Tomasz Schimanek – zdjęcie profilowe

Tomasz Schimanek

Ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, długoletni trener i doradca organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji publicznej w zakresie współpracy z podmiotami III sektora. Wspiera organizacje pozarządowe m.in. w zakresie tworzenia kapitałów żelaznych. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych.