Marta Brewer – zdjęcie profilowe

Marta Brewer

Studiuje politologię. Oprócz wątków politycznych interesuje się sztuczną inteligencją, w szczególności w kontekstach etycznych oraz korzyści i zagrożeń. Zawsze stara się zachować racjonalne podejście i (w miarę możliwości) obiektywne spojrzenie na świat, także wtedy, gdy ma okazję pisać teksty na stronę Instytutu.