziedzinie zbiorowego prawa pracy, w szczególności w problematyce partycypacji pracowniczej.

Czytaj teksty autora »

Krzysztof Wychowałek – zdjęcie profilowe

Krzysztof Wychowałek

W Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła od początku, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes, obecnie dyrektor. Zajmuje się administracją, pilnuje, żeby wszystkie umowy były prawidłowo zawarte a faktury w terminie popłacone. Oprócz tego udziela porad związanych z zakazem polowań, prowadzi monitoringi i wysyła wnioski o informacje publiczne. Miłośnik bakłażanów i muzyki zespołu Vypsaná fiXa. Po pracy gra w szachy oraz w Population One. Fascynują go języki i ich wzajemne oddziaływania. Zna angielski, czeski i włoski, a uczył się też niderlandzkiego i rosyjskiego, przez chwilę hiszpańskiego i francuskiego (te dwa bez sukcesów), teraz chodzi na kurs ukraińskiego.

Czytaj teksty autora »

Wojciech Wycichowski – zdjęcie profilowe

Wojciech Wycichowski

Poznaniak, z przyzwyczajenia łodzianin, architekt, studia podyplomowe z rewitalizacji na Politechnice Wrocławskiej; autor wielu realizacji architektonicznych, nagradzany i wyróżniany w konkursach, doceniany i rozpoznawalny we własnym środowisku. Współautor pierwotnej koncepcji tzw. Nowego Centrum Łodzi. Pomysłodawca i realizator arcyARCHIwizji - spotkań w Łodzi z najlepszymi polskimi pracowniami architektonicznymi. Ostatnio przez pół roku prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i przez trzy lata członek Komitetu Rewitalizacyjnego przy Urzędzie Miasta Łodzi. Fan najnowszych technologii w projektowaniu - ewangelizuje architektów „zmuszając" do tzw. BIMu (Building Information Modeling - modelowanie informacji o budowaniu)

Czytaj teksty autora »

Jakub Wygnański – zdjęcie profilowe

Jakub Wygnański

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90. Współtwórca m.in. Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii w Polsce. Założyciel i obecnie Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Współtwórca Funduszu Obywatelskiego. Laureat m.in.: Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus Tuus, Nagrody im. Ks. J. Tischnera, Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Polonia Restituta, Senior Ashoka Fellow.

Czytaj teksty autora »

Paweł Wypychowski – zdjęcie profilowe

Paweł Wypychowski

Z wykształcenia formalnego mgr inż. elektroniki i telekomunikacji. Z zamiłowania naukowiec w sensie Feynmanowskim – „Nauka to uporządkowany sceptycyzm co do wiarygodności opinii ekspertów”. Specjalizuje się w nie-specjalizacji, uważając że specjalizacja, jak niemal wszystko w rzeczywistości, jest nieliniowa – pomaga, do momentu kiedy pomagać przestaje. Od kiedy przekroczyliśmy ten próg, gubimy relacje i wielowymiarowe zrozumienie złożoności całości – zamiast myśleć jak na homo-sapiens przystało, oddajemy pole sztucznej „inteligencji”. Autor m.in. ekspertyzy „Megaustawa 5G – czy ta Księga rzeczywiście jest Biała?” oraz felietonów w cyklu „Wypychowski wielowymiarowo”.

Czytaj teksty autora »

Marlena Zacharek – zdjęcie profilowe

Marlena Zacharek

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk sztuki, kulturaznawca Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwentka studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W przeszłości pracując w sektorze kultury m.in. przemierzała długie korytarze galerii Muzeum Narodowego w Warszawie. Z działalnością dla dobra wspólnego związana od czasu aktywności w młodzieżowych organizacjach, przez zaangażowanie w studenckie projekty, aż po świadomy wybór drogi zawodowej. W Instytucie od 2013 roku, razem z zespołem fudraisingowym, zajmuje się sztuką pozyskiwania funduszy. Wierzy, że świat można zmienić tylko działając razem dlatego niestrudzenie buduje międzysektorowe koalicje. Prywatnie miłośniczka architektury, babskich spotkań i dobrego rosołu.

Czytaj teksty autora »

Aleksandra Zadencka – zdjęcie profilowe

Aleksandra Zadencka

Magister inżynier budownictwa lądowego, ukończyła studia podyplomowe „Integracja europejska w agrobiznesie” i liczne szkolenia w obszarze PR i mediów. Autorka wielu publikacji z tematyki ekologicznej (odnawialne źródła energii, roślinne dachy, naturalne budownictwo) i rolnictwa, a także z zakresu tematyki społecznej. Członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Koszalinie. Ważniejsze publikacje m.in.: „Biogazownie rolnicze w meandrach polskiego prawa”, „Zielona energia, zielone domy – nowe wyzwania dla Polski”, „Biomasa na cenzurowanym”.

