Maria Skóra – zdjęcie profilowe

Maria Skóra

Socjolożka, doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji polityka społeczna. W przeszłości ekspertka współpracująca z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Za­wodowych, trenerka i autorka publikacji w ramach realizowanego w latach 2012–2014 we współpra­cy z centralą związkową Unii polsko-norweskiego projektu „Agora. Strengthening the social dialo­gue”, autorka analiz dla wydawanego przez Cen­trum Stosunków Międzynarodowych „Biuletynu Niemieckiego”. Senior Project Manager w berlińskim think tanku Das Progressive Zentrum.