Mateusz Rolik – zdjęcie profilowe

Mateusz Rolik

Ekspert ds. międzynarodowych, specjalizuje się w sprawach europejskich i wschodnich, interesuje zwłaszcza polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Rosji, gospodarką i finansami Ukrainy, współpracą Kijowa z Unią Europejską (AA/DCFTA) i międzynarodowymi kredytodawcami (MFW, KE, Bank Światowy). Interesuje się relacjami USA-Chiny-UE, międzynarodowym systemem finansowo-monetarnym, polityką banków centralnych, rynkami kapitałowymi i nowymi technologiami. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia angielska) i Loughborough University (stosunki międzynarodowe UE). Stypendysta brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Chevening programme). Dyplomata w Ambasadzie RP w Moskwie (2013-2016) oraz w Kijowie (2017-2021).