fbpx
Aktywność Obywatelska nr 2(21)/2019 – okładka

Gazeta

Patrycja Kołomańska-Denys, Rafał Górski, Małgorzata Jankowska

Aktywność Obywatelska nr 2(21)/2019

Bezpłatna gazeta społeczna.

Nic o nas bez nas – taka zasada powinna towarzyszyć wszystkim i każdemu z nas z  osobna. To bardzo ważne, żebyśmy mieli wpływ na  kształtowanie własnego środowiska pracy w oparciu o dialog społeczny, zaufanie i prawo pracy.

Właśnie w  imię tej zasady skierowaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy pismo. Wnioskowaliśmy w nim o przeprowadzenie kontroli w  zakresie przestrzegania w zakładach pracy tzw. ustawy o radach pracowników.

Główny Inspektor Pracy pozytywnie odniósł się do naszej inicjatywy. Kontrolerzy PIP przeprowadzili kontrolę i  wykryli wiele nieprawidłowości. Najpoważniejsze z  nich to: nieprzekazywanie radzie pracowników informacji, brak prowadzenia konsultacji z  radą pracowników oraz niewłaściwy sposób prowadzenia konsultacji, nieznajomość przepisów ustawy lub błędna ich interpretacja przez pracodawców.

Wyniki kontroli pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby rady pracowników stały się podmiotem, a  nie przedmiotem dialogu w miejscach pracy.

Rady nie działają w próżni. Ich środowiskiem są firmy. Dlatego tak ważne jest, aby informacje o  radach trafiły do jak największej liczby środowisk pracowniczych. Temu celowi służy przygotowany przez nas specjalny numer „Aktywności Obywatelskiej”.

Do rad pracowników zwracamy się z prośbą o rozesłanie publikacji do pracowników, członków zarządów, działów HR, administracji, kierowników. W imię zasady „nic o nas bez nas” pozwólmy radom pracowników włączyć się w proces dialogu społecznego.

Zachęcamy do lektury, refleksji i  aktywności obywatelskiej w miejscu pracy.

Zespół Centrum Wspierania Rad Pracowników prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.