Co robimy

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć
– George Orwell

Chcę wiedzieć!

Walczymy o bezpieczną żywność bez GMO, antybiotyków i pestycydów.

Logo kampanii Lepszy transport

Walczymy o lepszy transport dla pieszych, pasażerów i rowerzystów.

Logo kampanii Tiry na tory

Walczymy o politykę transportową przyjazną ludziom i środowisku.

Logo kampanii Obywatele decydują

Walczymy o demokrację uczestniczącą, w której obywatele decydują częściej niż raz na cztery lata.

OWES Instytutu Spraw Obywatelskich

Wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne.

Logo kampanii Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pomagamy radom pracowników i pracodawcom w dialogu i szukaniu najlepszych rozwiązań dla firm.

Broń gotówki – logo

Bronimy gotówki przed likwidacją.

Forum Geopolityczne

Świat się chwieje, a globalny układ sił zmienia się na naszych oczach.

Logo kampanii Kuźnia kampanierów

Formujemy, sieciujemy i wzmacniamy społeczników, którzy prowadzą kampanie obywatelskie.

Logo kampanii Dom to praca

Walczymy o docenienie nieodpłatnej pracy domowej.

Logo kampanii Obywatele KOntrolują

Patrzymy władzy na ręce – politycznej, biznesowej i medialnej.

Logo kampanii Rewolucja energetyczna

Walczymy o bezpieczeństwo energetyczne Polski i Kowalskiego płacącego rachunki za energię.

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich – logo

Wzmacniamy liderów w służbie Polsce.

Logo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

Inicjatywa zakończona

Realizowane projekty

Partnerzy

Piesza Polska – logo Kongres Ruchów Miejskich – logo Transport & Environment – logo