Magdalena Kolczyńska – zdjęcie profilowe

Magdalena Kolczyńska

Absolwentka prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Międzynarodowego Prawa Praw Człowieka na Uniwersytecie w Lund oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Działa w ramach sieci aktywistycznej Humanity in Action. W ramach grantu NCN bada świadomość konstytucyjną obywateli i jej wpływ na postrzeganie wartości europejskich.