Czytaj teksty autora »

Włodzimierz Zając – zdjęcie profilowe

Włodzimierz Zając

Legislator o ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu (Kancelaria Sejmu, Rządowe Centrum Legislacji), ekspert prawa samorządowego. Od 2015 r. pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ świadczy usługi legislacyjne i szkoleniowe. Prowadził zajęcia na aplikacji legislacyjnej oraz podyplomowych studiach z zakresu legislacji na wydziałach prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej. Autor artykułów, webinarów i materiałów poradnikowych na temat legislacji i „Zasad techniki prawodawczej”. Prowadzi blog o legislacji bloglegislatora.pl.

bloglegislatora.pl

Anna Zajda-Czapińska – zdjęcie profilowe

Anna Zajda-Czapińska

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doradca Zawodowy, Trener, Coach. Zajmuje się tematyka aktywizacji zawodowej i społecznej. Specjalizuje się w temacie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Interesuje się rynkiem pracy, zmianami, które na nim zachodzę oraz wpływem szeroko pojętej „pracy” na człowieka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Lubi seriale i książki z „fantastyką w tle”.

Natalia Zalewska – zdjęcie profilowe

Natalia Zalewska

Początkująca edytorka zafascynowana literaturą i kulturą polskiego oświecenia. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje nad projektami naukowymi w dwóch kołach edytorskich. Wolne chwile poświęca na działalność charytatywną, obcowanie ze sztuką oraz zgłębianie historii dotyczących magii w dawnych czasach. W swoich artykułach porusza bieżące problemy społeczne, często odnajdując w nich analogię do przeszłości. Teksty publikuje również w studenckim magazynie „Magiel”.

Czytaj teksty autora »

Joanna Zamorska-Pucko – zdjęcie profilowe

Joanna Zamorska-Pucko

Mieszkanka Osiedla Przyjaźń i aktywistka lokalna, członkini Stowarzyszenia Przyjaźni PS. Miłośniczka śpiewu, członkini dwóch grup śpiewaczych na Jelonkach, od ponad 20 lat działa społecznie na rzecz kultury i nauki. Z zawodu badaczka społeczna, etnolożka i polonistka ze specjalizacją "animacja kultury"

Czytaj teksty autora »

Emil Zawistowski – zdjęcie profilowe

Emil Zawistowski

Student kognitywistyki oraz wiceprezes Koła Badawczego Psychologii Poznawczej Muzyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuje jako realizator dźwięku i prowadzi audycję w Radiu Kapitał. Udziela się także w projektach artystycznych Oficyny Wydawniczej Przezrocza, występuje jako muzyk i DJ, a jego wielką pasją jest światowa kinematografia.

Czytaj teksty autora »

Justyna Zwolińska – zdjęcie profilowe

Justyna Zwolińska

Prawniczka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z polityką jakości i ochroną środowiska w rolnictwie, polityką żywnościową, Wspólną Polityką Rolną oraz dobrostanem zwierząt gospodarskich. Wykładowczyni i doktorantka w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Wykładowczyni na podyplomowych studiach „Prawo o żywności” na Uniwersytecie SWPS. Wieloletnia współpracowniczka organizacji pozarządowych zajmujących się rolnictwem, ochroną środowiska i zwierząt. Członkini Stowarzyszenia „Prawnicy na rzecz zwierząt” oraz Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Członkini Rady Fundacji „Strefa Zieleni”. Koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia w ramach obywatelskiej inicjatywy europejskiej Good Food Good Farming.

Czytaj teksty autora »

Andrzej Zybała – zdjęcie profilowe

Andrzej Zybała

Tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu dóbr publicznych w warunkach globalizacji, a książkę habilitacyjną – problematyce polityki publicznej. Analizował w niej elementy szeregu polityk branżowych – ekonomicznych i społecznych. Ostatnio opublikował książki: "Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych", 2016 oraz "Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości", 2019. Członek Rady Instytutu Spraw Obywatelskich.

Czytaj teksty autora »

Andrzej Zybertowicz – zdjęcie profilowe

Andrzej Zybertowicz

Socjolog, publicysta, profesor nauk społecznych. W latach 2008–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. bezpieczeństwa państwa, od 2015 doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2006 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Współautor takich książek jak m.in. „Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych”, „Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat” oraz „Cyber kontra real. Cywilizacja w techno-pułapce”.

Czytaj teksty autora »

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski – zdjęcie profilowe

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski

Ekonomista i przedsiębiorca społeczny zainteresowany złożonymi systemami, ekonomią polityczną technologii oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Założyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu Fundacji Instrat, progresywnego think-tanku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute, Open Future Foundation i FEPS. Autor „Kapitalizmu sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020. Ambasador DigitalEU

Czytaj teksty autora »