Łukasz Tomaszewski – zdjęcie profilowe

Łukasz Tomaszewski

Od ponad 13 lat jest związany z administracją i energetyką. Brał udział w przygotowaniu ustawy OZE. Następnie w URE odpowiadał za aukcyjny system wsparcia. Potem, w PFR SA wspierał procesy decyzyjne i uczestniczył w opracowaniu oferty finansowania. Od 2022 r. pracuje w departamencie OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.