Michał Krzykawski – zdjęcie profilowe

Michał Krzykawski

Filozof, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor i współautor wielu prac z zakresu filozofii techniki, filozofii społecznej i teorii krytycznej. Ostatnio opublikowane prace: „Konieczna bifurkacja. »Nie ma alternatywy«” (redakcja Bernard Stiegler i Kolektyw Internacja, Katowice 2023) oraz „Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?” (redakcja Jerzy Hausner, Michał Krzykawski, Warszawa 2023).