Krzysztof Kurpiecki – zdjęcie profilowe

Krzysztof Kurpiecki

Specjalista od pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz wyszukiwania partnerów biznesowych i zakupów międzynarodowych. Dyplomowany elektryk, piarowiec i ekonomista. Edukator – podstawy programowania sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych. Hobby: psychologia społeczna, socjobiologia, futurologia i chodzenie po lasach. Całe życie czyta i słucha, czasem coś krótkiego napisze.