Michał Rejczak – zdjęcie profilowe

Michał Rejczak

Radomianin mieszkający w Łodzi, absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku gospodarka przestrzenna, urbanista. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Ziemi Radomskiej, inicjator wielu oddolnych działań w zakresie transportu zbiorowego. Pasjonat i popularyzator ruchu rowerowego jako narzędzia do pozytywnych zmian przestrzennych w miastach.