Monika Kotulak – zdjęcie profilowe

Monika Kotulak

Jest biolożką, zajmuje się ochroną przyrody, edukacją przyrodniczą w terenie, przybliżaniem ludzi do natury i chce być mediatorką w konfliktach ekologicznych. Pracowała w kilku organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą, zawsze w służbie Matki Ziemi. Skończyła prestiżowy kurs Klaus Toepfer Fellowship w Niemczech, gdzie studiowała najnowsze trendy ochrony przyrody i w ramach własnego projektu badała obszary dzikie w Polskich Parkach Narodowych i rezerwatach przyrody. Mieszka na Ukrainie, gdzie pracuje na rzecz ukochanych Karpat. Głęboko wierzy, że #DzikieJestPiękne i nie waha się o tym mówić. Cały wolny czas spędza w górach i na skałach.