Piotr Skubisz – zdjęcie profilowe

Piotr Skubisz

twitter.com/Pietuss

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Pracuje jako niezależny fotograf, łącząc zawód z pasją. Swoimi umiejętnościami z zakresu fotografii i grafiki komputerowej wielokrotnie wspierał różne inicjatywy społeczne wykonując m.in. fotoreportaże z demonstracji, dokumentacje akcji i działań oraz opracowując materiały promujące kampanie. Działanie w Instytucie Spraw Obywatelskich rozpoczął od wolontariatu w kampanii Obywatele KOntrolują. Obecnie koordynuje współpracę z europejską federacją organizacji pozarządowych Transport & Enviroment. Wnikliwy obserwator rzeczywistości, lubi patrzeć na problem z różnych stron i wkładać kij w mrowisko. Interesuje się psychologią, ale najchętniej spędza czas na łódce – pod pretekstem łowienia ryb godzinami może patrzeć na jezioro i delektować się ciszą.