Centrum Wspierania Rad Pracowników

Logo kampanii Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pomagamy radom pracowników i pracodawcom w dialogu i szukaniu najlepszych rozwiązań dla firm.

Cele:

 1. Wzmacniamy rady pracowników, których członkowie są wybierani w wyborach z pośród całej załogi w firmie.
 2. Działamy na rzecz nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
 3. Kształtujemy kulturę dialogu społecznego w zakładach pracy.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń kampanii:

 • 2006 – bierzemy udział w pracach parlamentu nad projektem ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (tzw. ustawa o radach pracowników).
 • 2007 – powołujemy do życia Centrum Wspierania Rad Pracowników, które jest jedyną w Polsce oferującą nieodpłatne doradztwo dla rad pracowników.
 • Od 2007 – organizujemy szkolenia, w których wzięło udział ponad 1600 osób z 500 rad.
 • 2014 – składamy skargę do Komisji Europejskiej, w której wnioskujemy o przejrzenie przez Komisję wdrożenia przez polski rząd dyrektywy 2002/14/WE dotyczącej rad pracowników.
 • 2015 – przygotowujemy projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników na bazie ogólnopolskich konsultacji społecznych.
 • 2016 – organizujemy I Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, w ramach którego członkowie rad podpisali apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o nowelizację ustawy o radach pracowników.
 • 2017 – dzięki naszym działaniom Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę firm pod kątem przestrzegania ustawy o radach pracowników
 • 2019 – organizujemy II Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) analizuje zapisy obecnej ustawy o radach pracowników i zapowiada przygotowanie projektu jej nowelizacji.

Historia dla wytrwałych…

Playlista video

Artykuły

Więcej »

Publikacje