Piotr Ostrowski – zdjęcie profilowe

Piotr Ostrowski

Lekarz, pasjonat psychiatrii, psychologii i medycyny alternatywnej. Szczególnie interesuje się źródłami poruszającymi wybrane zjawiska socjologiczne oraz ewolucje systemowe, polityczne i religijne na tle historycznym. Od kilkunastu lat angażuje się w działania dziennikarskie w sferze mediów i portali o profilu społecznościowym. W przeszłości współpracował z fundacjami m.in. o profilu ekologicznym w Polsce i zagranicą. Był doradcą non-profit i działaczem zaplecza aż trzech rodzących się formuł politycznych w Polsce.