Max Fojtuch – zdjęcie profilowe

Max Fojtuch

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim, wschodoznawstwa na UAM oraz rozwoju międzynarodowego University of Birmingham (Wielka Brytania). Pracuje na swoim (w kraju, jak i za granicą). Kiedy może, udziela się – zwłaszcza w Instytucie. Onegdaj idealista, obecnie realista. Kieruje się zasadą, że każdy ma umiejętność społecznie wartościową, którą ma obowiązek dzielić z innymi. Fascynat Słowiańszczyzny (wolnej od panslawizmu). Gorliwy wyznawca pracy organicznej w zakresie promowania i tworzenia różnorodnych struktur spółdzielczych, które oprócz integracji społecznej wspaniale uczą zarządzania, dzielenia się obowiązkami i wspólnego działania na rzecz pracy zarobkowej w ramach podmiotów spółdzielczych. W wolnym czasie lubi tłumaczyć (ludziom i z obcych języków) oraz zwiedzać piękne zakątki Rzeczpospolitej.