Bogusław Kaczmarek – zdjęcie profilowe

Bogusław Kaczmarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, był posłem na Sejm II kadencji z ramienia Unii Pracy. Jego społecznikowska działalność dotyczyła też zagadnień związanych z edukacją finansową.