Miłosz Jakubowski – zdjęcie profilowe

Miłosz Jakubowski

Radca prawny w Fundacji Frank Bold. Zajmuje się prawem ochrony środowiska, w szczególności tematyką prawnej ochrony powietrza i klimatu. Prowadzi szkolenia i kieruje pracą poradni zapewniającej pomoc prawną w sprawach dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Występuje jako pełnomocnik procesowy w precedensowych postępowaniach dotyczących ochrony powietrza, m.in. w jednej z pierwszych spraw o zadośćuczynienie za życie w smogu.